Розклад уроків для учнів 5-11 класів на І семестр 2018-2019 н.р.

ПОНЕДІЛОК 5-А Каб. 5-Б Каб. 5-В Каб. 5-Г Каб.
1 Математика 324 1 Українська мова 227 1 Українська/Німецька 332/126 1 Німецька/Українська  207//308
2 Основи здоров'я 310 2 Німецька мова 223 2 Німецька/Українська 332/126 2 Математика 324
3 Українська/Німецька 335/130 3 Основи здоров'я 310 3 Математика 232 3 Фізична культура зал
4 Фізична культура зал 4 Математика 324 4 Основи здоров'я 310 4 Українська/Німецька 130/308
5 Німецька/Українська 335/128 5 Зарубіжна література 331 5 Фізична культура зал 5 Основи здоров'я 310
6 Зарубіжна література 335 6 Фізична культура зал 6 Зарубіжна література 331 6 Музичне мистецтво 109
                       
ВІВТОРОК 1 Хореографія 311 1 Англійська мова 129 1 Математика 232 1 Математика 234
2 Математика 234 2 Математика 232 2 Природознавство 328 2 Хореографія 311
3 Українська/Англійська 335/130 3 Природознавство 328 3 Українська/ангійська 332/312 3 Українська/Англійська 308/330
4 Ангійська/Українська 335/130 4 Українська література 232 4 Англійська/українська 332/330 4 Англійська/Українська 308/314
5 Українська література 232 5 Українська мова 230 5 Українська література 332 5 Природознавство 328
6 Природознавство 328 6 Українська мова 230 6 Музичне мистецтво 109 6 Українська література 232
                       
 СЕРЕДА 1 Українська/Німецька 126/335 1 Українська мова 331 1 Інформатика 226/227 1 Фізична культура  зал
2 Математика 312 2 Українська мова 331 2 Хореографія 311 2 Інформатика 226/227
3 Інформатика 226/227 3 Хореографія 311 3 Українська/Англійська 332/307 3 Українська/Німецька 308/126
4 Трудове навчання 129/130 4 Інформатика 226/227 4 Англійська/Українська 332/307 4 Німецька/Українська 308/126
5 Німецька/Українська 126/335 5 Математика 232 5 Трудове навчання 129/130 5 Математика 312
6     6 Німецька мова 126 6 Математика 232 6 Трудове навчання   129/130
 ЧЕТВЕР 1 Зарубіжна література 335 1 Математика 232 1 Фізична культура зал 1 Математика 324
2 Математика 324 2 Англійська мова 235 2 Математика 232 2 Зарубіжна література 308
3 Фізична культура зал 3 Трудове навчання 129 3 Українська/Німецька 332/126 3 Українська/Англійська 308/312
4 Українська/Англійська 335/315 4 Українська література 235 4 Німецька/Українська 332/126 4 Англійська/Українська 327308
5 Ангійська/Українська 315/335 5 Історія 230 5 Українська література 232 5 Українська література 235
6 Українська література 235 6 Музичне мистецтво 109 6 Історія 230 6    
П’ЯТНИЦЯ 1 Природознавство 328 1 Фізична культура зал 1 Зарубіжна література 331 1 Математика 324
2 Математика 324 2 Зарубіжна література 331 2 Природознавство 328 2 Українська/Англійська 308/307
3 Ангійська/Українська 335/236 3 Природознавство 328 3 Українська/Англійська 332/307 3 Англійська/Українська 327/308
4 Українська/Англійська 236/335 4 Математика 232 4 Англійська/Українська 327/332 4 Природознавство 328
5 Історія 230 5 Англійська мова 129 5 Математика 232 5 Зарубіжна література 308
6 Музичне мистецтво 109 6     6     6 Історія 230
                         

 

