Зразок заяви

 

ЗРАЗОК

 

                                                                                                                                                             Директору спеціалізованої

                                                                                                                                                              загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 316

                                                                                                                                                              з поглибленим вивченням української мови

                                                                                                                                                              Кондик О. П.

                                                                                                                                                              ______________________________________,

                                                                                                                                                                        (прізвище, ім’я, по батькові)

                                                                                                                                                              який (-а) проживає за адресою:

                                                                                                                                                               ______________________________________

                                                                                                                                                               ______________________________________

                                                                                                                                                                         (контактний телефон)

 

 

ЗАЯВА

Я, _____________________________________________________, повідомляю про випадок булінгу (цькування), учасником (свідком) якого я є, що стався

                                                                                                                                                                    (потрібне підкреслити)

__________________ у (на)  _________________________________________, а саме: ___________________________________________________________________________

(дата, час)                (місце)           (розгорнутий виклад фактів щодо виявлених випадків булінгу (цькування)) __________________________________________________________________________________________________________________________

До заяви додаю фото- та відеоматеріали (за наявності).

 

 

                ___________                               ____________________________                                                  ___________

                      (дата)                                                            (ПІБ)                                                                                (підпис)

 

ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВ

Заява заповнюється державною мовою, розбірливим почерком. Виправлення не допускаються. У заяві необхідно вказати:

-         прізвище, ім’я, по батькові заявника, адресу фактичного проживання, контактний телефон;

-         статус (постраждалий чи свідок булінгу);

-         навести розгорнутий виклад фактів щодо виявлених випадків булінгу (цькування);

-         інформацію щодо джерела отримання інформації;

-         тривалість;

-         зазначити дату подання заяви та підписати особисто.