Заходи із охорони праці на 2017-2018р

Заходи з охороні праці, безпеки життєдіяльності,

санітарно-профілактичні і оздоровчі

 


Зміст роботи

Терміни

Виконавець

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

1.

Підготувати розділ “Охорони праці” до плану роботи навчального закладу

До 15.08

Олійник О.Ф.

2.

Забезпечувати заклад законодавчими актами та нормативно-технічною документацією

Постійно

Олійник О.Ф.

3.

Скласти і затвердити перелік професій та посад працівників, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони праці

До 15.08

Олійник О.Ф.

4.

Переглянути (розробити), ввести в дію інструкції посадові, з охорони праці, безпеки життєдіяльності, робочі інструкції для працівників закладу

До 25.08

Олійник О.Ф.

5.

Видати та довести до відома всіх працівників наказ "Про організацію роботи з охорони праці" з визначенням відповідальних осіб за пожежну, електробезпеку, безпечну експлуатацію електромеханічного обладнання, будівель і споруд, автотранспорту тощо

До нового навчального року

Адміністрація

6.

Здійснити перевірку готовності закладу до нового навчального року, оформити акт готовності закладу, актів-дозволів на заняття в кабінетах підвищеної небезпеки, актів-випробувань спортивного обладнання

До 25.08

Олійник О.Ф.

7.

Створити куточок (кабінет) охорони праці, безпеки життєдіяльності, де сконцентрувати всю законодавчу, нормативно-технічну документацію з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної та електробезпеки, а також науково-методичні матеріали

До 25.09

Олійник О.Ф.

8.

Підготувати навчальний заклад до опалювального сезону (документація для котельні, медогляд та навчання кочегарів)

1-а декада жовтня

Кузьмічова А.В.

9.

Розробити заходи щодо підготовки навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період

До 15.10

Кузьмічова А.В.

10

Своєчасно проводити розслідування кожного нещасного випадку (в побуті та під час навчально-виховного процесу) з працівниками закладу відповідно до чинних Положень

Після кожного випадку

Олійник О.Ф.

11

Здійснювати аналіз стану травматизму серед учасників навчально-виховного процесу

Щоквартально

Олійник О.Ф.

12

Розробити заходи до розділу "Охорона праці" колективного договору (угоди)

До 01.01

Адміністрація,

Корнієнко Т.В.

13

Розробити заходи щодо підготовки навчального закладу до нового навчального року

До 15.04

Адміністрація

14

Готувати звіти про стан травматизму

Щоквартально

Олійник О.Ф.

ІІ. НАВЧАННЯ

1.

Проводити навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з ново призначеними працівниками

Перша декада жовтня

Олійник О.Ф.

2.

Проводити вступний інструктаж з новопризначеними працівниками

В перший день роботи, перед початком роботи

Директор

3.

Проводити інструктажі з охорони праці на робочому місці з:

 • педагогічними працівниками;

 • учителями предметів підвищеної небезпеки;

 • технічним персоналом;

 • працівниками харчоблоку;

 • працівниками котельні

 

 

 

2 раз на рік

1 раз на квартал

Олійник О.Ф.,

Кузьмічова А.В.

4.

Проводити цільові та позапланові інструктажі

Протягом року

Олійник О.Ф.

5.

Надавати консультативну допомогу працівникам навчального закладу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

Постійно

Олійник О.Ф.

ІІІ. МАСОВІ ЗАХОДИ

1.

Розглядати питання з охорони праці, безпеки життєдіяльності:

 

 

 

 • на педраді:

  • «Про стан виробничого та побутового травматизму учасників навчально-виховного процесу»;

  • «Виконання наказу про організацію роботи з охорони праці»;

  • «Про стан роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності»

 

Січень

 

 

Червень

 

Червень

Олійник О.Ф.

 

 • на нараді при директорі:

 • «Про впровадження СУОП»;

 • «Про результати участі закладу в районному (міському, обласному) етапі огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в закладі»;

 

Вересень

 

 

 

Грудень

Олійник О.Ф.

