Річний план виховної роботи, 2018-2019 н. р

РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Проблема, над якою працює педагогічний колектив:

 

«Створення умов для формування соціальної компетентності та самореалізації особистості, розвитку духовного, інтелектуального та фізичного потенціалу учня». 

 

1-4 класи.           Формування основних понять про народ, націю, суспільство, державу.

 

5-7 класи.           Усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини.

 

8-9 класи.           Формування потреби у збереженні та примноженні духовного й  матеріального багатства українського народу.

 

10-11 класи.       Формування активної громадянської позиції та відповідальності за долю України. 

 

Проблема, над якою працює методичне об'єднання класних керівників: 

 

«Форми і методи сприяння виробленню особистістю ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції». 

 

Тема педагогічної ради:

 

«Виховання дітей та учнівської молоді в умовах нових стандартів освіти»».