Звіт про проведення профілактичних бесід щодо попередження жорстокості й насильства серед дітей із учнями школи №316

Звіт

про проведення профілактичних бесід щодо
попередження жорстокості й насильства серед дітей із учнями школи №316

 

Протягом 14.11.16 р – 23.11.16 р  на виконання наказу районного управління освіти Дарницького району № 225 від 01.11.2016 «Про проведення декади захисту прав дітей, попередження жорстокості та насильства» у спеціалізованій школі №16 із поглибленим вивченням української мови було проведено виховні бесіди із учнями 5-А, 6-А, 6-Б, 8-А, 8-Б класів.

Профілактичні бесіди базувалися на інформаційному методі соціальної профілактики – інформація висвітлена послідовно,  відповідно до вікових та психологічних особливостей розвитку учнів, із посиланням на об’єктивні джерела, дотриманням етичного кодексу соціального педагога, методичних рекомендацій, посадової інструкції соціального педагога.

Висвітлено поняття, причини й наслідки насильства, аспекти відповідальності неповнолітніх за вчинення насильства, запропоновано шляхи боротьби із насильством.

Учні сприйняли запропоновану тему позитивно, активно брали участь у обговоренні. На усі запитання учні отримали відповіді.

 Класні керівники Корнієнко Т.В.(5-А), Калинюк С.Б.(6-Б), Пожарська Г.Ю. (6-В), Приходько О.Г.(8-А), Марченко О.П.(8-Б) активно долучилися до  проведення виховних бесід.

Підготовка профілактичних бесід охопила законодавчі аспекти проблеми відповідальності осіб за вчинення насильства і захисту неповнолітніх від насильства, а саме:

·

положення Закону України “Про попередження насильства в сім'ї” від 15.11.2001;

·

Конституцію України від 28.06.1996;

·

положення Кримінального кодексу України від 05.04.2001;

·

положенняКодексуУкраїнипроадміністративніправопорушення від 07.12.1984;

·

положення Конвенції ООН про права дитини від 20.11.1989 (ратифіковано Україною 27.02.1991)

·

положення Закону України “Про охорону дитинства” від 26.04.2001.

У виховній бесіді особливу увагу акцентовано на причинах і наслідках насильства для особи та суспільства у цілому:

· юридична відповідальність: заборона особі займати певні посади і займатися певною діяльністю; обмеження або позбавлення волі за вчинення насильства; зобов'язання виконувати громадські, виправні роботи, приносити публічні вибачення постраждалим; зобов'язання виплатити штраф за вчинення протиправних дій стосовно іншої особи; несення відповідальності батьками за вчинення порушення малолітньою особою;

· соціальні наслідки: поширення у суспільстві девіантної поведінки; зростання підліткової злочинності; поширення випадків суїцидів серед неповнолітніх; поширення бродяжництва; спад загального рівня культури серед населення; поширення насильницької поведінки;

· наслідки для особистості: психологічні травми;  порушення здоров'я; завдання і набуття інвалідності; обмеженість життєвих перспектив; соціальна ізоляція.

У роботі було використано:

·  законодавчі акти;

·  посібник Ю.С. Коваленка «Кримінальна та адміністративна відповідальність неповнолітніх»;

· графічні матеріали Міжнародного фонду «Молодь за права людини» (плакати);

·  посібник М.С. Лісової, М.П. Савченко «Попередження та протидія насильству в сім’ї»;

·  рекомендації міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в м. Києві “Безпечна столиця” на 2016-2018 роки.

 

Результатами проведеної роботи задоволена.