 

 • на зборах трудового колективу:

  • «Про підготовку закладу до роботи в новому навчальному році та осінньо-зимовий період»;

  • «Про виконання заходів, зазначених у розділі «Охорона праці» колдоговору»

 

 

 

Квітень

 

Грудень

Олійник О.Ф.,

Ламонова С.І.

2.

Готувати матеріали до участі у районному етапі Всеукраїнського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в закладі

До 15.01

Олійник О.Ф.

3.

Проводити Тижні охорони праці відповідно до діючого Положення

Щоквартально

Олійник О.Ф.

4.

Проводити до Всесвітнього дня охорони праці тематичний (інформаційно-методичний) Тиждень охорони праці (за окремим планом)

ІІІ декада квітня

Олійник О.Ф.

IV. БЕЗПЕЧНА ТА НАДІЙНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

1.

Призначити відповідального за безпечний стан будівель і споруд, ознайомити з обов’язками, організувати його навчання

01.09

Адміністрація

2.

Перевірити та впорядкувати територію закладу й усунути всі травмонебезпечні місця (ями, вибоїни)

До 01.09 До 01.06

Олійник О.Ф.,

Ламонова С.І., фахівець з ОП

3.

Проводити систематичні спостереження за станом виробничих будівель і споруд відповідно до Положення

Постійно

Олійник О.Ф.,

Кузьмічова А.В. фахівець з ОП

4.

Організувати проведення загального огляду будівель і споруд

Восени, взимку

Комісія

5.

Скласти річний графік проведення планово-запобіжних ремонтів

До 01.12

Кузьмічова А.В.

6.

Проводити ремонт виробничих будівель і споруд з метою підтримання чи відновлення початкових експлуатаційних якостей як будівлі в цілому, так і її окремих конструкцій

Відповідно до затвердженого графіка

Кузьмічова А.В.

7.

Провести утеплення приміщень закладу (засклити вікна, відремонтувати двері, заклеїти щілини вікон)

До 15.10

Кузьмічова А.В.

V. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

1.

Призначити відповідального за електрогосподарство, ознайомити з обов’язками, організувати його навчання

До 01.09

Адміністрація

2.

Організувати проведення електротехнічних вимірів опору заземлюючого пристрою, опору ізоляції електропроводів

Щорічно

Кузьмічова А.В.

3.

Забезпечити утримання електромереж, електроарматури, електросилових шаф, освітлювальних електрощитів відповідно до вимог ПТЕ, ПТБ

Постійно

Кузьмічова А.В.

4.

Забезпечити наявність схеми електропостачання, паспорта заземлюючого пристрою та робочої схеми занулення електрообладнання

Постійно

Кузьмічова А.В.

5.

Забезпечити робочі місця засобами захисту від ураження електрострумом (дерев’яний настил чи діелектричні килимки, спеціальне взуття, рукавиці, інструменти з ізольованими ручками)

Постійно

Кузьмічова А.В.


6.

Провести ремонт світильників, замінити лампи, що перегоріли, або ті, що не відповідають вимогам

До 01.09

Кузьмічова А.В.

7.

Організувати проведення випробування засобів захисту від ураження електрострумом

До 01.09

Кузьмічова А.В.

8.

Відремонтувати несправні електророзетки, електровимикачі. Закрити кришками електрокоробки

До 01.09

Кузьмічова А.В.

9.

Перевірити стан усіх електророзеток. Зробити біля кожної написи „220 В"

До 01.09

Кузьмічова А.В.

10

Провести опосвідчення технічного стану електроустановок споживачів

Один раз на три роки

Комісія

11

Провести інструктаж з охорони праці для працівників, які використовують у трудовому процесі механізми, машини, обладнання тощо, та зареєструвати у журналі встановленої форми

До 01.09

Кузьмічова А.В.

