Уроки ІКТ

   Засоби інтерактивного навчання стали незамінними помічниками вчителів під час проведення уроків. Використання їх у навчально-виховному процесі сприяє формуванню пізнавальної активності, розвитку творчої компетентності учнів, стимулює у них інтерес до навчання.

   Реформування освіти актуалізувало питання формування та розвитку творчої особистості, спроможної повноцінно раелізувати себе в житті. Пріоритет загальнолюдських цінностей у навчально-виховному процесі зумовив використання інтерактивних технологій як таких, що зорієнтовані на особистість учня. Їх використання передбачає створення таких умов, за яких учні, розв`язуючи навчальні завдання, не лише оволодівають готовою інформацією, а й проявляють розумову активність, практичний досвід, творчі здібності.

   Інтерактивні методи навчання широко використовуємо на уроках. Розвиток творчої компетентності учнів у процесі реалізації інтерактивних методів навчання активізує застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). 

  Сутність інтерактивних технологій навчання

       Реалізація інтерактивних технологій навчання передбачає організацію засвоєння знань і формування певних умінь і навичок через сукупність особливим способом організованих навчально-пізнавальних дій. Ці дії полягають у активній співпраці учнів та вчителя і побудові міжособистісного спілкування для досягнення  запланованого результату.  І учень, і вчитель постають рівноправними суб`єктами , які усвідомлюють, що вони знають, уміють та виконують.

       Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, розв`язування завдань за умови спільного їх аналізування, використання рольових ігор. Завдяки інтерактивному навчанню на уроках панує атмосфера співпраці, в учнів формуються навички та вміння, виробляються загальнолюдські моральні цінності. Учитель постає організатором процесу навчання, лідером, який консультує учнів. Водночас учні, як і  вчитель, відповідають за результати навчання. Саме таке навчання здатне розкрити потенціал учня, забезпечити його індивідуальні потреби.

    Важливо враховувати те, що дехто з учнів може пасивно спостерігати за процесом навчання, дехто, навпаки, намагатиметься всю роботу взяти на себе.

  Інтеактивне навчання - це форма організації пізнавальної діяльності, спрямована на створення комфортних умов навчання, за яких кожний учень відчуває власну успішність, інтелектуальну спроможність у активній співпраці з учителем.

 

 

 

 

 

 

 

 

Розклад уроків на ІІ півріччя по використанню інтерактивної дошки

 

 

 

№ з/п

Дата

Клас

Предмет

Прізвище, ім’я,

по батькові

Тема уроку

1

14.01

11-Б

Англійська мова

Ластовецька Г.А.

Захист навколишнього середовища. Моя планета

2

16.01

9-А

Англійська мова

Ластовецька Г.А.

Професія, робота, заняття

3

21.01

6-Б

6-А

Світова література

Розумовська І.К.

Ж.Верн. «П’ятнадцятирічний капітан» Романтика  подорожей романів

4

22.01

7 - мі

Географія

Соколовська Я.В.

Природні зони Африки

5

23.01

10 -ті

Світова література

Розумовська І.К.

Е.Золя «Кар’єра Ругонів як вступ до циклу

6

23.01

9-ті

Правознавство

Бурдова Т.Г.

Як знайти роботу. Право на підприємницьку діяльність

7

23.01

3-Б

Основи здоров’я

Шишова О.А.

Безпека у школі. Практична робота. Моделювання ситуації поведінки в школі

8

24.01

9-ті

Англійська мова

Ластовецька Г.А.

Вибір професії

9

24.01

5-А

Українська мова

Сілецька Н.А.

Спрощення в групах приголосних

10

24.01

9-А

Математика

Базюк

Статистичні данні. Способи подання даних. Частота. Середнє значення

11

25.01

11-ті

Світова література

Розумовська І.К.

Поезія срібного століття

12

28.01

11-ті

Людина і світ

Бурдова Т.Г.

Політика як суспільне явище. Типи політичної системи. Політичні партії

13

28.01

8-мі

Хімія

Олійник О.Ф.

Практична робота «Розв’язування експераментальних задач»

14

29.01

11-ті

Хімія

Кобренюк Т.М.

Харчова добавки.Е-числа

15

29.01

8-мі

Фізика

Дмитренко Т.М.

Машини і механізми. Прості механізми. ККД «Золоті правила механіки»

16

29.01

10-А

Українська література

Шевченко Л.В.

Сюжетно-композиційна побудова повісті

М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»

17

29.01

10-Б

Українська література

Шевченко Л.В.