ПОНЕДІЛОК 6-А Каб. 6-Б Каб. 6-В Каб. 6-Г Каб.
1 Фізична культура  зал 1 Зарубіжна література 127 1 Історія  230 1 Українська  мова 335/330
2 Історія 230 2 Українська/Англійська 236/315 2 Українська/Німецька 207/336 2 Українська мова 335/330
3 Зарубіжна література 127 3 Історія  230 3 Українська/Німецька 207/336 3 Математика 324
4 Математика 314 4 Українська/Англійська 236/315 4 Зарубіжна література 127 4 Історія  230
5 Українська/Англійська 315/223 5 Математика 314 5 Фізична культура  зал 5 Біологія  312
6 Українська/Англійська 315/223 6 Біологія  312 6 Математика 314 6 Англійська /Німецька 308/126
7 Біологія 312 7     7     7    
ВІВТОРОК 1 Українська література 223 1 Інформатика 226/227 1 Українська/Англійська 336/312 1 Українська література 335
2 Інформатика  226/227 2 Німецька мова 207/236 2 Українська/Англійська 336/312 2 Образотворче мистецтво 129
3 Українська/Німецька 223/207 3 Українська мова 336/236 3 Інформатика 226/227 3 Математика 234
4 Українська/Німецька 223/207 4 Українська мова 336/236 4 Образотворче мистецтво 129 4 Інформатика 226/227
5 Образотворче мистецтво 129 5 Українська література 336 5 Фізична культура  зал 5 Англійська/Німецька 207/130
6 Хореоргафія 311 6 Образотворче мистецтво 129 6 Українська література 336 6 Зарубіжна література 331
7     7     7     7 Хореографія  311
 СЕРЕДА 1 Зарубіжна література 127 1 Математика 314 1 Українська/Англійська 336/327 1 Математика 312
2 Математика 314 2 Зарубіжна література 127 2 Українська/Англійська 336/327 2 Німецька мова 126/207
3 Географія  310 3 Українська/Англійська 236/315 3 Біологія  127 3 Українська мова 330/335
4 Українська/Англійська 223/315 4 Українська мова 236/336 4 Географія  310 4 Українська мова 330/335
5 Українська література 223 5 Українська/Англійська 236/315 5 Зарубіжна 127 5 Географія  310
6 Українська/Англійська 223/315 6 Географія  310 6 Математика 314 6 Зарубіжна література 331
 ЧЕТВЕР 1 Історія 230 1 Укр.літ 336 1 Біологія  331 1 Англійська мова 235/312
2 Біологія 312 2 Історія  230 2 Українська/Англійська 336/307 2 Українська мова 330/335
3 Українська/Німецька 207/223 3 Математика 314 3 Українська/Англійська 336/307 3 Історія  230
4 Українська/Німецька 207/223 4 Фізична культура  зал 4 Історія  230 4 Біологія  312
5 Трудове навчання 129/130 5 Біологія  312 5 Математика 314 5 Математика 324
6 Математика 314 6 Англійська/Німецька 315/207 6 Хореографія  311 6 Фізична культура  зал
7     7 Хореографія  311 7 Українська література 336 7    
П’ЯТНИЦЯ 1 Основи здоров'я 235 1 Фізична культура  зал 1 Трудове навчання 129/130 1 Англійська мова 307/236
2 Українська/Англійська 315/223 2 Трудове навчання 130/129 2 Українська /Німецька 336/207 2 Фізична культура  зал
3 Українська/Англійська 315/223 3 Географія 310 3 Українська /Німецька 336/207 3 Основи здоров'я 235
4 Математика 314 4 Англійська/Німецька 315/207 4 Географія  310 4 Трудове навчання 130/129
5 Географія  310 5 Математика 314 5 Основи здоров'я 235 5 Українська література 335
6 Фізична культура  зал 6 Основи здоров'я 235 6 Математика 314 6 Географія  310

 

