Звіт із науково-методичної роботи за 2016-2017 н.р.

Згідно з планом роботи школи на 2016-2017 навчальний рік, наказом 311 від 26.08.2016 року в школі протягом 2016-2017 навчального року проводилась наукова-методична робота.

Координувала роботу методичних об’єднань,надавала допомогу молодим

спеціалістам,вивчала й узагальнювала передовий досвід учителів

методична рада.

Вся науково-методична робота в 2016-2017 навчальному році була зосереджена

на розв’язанні основних проблем:

 • дотримання чинного законодавства в сфері освіти, забезпечення належних умов для навчання та виховання дітей, виконання конституційних вимог щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

 • розвиток творчих здібностей, практичного спрямування навчальної діяльності учнів;

 • удосконалення змісту науково-методичної роботи;

 • впровадження особистісно-орієнтовних технологій навчання, максимальної індивідуалізації навчального процесу, створення умов для саморозвитку і самонавчання дітей, осмисленого визначення ними своїх можливостей і життєвих цінностей;

 • розвиток сучасної моделі виховної роботи, учнівського самоврядування, включення сім’ї, громадськості в педагогічний процес, надання педагогічної допомоги батькам;

 • посилення уваги до соціально незахищених категорій дітей та підлітків. Організація харчування та медичного обслуговування учнів;

 • запровадження у навчальний процес комп’ютерно-орієнтовних засобів навчання та ефективне їх використання;

 • участь у експерименті Міністерства освіти і науки України щодо впровадження моделі зовнішнього тестування навчальних досягнень випускників;

 • програмно-методичне, кадрове забезпечення вивчення англійської мови, починаючи з 1-го класу;

 • удосконалення управління школою як цілісною педагогічною системою, підвищення іміджу школи;

 • дотримання чинного законодавства в сфері освіти;

 • забезпечення належних умов для навчання та виховання дітей, виконання конституційних вимог щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти.

Всього педагогічних працівників у закладі –71

Працюють за строковою угодою – 16

 

З них:

 • мають вищу освіту – 61

 • мають середню спеціальну освіту – 10

 • не мають педагогічної освіти — -

 • навчаються за денною формою – 3

 • навчаються за заочною формою — 4

 • учителів вищої кваліфікаційної категорії – 27

 • учителів першої кваліфікаційної категорії –12

 • учителів другої кваліфікаційної категорії – 14

 • учителів-спеціалістів – 18

 • мають звання «учитель-методист» – 12

 • мають звання «старший учитель» – 12

 • мають науковий ступінь – 1

 • нагороджені знаком «Відмінник освіти України» 4

 • нагороджені знаком «Василь Сухомлинський» -

 • молоді спеціалісти (за направленням) – 0

 • педагогів-чорнобильців – 2

 • педагогів, які досягли пенсійного віку – 9

 • перебувають у відпустці по догляду за дитиною – 9

 

в тому числі , мають педагогічні звання :

Учитель-методист” –

Кондик Ольга Петрівна – початкова школа, українська мова та література

Радченко Ганна Іванівна – українська мова і література

Олійник Оксана Федорівна - хімія

Гудиря Людмила Андріївна – російська мова і література

Ластовецька Галина Андріївна — англійська мова

Колісниченко Тетяна Борисівна – історія

Бурдова Тетяна Григорівна – історія, правознавство

Петренко Ліна Петрівна – біологія

Кобренюк Таїсія Михайлівна – біологія

Розумовська Ірина Костянтинівна – зарубіжна література

Тарара Тетяна Олександрівна – історія

Ровінська Євгенія Сергіївна – німецька мова

Старший учитель”

Кондик Ольга Петрівна – початкова школа, українська мова та література

Котяхова Наталія Валеріївна – початкова школа

Шевченко Ліна Василівна - українська мова та література

Чуть Віра Костянтинівна –українська мова та література

Сілецька Наталія Анатоліївна – українська мова та література

Пожарська Галина Юріївна – англійська мова

Шишова Ольга Анатоліївна - початкове навчання

Розумовська Ірина Костянтинівна – зарубіжна література

Тарара Тетяна Олександрівна – історія

Корнієнко Тамара Володимирівна – художня культура

Кузнєцова Тетяна Анатоліївна - хімія

Дмитренко Таміла Миколаївна - фізика

 

Нагороджені знаком „Відмінник освіти України”

Радченко Ганна Іванівна – українська мова та література

Колісниченко Тетяна Борисівна – історія

Бурдова Тетяна Григорівна – історія

Мельгунова Наталія Іванівна – завідуюча бібліотекою

Нагороджені знаком „Відмінник столичної освіти”

Кондик Ольга Петрівна – початкова школа, українська мова та література

Нагороджені знаком „Відмінник освіти Росії”

Гудиря Людмила Андріївна – зарубіжна література

Кандидат біологічних наук

Кобренюк Таїсія Михайлівна – біологія

Голови методичних об’єднань:

Сорока Леся Анатоліївна – методичне об’єднання класних

керівників;