М. Коцюбинській. «Новела «Інтермеццо». Спроба дослідження душевного стану героя через образи природи

18

30.01

9-В

Українська література

Шевченко Л.В.

Т.Шевченко Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження.

Раннє творчества

19

30.01

7-мі

Географія

Соколовська Я.В.

Антарктида. ФГП. Відкриття

20

01.02

4-Б

Математика

Саченко Л.В.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові

21

01.02

10-ті

Англійська мова

Ластовецька Г.А.

Веб-сайти для молоді

22

05.02

3-Г

Українська мова

Сінькова О.В.

Рід іменників: чоловічий, середній, жіночий.

23

11.02

3-В

Читання

Шишова О.А.

Золоті зернята поезії Т.Шевченко «Тече вода із –за гаю». Підсумок за темою.

24

12.02

4-Б

Математика

Саченко Л.В.

Складені задачі, які включають знаходження дробі від числа. Заходження значення виразу  з буквою, що повторюються два рази.

25

13.02

11-Б

Ділове мовлення

Чуть В.К.

Документація особового складу

26

13.02

11-ті

Інформатика

Приходько О.Г.

Види публікації та їх шаблони. Структура публікації

27

13.02

4-В

Читання

Хомич Л.А.

Шевченкове слово. Т.Шевченко «Реве та стогне Дніпр широкий» В.Скомаровський «Кобзарі».

28

14.02

5-ті

Математика

Приходько О.Г.

Додавання та віднімання додаткових дробів

29

14.02

7-ті

Фізика

Дмитренко Т.М.

Дисперсія світла. Л.Р «Утворення кольорової гамми світла, накладання променів різного коляру»

30

18.02

5-А

Українська мова

Сілецька Н.А.

Правила вживання апострофа

31

19.02

3-Г

Я і Україна

Природознавство

Сінькова Н.А.

Живлення тварин. Ланцюги живлення тварин.

32

19.02

2-В

Українська мова

Каток С.В.

Звуки і букви. Алфавіт. Розташування слів в алфавітному порядку. Робота з алфавітом та орфографічним словником.

33

19.02

2-А

Українська мова

Ковальчук Г.Т.

Звуки і букви. Алфавіт. Розташування слів в алфавітному порядку. Робота з алфавітом та орфографічним словником.

34

19.02

2-Б

Українська мова

Костенко Г.М.

Звуки і букви. Алфавіт. Розташування слів в алфавітному порядку. Робота з алфавітом та орфографічним словником.

35

21.02

2-В

Я і Україна

Каток С.В.

Про доброту і милосердя.

36

21.02

1-В

Основи здоров’я

Тропотяга Т.Д.

Безпечний перехід проїжджої частини.

37

21.02

3-В

Українська мова

Шишова О.А.

Значення прикметників та їх роль у реченні.

38

22.02

2-А

Основи здоров’я

Ковальчук Г.Т.

 Безпека там де ти живеш.

39

24.02

8-ті

Українська література

Чуть В.К.

Щирість патріотичних почуттів ліричного героя. (За творами В.Підпалого)

40

25.02

2-Б

Основи здоров’я

Костенко Г.М.

Безпека там де ти живеш.

41

25.02

7-ті

Інформатика

Приходько

Створення графічних об’єктів

42

25.02.

10-Б

Біологія

Петренко Л.П.

Клітина - цілісна саморегульована система

43

26.02

1-Б

Навчальні грамоти

Волошина О.В.

Закріплення звукових значень букви Ц. Читання слів. Опрацювання оповідання

44

27.02

2-В

Основи здоров’я

Каток С.В.

 Безпека на дорозі. Причини небезпечних ситуацій на дорозі.

45

27.02

10-ті

Фізика

Дмитренко Т.М.

Пароутворення і конденсація

46

27.02

1-А

Навчальні грамоти

Ромашко Т.І.

Буква (Щ) позначення нею звуків (ШЧ). Звуко-буквенний аналіз слів

47

28.02

1-А

Образотворче мистецтво

Ромашко Т.І.

Квітка для мами. Створення засобами кольору певного за характером виразного образу.

48

28.02

4-А

Я і України

Громадянська освіта

Линник Н.А.

 

Українська мова-державна мова України.

49

28.02

1-А

Основи здоров’я

Ромашко Т.І.

Ти пасажир. Складові дороги.

50

28.02

1-В

Образотворче мистецтво

Тропотяга

Квітка для мами. Створення засобами кольору певного за характером виразного образу.

51

04.03

1-А

Природознавство

Ромашко Т.І.