ПОНЕДІЛОК 7-А  Каб. 7-Б  Каб. 7-В  Каб.
1 Математика 122 1 Математика 314 1 Фізична культура зал
2 Фізкультура зал 2 Математика 314 2 Зарубіжна література 331
3 Зарубіжна література 331 3 Образотворче мистецтво 129 3 Математика 314
4 Фізика 324 4 Зарубіжна література 331 4 Образотворче мистецтво 129
5 Українська/Німецька 326/207 5 Фізична культура зал 5 Фізика 324
6 Українська/Німецька 207/333 6 Фізика 324 6 Англійська мова 128
7 Образотворче мистецтво 129 7 Німецька мова 126/207 7 Українська мова 326
ВІВТОРОК 1 Українська мова  333/326 1 Фізична культура зал 1 Англійська мова 128
2 Українська мова 333/326 2 Географія 235 2 Англійська мова 128
3 Українська література 333 3 Англійська/Українська 128/326 3 Фізична культура зал
4 Математика 122 4 Англійська/Українська 128/326 4 Основи здоров'я  235
5 Англійська мова 330/128 5 Біологія 312 5 Українська література 333
6 Англійська мова 330/128 6 Українська література 333 6 Біологія 312
7 Біологія 312 7 Основи здоров'я  235 7    
 СЕРЕДА 1 Географія 235 1 Фізика 324 1 Німецька мова 207
2 Фізика 324 2 Географія 235 2 Українська мова 326
3 Українська/Німецька 326/207 3 Математика 314 3 Фізика 324
4 Українська/Німецька 207/333 4 Англійська/Українська 326/128 4 Математика 314
5 Історія 230 5 Англійська/Українська 326/128 5 Математика 314
6 Математика 122 6 Історія 230 6 Фізична культура зал
7 Фізична культура зал 7     7 Історія 230
 ЧЕТВЕР 1 Основи здоров'я 310 1 Хімія 328 1 Математика 314
2 Хімія 328 2 Математика 314 2 Українська література 333
3 Українська література 333 3 Зарубіжна література 331 3 Українська мова 326
4 Зарубіжна література 331 4 Українська література 333 4 Географія 310
5 Англійська мова 308/128 5 Німецька мова 126/207 5 Зарубіжна література 331
6 Англійська мова 308/128 6 Фізична культура зал 6 Хімія 328
7     7     7 Німецька мова 207
П’ЯТНИЦЯ 1 Математика 122 1 Англійська/Українська 326/128 1 Географія 310
2 Географія 310 2 Англійська/Українська 326/128 2 Інформатика 226/227
3 Інформатика 226/227 3 Біологія 312 3 Українська мова 326
4 Біологія 312 4 Інформатика 226/227 4 Англійська мова 128
5 Фізична культура зал 5 Англійська/Українська 326/128 5 Історія  332
6 Історія 332 6 Англійська/Українська 326/128 6 Біологія 312
7     7 Історія   7    

 

ПОНЕДІЛОК 8-А Каб. 8-Б Каб. 8-В Каб.
1 Алгебра 323 1 Українська література 336 1 Українська література 223
2 Біологія  312 2 Фізична культура зал 2 Алгебра 232
3 Українська/Англійська 326/128 3 Біологія 312 3 Географія 235
4 Німецька/Українська 326/207 4 Географія 235 4 Українська/Англійська 330/128
5 Історія України 230 5 Алгебра 232 5 Англійська/Українська 336/129
6 Географія  235 6 Українська мова 326/336 6 Історія України 230
7 Українська література 223 7 Історія України 230 7 Фізична культура зал
ВІВТОРОК 1 Хімія 328 1 Всесвітня історія 230 1 Фізична культура зал
2 Фізична культура зал 2 Англійська мова 315/330 2 Всесвітня історія 230
3 Всесвітня історія 230 3 Фізична культура зал 3 Фізика 324
4 Фізика 324 4 Хімія 328 4 Біологія 312
5 Українська/Інформатика 326/226 5 Фізика 324 5 Інформатика/Німецька 126/227
6 Українська/Німецька 235/326 6 Інформатика/Німецька 227/207 6 Німецька/Інформатика 126/227
7 Англійська/Інформатика 128/227 7 Німецька/Інформатика 227/207 7 Хімія 328
 СЕРЕДА 1 Мистецтво 129 1 Фізична культура зал 1 Англ.мова/Укр.мова 330/307
2 Геометрія 232 2 Мистецтво 129 2 Англ.мова/Укр.мова 330/307
3 Зарубіжна література 331 3 Геометрія 232 3 Мистецтво 129
4 Географія  235 4 Зарубіжна література 331 4 Геометрія 232
5 Основи здоров'я 324 5 Географія 235 5 Зарубіжна література 331
6 Українська/Англійська 326/218 6 Основи здоров'я 324 6 Географія 235
7 Українська/Англійська 326/128 7 Англійська мова 315/308 7 Основи здоровя 324
 ЧЕТВЕР 1 Англ.мова/Укр.мова 326/236 1 Німецька/Інформатика 207/226 1 Українська/Інформатика 330/227
2 Англ.мова/Укр.мова 326/236 2 Німецька/Інформатика 207/227 2 Німецька/Інформатика 126/226
3 Біологія  312 3 Алгебра 232 3 Хімія 328
4 Хімія 328 4 Українська мова 326/336 4 Алгебра 232
5 Алгебра 232 5 Українська мова  326/336 5 Українська література 223
6 Інформатика 226/227 6 Біологія 312 6 Українська/Німецька 336/126
7 Фізична культура зал 7 Хімія 328 7 Біологія 312
П’ЯТНИЦЯ 1 Історія України 230 1 Українська література 336 1 Геометрія 232
2 Геометрія 232 2 Історія України 230 2 Фізична культура зал
3 Фізкультура зал 3 Геометрія 232 3 Історія України 230
4 Українська література 223 4 Українська мова 326/336 4 Зарубіжна література 331
5 Фізика 324 5 Зарубіжна література 331 5 Українська/Англійська 336/327
6 Зарубіжна література 331 6 Фізика 324 6 Українська/Англійська 336/327
7 Німецька мова 207/126 7 Англійська мова 315/327 7 Фізика 324