Саченко Лариса Володимирівна – методичне об’єднання вчителів

початкових класів;

Шевченко Ліна Василівна – методичне об’єднання вчителів

української мови і літератури,

Гудиря Людмила Андріївна - методичне об’єднання вчителів російської

мови та зарубіжної літератури;

Бєлан Анна Володимирівна – методичне об’єднання вчителів

математики, інформатики, фізики;

Ластовецька Галина Андріївна – методичне об’єднання вчителів

іноземних мов;

Кобренюк Таїсія Михайлівна – методичне об’єднання вчителів

природничого циклу;

Корнієнко Тамара Володимирівна – методичне об’єднання вчителів

трудового навчання, образотворчого

мистецтва, музики;

Колісниченко Тетяна Борисівна – методичне об’єднання вчителів

історії, українознавства, правознавства;

Василенко Максим Анатолійович - методичне об’єднання вчителів

фізкультури.

Вчителі володіють нетрадиційними формами і методами викладання, прагнуть до того, аби сформувати в учнів позитивну мотивацію до навчальної діяльності, навчити їх мислити, узагальнювати, робити висновки, формувати потребу у самоорганізації та саморозвитку .

Вчителі прагнуть до того, щоб у кінцевому результаті сформувати у дитини комплекс компетенцій: вмінь, навичок, яких потребує сучасне життя.

Педагоги школи – це творчий, працездатний колектив, який працює над реалізацію теми: ,,Проблеми удосконалення уроку в умовах диференційованого навчання “.

Основні завдання педагогічного колективу в 2016-2017 навчальному році:

 • дотримання чинного законодавства в сфері освіти, забезпечення належних умов для навчання та виховання дітей, виконання конституційних вимог щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти ;

 • зміна характеру, функцій та ролі контролю за діяльністю школи ;

 • утвердження моделі державно-громадського управління, передбаченої Національною доктриною розвитку освіти в Україні;

 • кадрове, матеріально-технічне, інформаційне і фінансове забезпечення діяльності школи;

 • розвиток сучасної моделі виховної роботи, учнівського самоврядування, включення сім’ї, громадськості в педагогічний процес, надання педагогічної допомоги батькам;

 • посилення уваги до соціально незахищених категорій дітей та підлітків. Організація харчування та медичного обслуговування учнів;

 • запровадження у навчальний процес комп’ютерно-орієнтовних засобів навчання та ефективне їх використання;

 • завершення педагогічних експериментів Головного управління освіти і науки м. Києва щодо впровадження педагогічного курсу “Християнська етика в український культурі”, починаючи з 1 класу та Всеукраїнського експерименту викладання інтегрованого курсу ,,Мистецтво” у 5-8 класах;

 • програмно-методичне, кадрове забезпечення вивчення англійської мови, починаючи з 1-го класу;

 • удосконалення управління школою як цілісною педагогічною системою, підвищення іміджу школи;

 • дотримання чинного законодавства в сфері освіти; забезпечення належних умов для навчання та виховання дітей, виконання конституційних вимог щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

 • згідно наказу Міністерства освіти і науки України №834 від 15.07.2016 р. «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів Київської, Дніпропетровської, Чернігівської областей» спеціалізована школа № 316 включена до участі у Всеукраїнському експерименті на тему: « Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти».

 • Основними напрямками науково-методичної роботи є:

 • удосконалення змісту науково-методичної роботи;

 • розкриття талантів і розвитку творчих здібностей учнів;

 • поглиблене оволодіння знаннями з української мови;

- органічне поєднання навчання і виховання з метою забезпечення

розумового, морального, художньо-естетичного, патріотичного,

трудового та фізичного розвитку дитини, формування здорового

способу життя;

 • зв’язок з національною культурою, історією, традиціями;

 • пошуки нових, нетрадиційних форм та методів навчання.

Реалізуючи в своїй роботі науково – методичну тему: “Ініціатива і творчість у роботі вчителя – шлях до педагогічної майстерності”, кожний вчитель працював над науково – педагогічною темою:

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Назва теми

1

Ровінська Є.С.

Формування навичок мовлення учнів на уроках німецької мови

2

Чуть В.К.

Розвиток критичного мислення учнів на уроках української мови та літератури

3

Калинюк С.Б.

Застосування інтерактивних технологій із напрямків удосконалення навчального процесу на уроках математики

4

Чередніченко Г.І.

Розвиток фізичних якостей школярів 5-9 класів на уроках фізичної культури

5

Сілецька Н.А.

Виховання національної свідомості на уроках української мови та літератури

6

Кузьменко Я.В.

Використання навчально-ігрових завдань на уроках англійської мови, як метод розвитку усного мовлення молодших школярів

7

Дубова К.С.

Використання інтерактивних вправ на уроках в початковій школі

8

Комар Т.В.

Методика та сучасні вимоги до проведення уроків з народних та козацьких ігор у 3 класах

9

Корнелюк Г.В.

Методика та сучасний підхід до викладання теми « Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил» з використанням інноваційних технологій .