Які рослини прикрашають твій рідний край. Лікарські рослини.

52

04.03

1-Б

Природознавство

Волошина О.В.

Які рослини прикрашають твій рідний край. Лікарські рослини

53

05.03

1-А

Трудове навчання

Ромашко Т.І.

Екскурсія до шкільної їдальні. Ознайомлення із загальними правилами безпеки життя, обладнання ,організацією в їдальні

54

05.03

5-ті

Англійська мова

Гончаренко М.Г.

Школа. Шкільне життя

55

06.03

9-ті

Англійська мова

Ластовецька Г.А.

Життя у містах

56

06.03

3-А

Українська мова

Чубай Л.І.

Вправи на визначення роду та числа прикметників за іменниками

57

07.03

3-В

Я і Україна

 

Шишова О.А.

Родом з України. Культура рідного краю. Скарби України.

58

12.03

1-Б

Трудове навчання

Волошина О.В.

Комбіновані роботи. Конструювання найпростіших виробів, іграшок за допомогою засвоєних раніше технологій аплікацій

59

12.03

3-А

Природознавство

Чубай Л.І.

Гриби. Дробянки.

60

13.03

9-ті

Українська мова

Задорожня Н.О.

Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку

61

13.03

11-ті

Екологія

Кобренюк  Т.М.

Аналіз схем колообігу речовим у природі на предмет змінності їх ланок антропогенною діяльністю

62

13.03

2-А

Я і Україна

Ковальчук Г. Т.

Твоя країна - Україна. Символи Держави.

63

14.03

2-В

Я і Україна

Каток С.В.

Твоя країна - Україна. Символи Держави.

64

14.03

11-ті

Біологія

Кобренюк Т.М.

Вчення В.І. Вернадського про біосферу. Вплив діяльності людини охорона біосфери.

65

14.03

2-Б

Я і України

Костенко Г.М.

Твоя країна - Україна. Символи Держави.

66

14.03

1-В

Природознавство

Тропотяга Т.Д.

Як людини дбають про охорону тварин в твоєму краї

67

15.03

8-ті

Українська мова

Задорожня Н.О.

Звертання. Розділові знаки при звертанні

68

15.03

1-В

Математика

Тропотяга Т.Д.

Утворення числа 100.Додавання і віднімання 10-ми.

69

15.03

10-Б

Біологія

Петренко Л.П.

Вірусні захворювання людини рослин і тварин. ВІЛ –інфекція. СНІД профілактика і лікування

70

15.03

4-А

Українська мова

Линник Н.А.

Дієслова минулого часу.

71

15.03

2-В

Читання

Каток С.В.

Поспішаємо робити добрі справи « Про дівчинку Наталочку і сріблясту рибку» М.Трублаїні

72

19.03

2-А

Читання

Ковальчук Г.Т.

Дива в садочку – зеленочку «Бузиновий цар» Л.Костенко

73

19.03

2-Б

Читання

Костенко Г.М.

Дива в садочку – зеленочку

74

19.03

3-В

Я і України

Шишова О.А.

Людина живий організм. Органи талі людини. Шкіра.

75

20.03

1-В

Трудове навчання

Тропотяга Т.Д.

Конструювання найпростіших виробів, іграшок за допомогою засвоєних раніше технологій аплікації. Виготовлення аплікації «Великодній кошик»

76

20.03

5-ті

Англійська мова

Гончаренко М.Г.

Шкільне життя.

77

20.03

4-А

Читання

Линник Н.А.

Мелодії пташиного світу. 

Ю. Старостенко « Ходить така чутка»

78

21.03

3-Г

Я і Україна

Громадянська основа

Сінькова О.В.

Народні свята. Дослідження змісту. святоосінньо-зимового циклу.

79

22.03

3-А

Образотворче мистецтво

Чубай Л.І.

Малювання композиції «Виліз котик наш плотик»

80

25.03

11-А

Історія укр.

Тарара Т.О.

Державотворчі процеси в Україні кінець 20 початок 21 ст.

81

01.04

4-Б

Українська мова

Саченко Л.В.

Вимова і написання дієслів на –ся(сь)

82

01.04.

7-Б

Українська література

Сілецька Н.А.

Т.Шевченко Повторення живопису поета. «Мені тринадцятий минало»

83

02.04

4-В

Основи здоров’я

Хомич Л.А.

Надзвичайні ситуації. Аварії на підприємстві. Рятувальні служби.

84

03.04

2-А

Я і Україна

Ковальчук Г.Т.

Київ-столиця України

85

04.04

2-Б

Я і Україна

Костенко Г.М.