 

ПОНЕДІЛОК 9-А Каб. 9-Б Каб. 9-В Каб.
1 Мистецтво 129 1 Хімія 328 1 Інформатика/Англійська 226/128
2 Хімія 328 2 Алгебра 122 2 Мистецтво 129
3 Українська мова 223/332 3 Українська/Англійська 330/327 3 Хімія 328
4 Українська мова  223/332 4 Інформатика/Англійська 227/327 4 Алгебра 122
5 Англійська/Інформатика 128/226 5 Українська/Англійська 332/327 5 Англійська/Інформатика 308/227
6 Алгебра 122 6 Англійська/Інформатика 327/226 6 Географія 310
7 Англійська/Інформатика 128/227 7 Географія 310 7 Фізична культура зал
ВІВТОРОК 1 Географія 235 1 Геометрія 122 1 Російська/Німецька 126/127
2 Російська/Німецька 126/127 2 Фізична культура зал 2 Геометрія 122
3 Геометрія 122 3 Російська/Німецька 126/127 3 Фізика 314
4 Зарубіжна література 127 4 Географія 310 4 Фізична культура зал
5 Фізична культура зал 5 Українська література 223 5 Географія 310
6 Українська література 223 6 Фізика 314 6 Зарубіжна література 127
7 Фізика 314 7 Зарубіжна література 127 7 Українська література 223
 СЕРЕДА 1 Українська/Англійська 223/128 1 Біологія 310 1 Основи правознавства 230
2 Українська/Англійська 332/128 2 Основи правознавства 230 2 Біологія 310
3 Історія України 234 3 Хімія 328 3 Алгебра 122
4 Основи правознавства 230 4 Алгебра 122 4 Хімія 328
5 Алгебра 122 5 Англійська/Трудове 330/327 5 Англ.мова/Англ.мова 308/307
6 Хімія 328 6 Історія  України 234 6 Англ.мова/Англ.мова 308/307
7 Біологія 310 7 Трудове/Англійська 130/327 7 Історія 234
 ЧЕТВЕР 1 Фізика 122 1 Зарубіжна література 127 1 Українська мова 332/223
2 Зарубіжна література 127 2 Фізика 122 2 Українська мова 332/223
3 Англійська/Інформатика 128/227 3 Українська/Англійська 330/327 3 Зарубіжна література 127
4 Інформатика/Англійська 226/128 4 Інформатика/Англійська 327/227 4 Фізика 122
5 Фізична культура зал 5 Англійська/Інформатика 327/226 5 Основи здоров'я 310
6 Основи здоров'я 310 6 Англійська/ Українська  332/327 6 Трудове навчання 129/130
7 Трудове навчання 129/130 7 Основи здоров'я 310 7 Інформатика 227/226
П’ЯТНИЦЯ 1 Біологія 127 1 Фізика 314 1 Українська мова 332/223
2 Фізика 314 2 Геометрія 122 2 Біологія 127
3 Геометрія 122 3 Біологія 127 3 Фізика 314
4 Географія 235 4 Російська/Німецька 127/126 4 Геометрія 122
5 Всесвітня історія   234 5 Українська література 223 5 Російська/Німецька 127/126
6 Російська/Німецька 127/126 6 Всесвітня історія 234 6 Українська література 223
7 Українська література 223 7 Фізична культура зал 7  Всесвітня історія 234