12

Перевірити стан електромеханічного обладнання та його відповідність вимогам охорони праці, безпеки життєдіяльності

Серпень

Адміністрація

13

Скласти графік проведення планово-запобіжних робіт (ПЗР) щодо ремонту обладнання

До 01.09

Кузьмічова А.В.

VI. ГІГІЄНА ПРАЦІ. МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ.

ПРОФІЛАКТИКА ОТРУЄНЬ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

1.

Організувати проведення обов’язкового медогляду працівників відповідно до Положення

1 раз на рік

Олійник О.Ф.

2.

Усі структурні підрозділи з підвищеною небезпекою та шкідливими умовами праці забезпечити укомплектованими медичними аптечками (кабінети підвищеного ризику)

До 01.09

Медсестра

Постой Л.В.

3.

Забезпечити роботу всіх санітарно-побутових приміщень

Постійно

Олійник О.Ф.,

Кузьмічова А.В., фахівець з ОП

4.

Забезпечити дезинфекцію, дератизацію приміщень

До 01.09

Кузьмічова А.В.

Постой Л.В.

5.

Вирішити питання вивезення сміття з території закладу, установи

Постійно

КузьмічоваА.В.

6.

Організувати в закладі, установі безпечний питний, повітряний, температурний, світловий режими

Постійно

Медсестра

Постой Л.В.

VIII. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

1.

Призначити відповідального за пожежну безпеку в навчальному закладі, ознайомити з обов’язками, організувати проходження ним навчання

До 01.09

Директор

2.

Поновити план евакуації працівників, учнів, вихованців на випадок пожежі та графічну схему евакуації

До 01.09

Кузьмічова А.В.

3.

Провести практичне заняття з відпрацюванням плану евакуації

Двічі на рік

Кузьмічова А.В., адміністрація

4.

Провести ревізію укомплектування пожежного щита

III квартал

Кузьмічова А.В.

5.

Розробити інструкції з пожежної безпеки

До 01.09 (1 раз на п’ять років)

Олійник О.Ф.

6.

Провести інструктажі з працівниками з протипожежної безпеки

До 01.09

Кузьмічова А.В.

7.

Ознайомити працівників з порядком оповіщення про пожежу

До 01.09

Кузьмічова А.В.

9.

Забезпечити сторожа (вахтера) списком посадових осіб із зазначенням їхніх номерів домашніх телефонів, адрес

До 01.09

Адміністрація

10

Розробити заходи щодо усунення недоліків, зазначених у приписах служби охорони праці та інспекторів держнагляду

За необхідністю

Адміністрація

11

Видати накази про заборону паління в закладі, про зберігання легкозаймистих речовин, горючих речовин

До 01.09

Директор

12

Забезпечити обробку дерев’яних конструкцій та перевірку “на загоряння”

До 01.09

 

13

Забезпечити утримання шляхів евакуації у відповідності з Правилами пожежної безпеки

Постійно

Кузьмічова А.В.

IX. ХАРЧОБЛОК

1.

Видати наказ про організацію дитячого харчування у навчальному закладі

До 01.09

Адміністрація

2.

Зберігати добові проби готових страв у холодильнику відповідно до вимог

Постійно

Медсестра, кухар

3.

Здійснювати бракераж сирої та готової продукції, результати заносити до відповідних журналів

Постійно

Медсестра, кухар

4.

Вести необхідну документацію згідно із вимогами ДСанПіН

Постійно

Медсестра, кухар

X. КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.

Здійснювати:

 • оперативний;

 • адміністративний;

 • громадський контроль за станом охорони праці

Постійно; за графіком

Олійник О.Ф., адміністративно- громадський контроль

2.

Проводити внутрішній аудит охорони праці в рамках Тижня охорони праці

Щоквартально

Комісія

3.

Перевірити готовність до нового навчального року всіх приміщень

Серпень

Комісія

4.

Перевірити наявність актів-дозволів на проведення занять у кабінетах підвищеної небезпеки, спортзалі, майстерні, актів перевірки стану обладнання тощо

До 01.09

Комісія