Витяг з протоколу засідання педагогічної ради щодо вибору підручників