 

 

 

Протягом 2016-2017 навчального року були проведені відкриті уроки:

 

Відкриті уроки 1 –11 класи

 

 

Вчитель

Предмет

Тема уроку

Дата

Клас

Кабі

нет

Ровінська Є. С.

Німецька мова

Вільний час. Мої захоплення

11.10.2016

6-В

 

Німецька мова

Зимові радощі. Різдво

21.11.2016

7-Б

 

Чуть В.К.

Укр. мова

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Дієслово»

грудень

 

 

Укр. мова

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Дієприкметник»

листопад

 

 

Калинюк С.Б.

Математика

Пропорція. Основні властивості пропорції

18.11.2016

6 кл.

 

Математика

Розв’язування задач з теми «Трапеція. Середня лінія трапецій»

21.10.2016

8 кл.

 

Чередніченко Г.І.

Фізкультура

Баскетбол

16.12.2016

6-В

спортзал

Фізкультура

Футбол

лютий

6-Б

спортзал

Сілецька Н.А.

Укр. література

Наталка як уособлення кращих рис української жінки, що відстоює гідність, бореться за своє щастя, Пісні у творі

09.12.2016

9 -А

333

Укр. мова

Засвоєння фразеологізмів, крилатих висловів, що мають будову складнопідрядних речень

23.11.2016

9-А

333

 

Укр. література

Конкурс читців поезій Ліни Костенко «Людина нібито не літає… а крила має, а крила має!»

березень

9,10,11

125

Кузьменко Я.В.

Англ. мова

Це моя школа. Прийменники місця

16.11.2016

2-А

213

Англ. мова

Тепер ти можеш

25.11.2016

2-В

103

Дубова К.С.

Укр. мова

Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на –р в орудному відмінку однини

13.12.2016

4-Г

101

Природознавство

Атлантичний, Північний Льодовитий та Індійський океани

15.12.2016

4-Г

101

Комар Т.В.

Фізкультура

Правильна постава – основа здоров’я дитини. Вправи для формування правильної постави. Вправи на гнучкість. Естафети

06.12.2016

 

спортзал

Фізкультура

Вправи з баскетбольним м’ячем. Естафети. Ігри для активного відпочинку.

15.02.2017

 

спортзал

Корнелюк Г.В.

Фізика

Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил

11.01.2017

7 кл.

324

Фізика

Навчальний проект. Узагальнення і систематизація знань з теми «Механічна робота та енергія»

Травень

7 кл.

324

 

У міжкурсовий період вчителі підвищували свій фаховий рівень.

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік на-роджен

ня

Посада

Освіта

Педа

го

гіч

ний стаж

Звання

На яку категорію направляється

Термін проходження курсів

1

 

Ровінська Євгенія

Сергіївна

1957

учитель німецької

мови

вища

35

«Учитель-методист»

підтвердження вищої кваліфікаційної категорії та звання «Учитель-методист»

 

 

 

13.02.2017-17.02.2017

2

 

Чуть Віра Костянти-нівна

1946

учитель українсь-кої мови та літерату-ри

вища

51

Старший учитель

підтвердження вищої кваліфікаційної категорії та присвоєння звання «Учитель-методист»

13.03.2017-17.03.2017

3

Мельгуно-ва Наталія Іванівна

1953

завіду-юча

Бібліотек-кою

вища

39

-

підтвердження вищої кваліфікаційної категорії

13.02.2017-17.02.2017

4

Сілецька Наталія Анатоліїв-на

1973

учитель українсь-кої мови та літерату-ри

вища

20

-

присвоєння вищої кваліфікаційної категорії

03.10.2016-07.10.2016

5

Калинюк Світлана Богданівна

1976

учитель математики

вища

18

-

присвоєння вищої кваліфікаційної категорії

28.11.2016-02.12.2016

6

Марченко Лариса Володимирівна

1974

учитель початко-вих класів

вища

16

-

присвоєння вищої кваліфікаційної категорії

20.02.2017-24.02.2017

7

Корнелюк Ганна Володимирівна

1977

учитель фізики

вища

16

-

І

19.09.2016-23.09.2016

8

Комар Тетяна Вікторівна

1977

вчитель фізкуль-тури початко-вих класів

Бакалавр+ вища

7

-

І

19.09.2016-23.09.2016

9

Дубова Катерина Сергіївна

1990

вчитель початко-вих класів

вища

3

-

ІІ

30.01.2017-03.02.2017

10

Чуйко

Вікторія

Василівна

1984

вчитель англійсь-кої мови

вища

7

-

І

13.03.2017-17.03.2017

 

Крім того, вони відвідували науково-методичні семінари, конференції, наради, круглі столи, педагогічні ради школи.