Київ-столиця України

86

04.04

4-В

Я і Україна

Хомич Л.А.

Природне угрупування. Ліс-природне угрупування рідного  краю.

87

04.04

4-Б

Я і Україна

Саченко Л.В.

Природне угрупування. Ліс-природне угрупування рідного  краю.

88

08.04

7-ті

Англійська мова

Гончаренко М.Г.

Мої друзі, оточення

89

08.04

8-ті

Англійська мова

Пожарська Г.Ю.

Австралія. Найбільші міста Австралії

90

09.04

9-ті

Геометрія

Вілегорськая О. В.

Многогранники. Пряма призма. Площа поверхні та об’єм призми.

91

10.04

8-А

Українська література

Задорожня Н.О.

В.Дрозд «Ирій»

92

10.04

3-Г

Трудове навчання

Сінькова О.В.

Ознайомлення зі зразками вишивок. Тренувальні вправи  з вишиванні на клаптиках тканини.

93

10.04

8-ті

Англійська мова

Гончаренко М.Г.

Австралія. Міста Австралії

94

11.04

3-В

Основи здоров’я

Шишова О.А.

Поведінка. Звички і здоров’я.

95

11.04

1-Б

Основи здоров’я

Волошина О.В.

Народні традиції, Родини свята і здоров’я.

96

11.04

8-ті

Світова літ

Гудиря Л.А.

Сміхова стихія в романі Сервантеса «Дон Кіхот». Донкіхотство як соціальне явище.

97

11.04

3-Б

Я і Україна

Шишова О.А.

Подорож картою країни. Найбільші міста України

98

11.04

11-Б

Математика

Базюк З.І.

Відбіркові характеристики:розмах вибірки, мода, медіанна, середнє значення.

99

11.04

5-ті

Історія України

Тарара Т.О.

Українські землі у полум’ї ІІ світової війни. Велика Вітчизняна Війна 191-1945

100

12.04

9-ті

Економіка

Приходько О.Г.

Банківські послуги. Депозити. Види депозитів. Як обрати банк.

101

15.04

3-Г

Основи здоров’я

Сінькова О.В.

Увага, пам'ять і здоров’я.

102

15.04

10

Біологія

Петренко Л.П.

Основні типи тканин багатоклітинних організмів тварин

103

15.04

7-В

Українська література

Задорожня Н.А.

А.Дімаров «Блакитна дитина»

104

16.04

3-А

Громадянська освіта

Чубай  Л.І.

Твоя країна-Україна. І ти її громадянин.

105

17.04

11

Екологія

Кобренюк Т. М.

Аналіз особливостей розвитку заводної мережі України

106

18.04

1-Б

Образотворче

мистецтво

Волошина О.В.

Розширення уяви про декоративне прикрашання форм геометричними елементами.

107

22.04

5-ті

Англійська мова

Гончаренко М.Г.

Мої друзі ,їх заняття

108

23.04

9-ті

Світова літ.

Гудиря Л.А.

М.В. Гоголь. Життєвий та творчий шлях. Вплив української культури на розвиток творчості Гоголя

109

23.04.

11-ті

Хімія

Кобренюк Т.М.

Видалення забруднень органічного походження з поверхні тканин

110

25.04

4-В

Я і Україна

Хомич Л.А.

Рослинництво у рідному краї

111

25.04

5-ті

Українська література

Кондик О.П.

Розвиток мовлення. «Україна – моя Батьківщина»

112

25.04

4-Б

Я і Україна

Саченко Л.В.

Рослинництво у рідному краї

113

25.04

4-А

Я і Україна

Линник Н.А.

Рослинництво у рідному краї

114

26.04

3-А

Математика

Чубай Л.І.

Ділення з остачею. Порівняння числових значень виразів

115

26.04

11-ті

Англійська мова

Пожарська Г.Ю.

Україна - Незалежна Держава

116

26.04

4-А

Читання

Линник Н.А.

З гумором про серьозне.

117

29.04

9-ті

Алгебра

Велігорська О.В.

Функції. Властивості та графіки функцій.

118

29.04

6-А

Математика

Базюк З.І.

Координатна площина

119

03.05

3-Б

Українська мова

Шишова О.В.

Розвиток зв’язного мовлення. Як писати листи., листівки

120

07.05

9-ті

Геометрія

Велігорська О.В.

Трикутники. Види трикутників, Площа трикутника.

121

13.05

4-В

Читання

Хомич Л.А.

Пізнай себе. В. Сухомлинській, «Співуча пір’їнка»