Список педагогів що атестуються в 2022-2023 нр

                                                                                 Список педагогічних працівників

спеціалізованої   загальноосвітньої школи I-III  ступенів №316 з поглибленим вивченням української мови,

                                                                        що  атестуються  у 2022-2023 навчальному році

 

Назва закладу

ПІБ педагога

(повніс

тю)

Посада

Рік народження

Освіта

(молод.

спец.,

бакалавр,
спеціаліст, магістр)

Спеціальністза дипломом

Пед.стаж

Рік остан

ньої атестації

Катего

рія, яку має

Катего

рія,

на яку претен

дує

Пед. звання, яке має

Пед. звання, на яке претендує

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 11

12

13

 

1

ЗС№316

Шевченко Ліна Василівна

 

Учитель української

мови і літератур

 

1975

 

 

 

 

Вища,

спеціаліст

 

 

Філолог, викладач української мови і літератури

26

 

 

 

 

2018

 

 

Вища

 

 

 

 

Вища

 

Учитель-методист

Учитель-методист

 

2

ЗС№316

Ластовець

ка

Галина Андріівна

Учитель англійсь-

кої мови

1968

 

Вища, спеціаліст

Учитель

англійської і німецької         мов

37

2018

Вища

Вища

Учитель-методист

Учитель-методист

 

3

ЗС№316

Марченко Лариса Володимирівна

Учитель початко-

вих класів

1974

Вища, спеціаліст

Початкове навчання

28

2018

Вища

Вища

Учитель-методист

Учитель-методист

 

Вихователь групи продовженого дня

1974

Вища, спеціаліст

Початкове навчання

28

2018

Вища

Вища

        -

Вихователь-методист

 

4

ЗС№316

Мельгуно

ва

 Наталія Іванівна

Завідуюча

бібліоте-

кою

1953

Вища,

спеціаліст

Бібліотекар, бібліограф

46

2017

Провід

ний

бібліо-текар

Провід

ний

бібліо-текар

-

-

 

5

ЗС№316

Тимченко Олена Яросла

вівна

Учитель географії

1962

Вища,

спеціаліст

Учитель географії

 

30

2013

Вища

Вища

Старший

учитель

Старший

учитель

 

6

ЗС№316

Бугера Наталія Олександрівна

 

Учитель зарубіжної літератури

1969

Вища,

спеціаліст

Російська мова та література

21

2018

Вища

Вища

-

Старший

учитель

 

7

ЗС№316

Бойко Оксана Миха

йлівна

 

Учитель математики

 

1965

Вища,

спеціаліст

Викладач

математика

 

22

2018

Вища

Вища

-

Старший

учитель

 

8

 

ЗС№316

Труш Олена Олексан-

дрівна

Учитель біології

1971

Вища,

спеціаліст

Хімік, викладач

18

2018

Вища

Вища

-

Старший

учитель

 

Учитель хімії

 

1971

Вища,

спеціаліст

Хімік, викладач

18

2018

Вища

Вища

-

Старший

учитель

 

9

ЗС№316

Лавре

нюк Оксана Васи

лівна

Учитель математики

 

1971

Вища,

спеціаліст

Учитель математики і фізики

 

 

25

2018

Вища

Вища

-

-

 

10

ЗС№316

Калиній Тетяна Любомирівна

Учитель

фізичної

культури

1965

Вища,

спеціаліст

Учитель

фізичної

культури

39

2018

Вища

Вища

     - 

-

 

11

ЗС№316

Алексюті

на

 Леся Петрівна

Учитель української мови і літератури

1983

Вища,

спеціаліст

Учитель української мови та літератури,

зарубіжної літератури

20

2018

I

Вища

-

  -

 

12

ЗС№316

Барабанова Оксана Вікторівна

 

Учитель англійської мови

 

1980

Вища,

спеціаліст

Учитель початкових класів та англійської

мови

17

2018

I

Вища

-

  -

 

13

ЗС№316

Сопрун Валенти

На

Анато-

ліївна

Учитель початкових класів

1985

Вища,

спеціаліст

Учитель початкового навчання

14

2018

I

Вища

-

  -

 

Вихователь групи продовженого дня

1985

Вища,

спеціаліст

Учитель початкового навчання

14

2018

I

Вища

-

  -

 

14

ЗС№316

Комар Тетяна Вікто

рівна

Учитель фізичної культури

1982

Вища,

спеціаліст

Соціальна педагогіка,

фізична

культура

22

2017

I

Вища

-

  -

 

15

ЗС№316

Тропотяга Тетяна Дмитрівна

 

Учитель початкових класів

1980

Вища,

спеціаліст

Учитель початкової школи, практичний психолог в закладах освіти

15

2018

II

I

-

-

 

Вихова-

тель групи продов-женого дня

 

1980

Вища,

спеціаліст

Учитель початкової школи, практичний психолог в закладах освіти

15

2018

II

I

-

-

 

16

ЗС№316

Огороднік Наталія Анато

ліївна

 

Учитель початкових класів

1991

Вища,

спеціаліст

Учитель початкових класів

 

 

9

2016

II

I

-

-

 

Вихова-

тель групи продов-женого дня

1991

Вища,

спеціаліст

Учитель початкових класів

 

9

2016

II

I

-

-

 

17

ЗС№316

Луговська Марина Олександрівна.

 

Учитель української мови та літератури

1981

Вища.

спеціаліст

Учитель української мови та літератури

2

Атес-

туєть-

ся

впер-

ше

Сп

II

-

-

 

18

ЗС№316

Ставнічук Альона Степа-

нівна

 

Учитель україн

ської мови та літера

тури

 

1985

Вища,

спеціаліст

Учитель української мови та літератури,

зарубіжної літератури,

практичний психолог,

8

Атес-

туєть-

ся

впер-

ше

 Сп

 

II

-

-

 

19

ЗС№316

Гончарук Олексан-

дра Олександрівна

Учитель англійсь-

кої  мова

1997

Магістр

Філолог,перекладач англійської і німецької мови,

викладач

 

2

Атес-

туєть-

ся

впер-

ше

 Сп

 

II

-

-

 

Учитель  німецької мови

1997

Магістр

Філолог,перекладач англійської і німецької мови,

викладач

2

Атес-

туєть-

ся

впер-

ше

 Сп

 

II

-

-

 

20

ЗС№316

Коха

невич Оксана Вікто

рівна

Учитель німецької мови

1990

Вища,

спеціаліст

Німецька мова та література

4

Атес-

туєть-

ся

впер-

ше

 Сп

 

II

-

-

 

21

ЗС№316

Чепур Світлана Юріївна

 

Учитель початкових класів

1990

Вища,

спеціаліст

 

Учитель початкових класів

3

Атес-

туєть-

ся

впер-

ше

  Сп

 

II

-

-

 

Вихова

тель групи продов-

женого дня

 

1990

Вища,

спеціаліст

 

Учитель початкових класів

3

Атес-

туєть-

ся

впер-

ше

  Сп

 

II

-

-

 

22

ЗС№316

Лахтадир Ксенія Вікторівна

Учитель фізичної культури

1988

Вища,

спеціаліст

Учитель фізичної культури

12

Атес-

туєть-

ся

впер-

ше

 Сп

 

II

-

-

 

                             

                                             

 

Директор                                                   Ольга КОНДИК