Всі М/О (9) працюють згідно своїх планів роботи. На засіданнях М/О вчителі знайомляться з навчальними планами та програмами, новинками психолого-педагогічної та методичної літератури, досвідчені вчителі діляться своїм досвідом і

 • обговорювали шляхи подальшого вдосконалення навчально-виховного

процесу, організацію навчання учнів шестирічного віку в школі;

 • провели огляд методичної наочності;

 • обговорювали проблеми в роботі з учнями початкового рівня навчальних

досягнень;

 • обговорювали питання вивчення англійської мови в 1-х класах;

 • аналізували роботу гуртків по вивченню «Християнська етика в українській

культурі»;

 • опрацьовували інструктивно-методичні матеріали;

 • провели засідання круглого столу з вихователями дошкільного дитячого закладу №126, № 149;

 • провели предметні олімпіади для учнів 6-10 класів та олімпіади з української мови, математики серед учнів 4-х класів;

 • проаналізували підсумки експерименту «Художньо – естетична освіта і виховання учнів ЗНЗ у процесі впровадження інтегрованих курсів», експеримент розпочався з 01.09.2010 року

Крім того зміст проведення засідань методичних об’єднань був спрямований на розвиток творчого підходу в роботі вчителя, оволодіння новими педагогічними технологіями, направленими на розвиток пізнавальної активності учнів, природної обдарованості дітей, здійснення диференційованого та індивідуального підходу до учнів.

Вивчення результативності роботи кафедр виявило, що внутрішньокафедральна науково-методична робота проводилась на достатньому рівні. Всі кафедри основною метою своєї роботи ставили реалізацію загальношкільної науково-методичної проблеми, з урахуванням особливостей кафедри. Річні робочі плани в цілому виконані.

Для забезпечення систематичного та кваліфікованого керівництва науково-методичною роботою в школі створена науково–методична рада (НМР), до складу якої входять директор школи, його заступники, голови предметних МО, практичний психолог. В компетенції НМР знаходяться такі напрямки діяльності педагогічного колективу :

 • реалізація принципу диференціації навчально-виховного процесу;

 • забезпечення профільності навчання;

 • організація роботи по підвищенню фахової майстерності вчителів;

 • організація позаурочної роботи з навчальних предметів як однієї із умов поглиблення знань учнів;

 • вивчення і аналіз стану викладання, моніторинг навчальних досягнень учнів;

 • залучення вчителів до науково-дослідницької діяльності;

 • підготовка та проведення предметних олімпіад, конкурсів, науково-методичних декад, конференцій тощо.

Крім цього кожна кафедра також планувала взаємовідвідування уроків. Як показав досвід, така форма роботи є одним із засобів професійного навчання вчителів. Малодосвідчені вчителі при відвідуванні уроків у досвідчених вчителів вивчають їх досвід і цим підвищують свою фахову майстерність. При відвідуванні уроків досвідчені вчителі можуть надати своїм колегам методичну допомогу. Найбільшу увагу цій формі методичної роботи приділяють на кафедрі іноземних мов, кафедра суспільно-гуманітарних наук. Щомісяця відбуваються тижні взаємовідвідування уроків.

Щорічно вчителі школи беруть участь у Всеукраїнському конкурсі „Учитель року”. В поточному році вчитель інформатики Приходько О.Г. взяла участь у конкурсі „Учитель року 2017” в номінації „Інформатика ”. Вона стала переможицею ІІ етапу цього конкурсу.

 

У 2016-2017 навчальному  році в педагогічній пресі було надруковано  роботи вчителів школи:

 1. Баштова М. О. Діалектика   обмежень та особливостей застосування економічних механізмів раціонального природокористування / М. О. Баштова // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2016: колективна монографія за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2016. – С. 491-502.

 2. Баштова М.О. Організаційний механізм природокористування України: стан та напрямки вдосконалення / М. О. Баштова // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. Збірник наукових праць. – Одеса, 2016. – № 21. – С. 112-115.

 3. Баштова М.О. Регіональна політика сталого розвитку: підходи та напрями трансформаційних зрушень / М. О. Баштова // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. Збірник наукових праць. – Одеса, 2016. – Т. 21. – № 9(51). – С. 95-98.

 4. Баштовая М. Эколого-экономическое обеспечение устойчивого регионального развития / М. Баштовая // Устойчивое развитие. Международный журнал. – Варна, 2015. - №2(23). – С. 29-34.

 5. Баштова М.О. Еколого-економічні підходи до забезпеченнясталого регіонального розвитку / М.О. Баштова // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі: колективна монографія за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 49-62.

 6. Баштова М.О., Хлобистов Є.В. Сталий розвиток: регональний вимір (новітні можливості та перспективи) / М.О. Баштова, Хлобистов Є.В. // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2015: колективна монографія за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси, 2015. – С. 148-154.

 7. Баштова М.О. Еколого-економічні проблеми територіального розвитку Автономної Республіки Крим [Електронний ресурс] / М.О. Баштова // Ефективна економіка. – К., 2013. – №7. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2170.

 8. Кобренюк Т.М. Організм і його властивості. Клітинна будова організмів. Журнал «Біологія» № 2 січень 2017 р.

 

Були заслухані та обговорені доповіді на такі теми:

 • Шевченко Л.В. “Народна педагогіка як прародителька і першоджерело українського національного виховання”.