 

ПОНЕДІЛОК 10-А  Каб. 10-Б  Каб.
1 Громадянська освіта 235 1 Англійська мова 327
2 Інформатика 227/226 2 Громадянська освіта 235
3 Математика 122 3 Інформатика 226/227
4 Німецька мова 126 4 Українська мова 236
5 Німецька мова 126 5 Українська мова 236
6 Захист Вітчизни 328/307 6 Математика 232
7 Українська література 332 7 Захист Вітчизни 328/307
ВІВТОРОК 1 Англійська мова 327 1 Фізика 314
2 Англійська мова 327 2 Фізика 314
3 Біологія 310 3 Математика 232
4 Зарубіжна література 331 4 Англійська мова 327
5 Фізика 314 5 Зарубіжна література 331
6 Українська мова 332 6 Українська мова 236
7 Фізкультура зал 7 Біологія 310
 СЕРЕДА 1 Хімія 328 1 Математика 232
2 Математика 122 2 Хімія 328
3 Англійська мова 327 3 Фізкультура зал
4 Англійська мова 327 4 Українська література 234
5 Українська мова 332 5 Українська література 234
6 Українська мова 332 6 Англіська мова 327
7 Географія 235 7 Хореографія 311
8 Хореографія 311      
 ЧЕТВЕР 1 Англійська мова 327 1 Історія України 234
2 Біологія 310 2 Історія України 234
3 Історія України 234 3 Біологія 310
4 Історія України 234 4 Українська мова 236
5 Фізика 122 5 Українська література 236
6 Фізика 122 6 Захист Вітчизни 328/307
7 Захист Вітчизни 331/307 7 Фізика 122
П’ЯТНИЦЯ 1 Громадянська освіта 234 1 Українська література 308
2 Фізична культура зал 2 Громадянська освіта 234
3 Німецька мова 126 3 Всесвітня історія 234
4 Всесвітня історія 234 4 Фізкультура зал
5 Математика 122 5 Хімія 328
6 Хімія 328 6 Мистецтво  129
7 Мистецтво 129 7 Географія 235

 

ПОНЕДІЛОК 11-А  Каб. 11-Б  Каб.
1 Історія України 234 1 Українська література 333
2 Історія України 234 2 Українська література 333
3 Українська мова 333 3 Німецька мова 126
4 Українська мова 333 4 Хімія 328
5 Хімія 328 5 Історія України 234
6 Зарубіжна література 127 6 Історія України 234
7 Астрономія 324 7 Зарубіжна література 127
ВІВТОРОК 1 Фізика 324 1 Біологія 310
2 Біологія 310 2 Фізика 324
3 Економіка 235 3 Англійська мова 315
4 Фізкультура зал 4 Англійська мова 315
5 Математика 234 5 Економіка 235
6 Ангійська мова 315 6 Математика 234
7 Українська література 333 7 Астрономія 324
 СЕРЕДА 1 Українська мова 333 1 Всесвітня історія  234
2 Всесвітня істроія 234 2 Англійська мова 315
3 Математика 312 3 Українська мова 333
4 Біологія 127 4 Математика 312
5 Інформатика 226/227 5 Біологія 333
6 Зарубіжна література 127 6 Інформатика 226/227
7     7 Зарубіжна література 127
 ЧЕТВЕР 1 Українська література 333 1 Художня культура 129
2 Художня культура 129 2 Англійська мова 315
3 Математика 324 3 Англійська мова 315
4 Захист Вітчизни 307/330 4 Математика 324
5 Зарубіжна література 127 5 Захист Вітчизни 307/330
6 Фізкультура зал 6 Зарубіжна література 127
7 Англійська мова 315 7 Фізкультура зал
П’ЯТНИЦЯ 1 Українська література 333 1 Німецька мова 126
2 Українська література 333 2 Німецька мова 126
3 Українська мова 333 3 Фізика 324
4 Фізика 324 4 Українська мова 333
5 Англійська мова 315 5 Українська мова 333
6 Англійська мова 315 6 Фізкультура зал
7     7