 • Задорожня Н.О. “Використання особистісно-зорієнтованого навчання на уроках української мови та літератури”.

 • Розумовська І.К. “Інноваційні технології на уроках світової і української літератури”

 • Корнієнко Т.В. „Науково-методичні проблеми, особливості поєднання традиційного вивчення предметів інноваційних підходів у навчанні”

 • Радченко Г.І. „Використання методу проектів на уроках трудового навчання”

 • Колісніченко Т.Б. „Нестандартні форми проведення уроків історії ”.

  • Бєлан А.В. ”Застосування інтерактивних технік при викладанні

математики”.

  • Гудиря Л.А. „ Позакласна робота із світової літератури”.

  • Тарара Т.О. „Робота з документами на уроках з історії”.

На засіданнях МО вчителі ділились досвідом роботи:

 • Формування в учнів технічного світогляду, закріплення на практиці знань про технологічну діяльність, спираючись на закони розвитку науки та виробництва” Головій О.П.;

 • Т.Г. Шевченко в мистецтві” Корнієнко Т.В.;

 • Формування успіху в процесі навчання молодших школярів” Каток С.В., Ковальчук Г.Т.;

 • Методичні знахідки” Хомич Л.А.;

 • Естетичне виховання молодших школярів” Шишова О.А.;

 • Духовність – це краса, її найвищий ступінь, її зоряна година” Корнієнко Т.В.

 • Формування успіху в процесі навчання молодших школярів” СаченкоЛ.В.;

 • Робота з невстигаючими учнями” Радченко Г.І.;

 • Національне виховання на уроках української мови” Шевченко Л.В.;

 • Діалогічне та монологічне мовлення старшокласників» Ластовецька Г.А.;

 • Уроки розвитку мовлення. З досвіду роботи” Шевченко Л.В.

 • Інтерактивні технології на уроках історії” Колісніченко Т.Б.

 • Позакласне читання. З досвіду роботи” Розумовська І.К.

 • Підготовка до ДПА. З досвіду роботи” Калинюк С.Б.

Експеримент:

 • «Упровадження елементів дистанційного навчання школярів у мережі середніх загальноосвітніх навчальних закладів»(Наказ Головного Управління освіти і науки м. Києва № 211 від 03.09.2012 року «Про організацію дослідно-експериментальної роботи в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах»).

 • « Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти» ( наказ Міністерства освіти і науки України №834 від 15.07.2016 р. «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів Київської, Дніпропетровської, Чернігівської областей»).

 

В цьому навчальному році атестувалося 10 учителів на :

 

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»:

 • Чередніченко Ганні Ігорівні, вчителю фізкультури,

 • Дубовій Катерині Сергіївні, вчителю початкових класів,

 • Кузьменко Яні Володимирівні, вчителю англійської мови початкових класів.

Присвоєно кваліфікаційну категорію ,,спеціаліст І категорії ”:

- Корнелюк Ганні Володимирівні, вчителю фізики;

- Приходько Ользі Григорівні, вчителю математики;

- Комар Тетяні Вікторівні , вчителю фізкультури початкових класів.

Підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст

вищої категорії», а також раніше присвоєне педагогічне звання

«учитель-методист»:

- Ровінській Євгенії Сергіївні, вчителю вчителю німецької мови.

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання старший

учитель

- Сілецькій Наталії Анатоліївні, вчителю української мови та літератури;

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

- Калинюк Світлані Богданівні, вчителю математики.

Присвоєно кваліфікаційну категорію «провідний бібліотекар»:

- Мельгуновій Наталії Іванівні, завідуючій бібліотекою.

Подовжено термін атестації та перенесено її на 2017-2018 навчальний рік

Чуть Вірі Костянтинівні, вчителю української мови та літератури за станом

здоров’я.

 

В нинішньому навчальному році школа продовжує працювати за кабінетноюсистемою. Багатий науково-методичний та роздатковий матеріал, сучасний кабінет мають вчителі:

Шевченко Л.В. – кабінет української мови та літератури,

Задорожня Н.О. – кабінет української мови та літератури,

Гудиря Л.А. – кабінет зарубіжної літератури,

Петренко Л.П. – кабінет біології,

Кобренюк Т.М. - кабінет біології,

Ластовецька Г.А. – кабінет англійської мови,

Кондратенко Л.М. – кабінет англійської мови,

Бєлан А.В. – кабінет інформатики,

Колісніченко Т.Б. – кабінет історії,

Бурдова Т.Г. – кабінет історії,

Саченко Л.В. – кабінет початкових класів,

Чубай Л.І. – кабінет початкових класів,

Харлан І.Ю. – кабінет початкових класів,

Завальнюк Т.Г. – кабінет початкових класів,

Шишова О.А. - кабінет початкових класів.

Творчо, цілеспрямовано працює педагогічна рада школи. Цікаво проведено засідання педагогічної ради на тему:

 • «Інтерактивне навчання в системі сучасної освіти»;

 • «Морально – етичне виховання школярів»;

 • «Про стан та завдання педагогічного колективу з охорони здоров’я дітей та техніки безпеки в навчально-виховному процесі».

Практикується проведення спільних засідань з Радою школи.

Крім тематичних засідань, педагогічна рада заслуховує

- роботу молодих спеціалістів, проблеми з якими вони зустрічаються;

- творчі звіти вчителів, які атестуються;

 • роботу класних керівників з профілактики та попередження правопорушень серед учнів, пропусків уроків учнями без поважних причин і ін.

З урахуванням інтересів батьків та учнів, можливостей школи щодо навчально-методичного та кадрового забезпечення в школі працюють класи:

 • з поглибленим вивченням української мови (5-9кл.);

 • двох профільний клас (української філології + історичний профіль- 10-А;

 • профіль іноземної філології (11-Б);

 • профіль української філології (11-А).

Відповідно до закону „Про освіту” та згідно з положенням „Про організацію роботи обдарованої та талановитої молоді” в 2016-2017 навчальному році в школі працювали наукові секції з біології, з екології, з хімії, з прикладної математики, з інформатики, з алгебри, з історії, з філософії, української мови та літератури, іноземної мови, правознавства, географії.

Пріоритетним напрямом діяльності педагогічного колективу школи є створення оптимальних умов для обдарованої й талановитої молоді, всебічне сприяння розвитку творчого потенціалу учнів, які виявили здібності та нахили до науково-дослідницької діяльності.

Педагогічний колектив школи приділяє велику увагу роботі з обдарованими дітьми. Створено і постійно поповнюється банк даних таких дітей. У цьому напрямі проводиться гурткова та факультативна робота, створене наукове товариство учнів школи «Планета - 316», яке допомагає удосконалити знання з базових дисциплін, учні набувають навичок науково-дослідницької діяльності у позакласній роботі під керівництвом вчителів – предметників.

Науково-дослідницька діяльність - один із прикладів творчості школярів. Залучення старшокласників до участі у проектах Малої академії наук України є не тільки однією з форм роботи з обдарованими дітьми, а й сприяє оволодінню спеціальними навичками дослідницької діяльності.

Активну участь у проведенні шкільних та районних олімпіад взяли всі вчителі - предметники школи. У І (шкільному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 2010 учнів по школі, із них 338учнів стали переможцями (додаток № 1).

Переможці І етапу предметних олімпіад були направлені для участі в ІІ (районному) етапі і прийняли участь 116 учнів (додаток № 2)

За результатами участі в ІІ (районному) етапі предметних олімпіад учні школи посіли 23 призових місць. А саме:

 

 

п/п

ПІ учня

клас

предмет

місце

ПІБ вчителя

1

Буртова Анастасія

8-В

біологія

ІІІ

Петренко Л.П.

2

Євтушенко Ігор

9-А

біологія

ІІІ

Кобренюк Т.М.

3

Боженко Олександра

3-Б

українська мова

ІІІ

Саченко Л.В.

4

Іванченко Лілія

7-Б

українська мова

ІІІ

Марченко О.П.

5

Заяць Ольга

9-А

українська мова

ІІ

Шевченко Л.В.

6

Слободяник Олександра

11-Б

українська мова

ІІІ

Чуть В.К.

7

Євтушенко Ігор

9-А

історія

ІІІ

Колісніченко Т.Б.

8

Кондратенко Діана

6-Б

математика

ІІІ

Товстенко Н.А.

9

Козінчук Дар’я

8-В

географія

ІІІ

Соколовська Я.В.

10

Буртова Анастасія

8-В

географія

ІІІ

Соколовська Я.В.

11

Жук Юлія

9-А

географія

ІІІ

Соколовська Я.В.

12

Гіловянц Кирило

7-В

хімія

ІІІ

Кузнєцова Т.А.

13.

Буртова Анастасія

8-В

російська мова

ІІ

Бугера Н.О.

14.

Заяць Ольга

9-А

російська мова

ІІІ

Бугера Н.О.

15

Масловська Дар’я

10-Б

образотворче мистецтво

ІІІ

Корнієнко Т.В.

16

Прохоров Ігор

7-А

образотворче мистецтво

ІІІ

Корнієнко Т.В.

17

Луньова Олександра

10-Б

ІКТ

ІІІ

Бєлан А.В.

18

Кирпичова Анна

11-А

педагогіка і психологія

ІІ

Серафімова І.А.

19

Заяць Ольга

9-А

правознавство

ІІІ

Бурдова Т. Г.

20

Пискун Марина

9-А

правознавство

ІІІ

Бурдова Т. Г.

21

Заболотна Леся

9-А

правознавство

ІІІ

Бурдова Т. Г.

22

Тичина Тетяна

10-Б

правознавство

ІІІ

Бурдова Т. Г.

23

Корнієнко Анна

11-Б

правознавство

ІІІ

Бурдова Т. Г.

 

На міську Всеукраїнську учнівську олімпіаду направлено:

 1. Заяць Ольгу – з української мови

 2. Буртову Анастасію – з російської мови

 3. Жук Юлію – із зарубіжної літератури

 

Для участі в І (районному) етапі конкурсу МАН було подано 15 робіт, а саме:

з/п

П.І.Б.

учня

 

Навчальний заклад

Клас

Назва роботи

Науковий

керівник

Педагогічний

керівник

 

Членство в МАН (слухач, кандидат,

дійсний член МАН)

Відділення історії

Секція історичне краєзнавство

1

Марченко

Діана

Миколаївна

сш

316

11-Б

Екскурс в історію і сьогодення мікрорайону Харківський

 

Колісніченко Тетяна

Борисівна

кандидат

Відділення української філології та мистецтвознавство

Секція українська література

1

Баданін

Антон

Ігорович

сш

316

10-А

Образ запорізького козацтва в українські прозі XIX ст. (на прикладі творчості Гребінки та Олекси Стороженка)

 

Шевченко

Ліна

Василівна

слухач

2

Кірімова

Іванна

В’ячеславівна

сш

316

11-А

Дослідження творчості українського поета та письменника Кірімова Івана Захаровича

 

Сілецька

Наталія

Анатоліївна

слухач

Секція журналістики

3

Миткаленна

Аліна

Юріївна

сш

316

9-В

Волонтерство в Україні як рушій демократичного розвитку

 

Сілецька

Наталія

Анатоліївна

слухач

Відділення іноземної філології та зарубіжної літератури

Секція англійської мови

1

Тиркова

Анастасія

Денисівна

сш

316

10-А

Етапи, тенденції та джерела розвитку фразеологічної системи сучасної англійської мови

 

Пожарська

Галина Юріївна

слухач

2

Іванченко

Лілія

Максимівна

сш

316

8-Б

Відмінності американського варіанту англійської мови від британської англійської

 

Кондратенко

Людмила

Михайлівна

слухач

3

Жигун

Богдан

Станіславович

сш

316

8-В

Комп’ютерний сленг

 

 

 

Секція зарубіжної літератури

1

Панова

Анастасія

Володимирівна

сш

316

11-Б

Художнє переосмислення трагедії голокосту в романі Джона Богіна «Хлопчик в смугастій піжамі»

 

Гудиря

Людмила

Андріївна

слухач

2

Ліфанова

Світлана

Володимирівна

сш

316

10-А

Висвітлення теми війни у дзеркалі літератури різних жанрів та часових проміжків на прикладів творів М. Шолохова , Г. Беклле,

С. Коллінз

Ніяка Іванна

Володимирівна

Розумовська Ірина Костянтинівна

 

 

дійсний

член

3

Буртова

Анастасія

Олегівна

сш

316

9-В

Проблема взаємин батьків і дітей у оповіданні Д. Олдріджа «Останній дюйм»

 

Бугера

Наталія

Олександрівна

слухач

Відділення економіки

Секція економічної теорії та історії економічної думки

1

Єрмак

Маргарита

Володимирівна

сш

316

11-Б

Безробіття в Україні

 

Приходько

Ольга

Григорівна

слухач

Секція економічної думки та історії економічної думки

2

Булкина

Валерія

Сергіївна

сш

316

11-А

Діяльність колективних підприємств сфери послуг в умовах ринкової економіки (на прикладі ОСББ)

 

Товстенко Наталія Антоліївна

слухач

Відділення екології та аграрних наук

Секція екології

1

 

 

Бугера

Анастасія

Олегівна

сш

316

9-А

Яке воно на смак життя у шоколаді

 

Олійник

Оксана

Федорівна

слухач

2

Ісаєнко

Євгеній

Олександрович

сш

316

10-А

Жувальна гумка: смакота чи отрута

 

Олійник

Оксана

Федорівна

Кандидат МАН

3

Заяць

Ольга

Степанівна

сш

316

10-А

Вміст фосфатів у пральних порошках та вплив на здоров’я людини

 

Олійник

Оксана

Федорівна

слухач

 

Переможцями І районного етапу конкурсу-захисту робіт МАН «Дослідник» стали:

 


п/п

ПІБ

клас

секція

місце

ПІБ вчителя

1

Марченко Діана

11

історичне краєзнавство

І

Колісніченко Т.Б.

2

Заяць Ольга

10-А

економічна теорія та історія економічної думки

ІІ

Товстенко Н.А.

3

Буртова Анастасія

9-В

зарубіжна література

ІІІ

Бугера Н.О.

4

Жигун Богдан

8-В

англійська мова

ІІІ

Кондратенко Л.М.

5

Тиркова Анастасія

10-А

англійська мова

ІІ

Пожарська Г.Ю.

6

Баданін Антон

10-А

українська література

І

Шевченко Л.В.

7

Миткаленна Аліна

9-В

журналістика

ІІІ

Сілецька Н.А.

8

Бугера Анастасія

9-А

екологія

ІІ

Олійник О.Ф.

9

Ісаєнко Євгеній

10-А

екологія

ІІ

Олійник О.Ф.

10

Заяць Ольга

10-А

екологія

ІІ

Олійник О.Ф.


 

 

На міський конкурс-захист науково-дослідних робіт МАН було відправлено три роботи Баданіна Антона, Марченко Діани та Ліфанової Світлани.

Поряд з навчальним процесом у школі приділяється  велика увага  розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучення їх до різноманітної діяльності за інтересами. Підвищувати інтерес до вивчення різних предметів за допомогою позакласних заходів, гуртків, факультативів.

          В школі працювали протягом навчального року факультативи з української мови, російської мови, зарубіжної літератури, англійської мови, математики, біології, географії, економіки, хімії, історії, правознавства, креслення.

з\п

Прізвище, ім’я та по батькові вчителя

Назва факультативу

1

Шевченко Л.В.

Основи культури мовлення

2

Чуть В.К.

Основи науково-дослідної роботи

3

Задорожня Н.О.

Ділове українське мовлення

4

Сілецька Н.А.

Сучасна українська література

5

Гудиря Л.А.

Англійська література

6

Бугера Н.О.

Світ українського слова

7

Ластовецька Г.А.

Культура англомовних країн

8

Кондратенко Л.М.

Англійська мова(індивідуальні заняття та консультації)

9

Ровінська Є.С.

Культура англомовних країн

10

Пожарська Г.Ю.

Культура ділового англійського спілкування

11

Колісніченко Т.Б.

Готуємось до ЗНО з історії

12

Бурдова Т.Г.

Права людини

13

Приходько О.Г.

Логіка

14

Товстенко Н.А.

Математика (індивідуальні заняття та консультації)

15

Бойко О.М.

Математика (індивідуальні заняття та консультації)

16

Бєлан А.В.

Розв’язування задач з параметрами

17

Калинюк С.Б.

Математика (індивідуальні заняття та консультації)

18

Петренко Л.П.

Логіка

19

Кобренюк Т.М.

Безпека харчування

20

Кузнєцова Т.А.

Логіка

21

Соколовська Я.В.

Основи науково-дослідної роботи

22

Дмитренко Т.М.

Методи наукових досліджень

 

          Згідно річного плану школи був складений план предметних декад,  які ставили перед собою таку мету:

-      розкрити природні данні й творчі вміння, що закладені природою в кожну  дитину;

-     залучити дітей  до творчості, пробудити й розвивати інтерес, художній смак,

       зацікавленість школярів до предметів різних напрямів;

-      сприяти розвитку пізнавальної та творчої активності учнів та активізувати   

       самостійний творчий пошук при вирішенні завдань.

Співпраця з вищими навчальними закладами.

 1. з/п

 1. ВНЗ, з якими підписано угоду про співпрацю

Термін дії угоди

 1. 1

 1. Київський славістичний університет

З 2006 безстроково

 1. 2

 1. Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародна академія екології та медицини»

2012- 2017

 1. 3

 1. Київський національний університет харчових технологій

2009 - 2014

4

Міжрегіональна академія управління персоналом

2005-2015

5

Київський національний університет  ім. Т.Г. Шевченка

безстроково

6

Київський торгівельно-економічний університет

З 2006

безстроково

7

Національний педагогічний університет ім. Драгоманова

2010- 2015 роки

8

Київський національний університет культури і мистецтв

безстроково

9

Український Центром Порозуміння

З 2013

10

Київський міжнародний університет

2013-2016

11

Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

2013 - 2017

12

Лабораторія естетичного виховання Інституту  проблем виховання НАПН України

2013-2016

13

Київський університет імені Бориса Грінченка

2014-2019

14

Університет менеджменту освіти

2014-2019

15

м. Сопот, ПольщаSopockaSzkolaWyzsza

2014-2019

16

Національний музей Тараса Шевченка

2014- 2019

17

Шевченківський національний заповідник

2014- 2019

18

Державний історико-культурний заповідник «Батьківщина Шевченкуа»

(Черкаська область, с. Будище; с. Моринці)

2014- 2019

 

Протягом року вчителі – предметними згідно плану роботи школи проводять предметні декади:

-              декада історії та правознавства;

-              декада математики, фізики, інформатики;

-              декада іноземних мов;

-              декада естетичних наук;

-              декада рідної мови;

-              декада початкової школи;

-              декада екології;

-              декада спорту та здоров’я.

Під час декад з дітьми проводяться вікторини, КВК, олімпіади, конкурси, змагання з різних предметів, що сприяє розвитку пізнавальної активності учнів.

В травні традиційно проводився « Тиждень науки». Під час  тижня проводяться наукові конференції для учнів, вчителів. Організовуються екскурсії до вищих навчальних закладів (Торгівельно-економічного університету, КПІ, Славістичного університету,  університету Культури та мистецтв, академію МВС).

В початковій школі також проводяться шкільні олімпіади 2-4 класів  з математики, української мови.

 

Учні школи беруть активну участь у роботі  МАН.  Щорічно в квітні в школі проводиться свято вшанування переможців МАН, олімпіад «Зоряний Олімп», на якому нагороджуються і учні, і їх батьки.