Про заклад

Спеціалізована школа з поглибленим вивченням української мови. 

Мова освітнього процесу - українська. 

 Англійська мова з 1 класу, німецька мова з 5 класу. 

Поглиблене вивчення англійської мови з 8-9-х класів. 

Профільні класи (10-11): філологічні, суспільно-гуманітарні.            

        Історія  розвитку  школи

    На території Лівобережжя в Дарницькому районі Харківського масиву поблизу станції метро розташована спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 316  з поглибленим вивченням українськох мови. Школа заснована в 1995 році, а в 2004 році отримала статус спеціалізованого загальноосвітнього навчального закладу з поглибленим вивченням української мови. За цей період всього випущено 1691учнів, з них 99 золотих та срібних медалістів. На кожному етапі розвитку школи відбуваються знаменні події, які визначають подальший розвиток навчального закладу.

Впродовж усіх цих років школа успішно навчала і виховувала учнів. З її стін вийшло багато високоосвічених відомих людей, які займають гідне місце у суспільстві. 97% випускників 11-х класів вступають до вищих навчальних закладів, більша половина з них- на бюджетну форму навчання

На сьогоднішній день під керівництвом директора школи Кондик Ольги Петрівни працює досвідчений і сталий, водночас молодий і творчий педагогічний колектив  навчального закладу, який своєю працею втілює науково-методичну тему"Ініціатива і творчість у роботі вчителя-шлях до педагогічної майстерності" та виховує цілісне ставлення особистості до суспільства і держави, формує в учнях пріоритет загальнолюдських цінностей і життєве самовизначення кожної дитини.Велика увага приділяється духовному вихованню учнів і збереженню національних традиці.

Рідна мова в усі періоди розвитку нашої школи стояла і стоїть на першому місці з поміж усіх навчальних дисцмплін.

Школа має достатньо хорошу базу для формування високорозвиненої особистості: 4 комп`ютерні кабінети, які об`єднані в локальну мережу та підключені до виділеної лінії глобальної мережі інтернет, 2 кабінети з інтерактивною дошкою, 2 кабінети обслуговуючої праці, 2 спортивні зали (ігровий та гімнастичний), 2 танцювальні зали, спортивний майданчик, бібліотека, читальна та актова зала, їдальня на 300 посадових місць, ігрову кімнату для молодших школярів, 44 класні кімнати, обладнані меблями, сучасною теле-відеотехнікою, кабінет соціально-психологічної служби, науково-методичний центр.

Педагоги школи - це цілеспрямований, ініціативний колектив, який працює на реалізацію освітніх компетенцій, тому науково-методична рада школи спрямовує роботу на підготовку і впровадження нових технологій. Система методичної діяльності сконцентрована навколо нових технологій. Це сприяє активізації форм методичної підготовки кожного вчителя, піднімає на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надає чіткості і цілеспрямованості практичним заходам, зростає рівень їх педагогічної майстерності.

    Педколектив реалізує на практиці різні проекти:

        "Обдаровані діти",

        "Милосердя",

        "Школа сприяння здоров`ю",

        "Друзі завжди поруч",

        "Академія дитячої творчості",

        "Ми за мир на планеті земля",

        "Світ очима дітей",

         "Батьківський всеобуч",

         "Етика та етикет у будні та свята" та ін.

 У статуті школи закладена така організаційна структура:

    І ступінь – початкова школа(1-4 класи);

    ІІ ступінь - основна школа (5-9 класи);

    ІІІ ступінь – старша школа (10-11 класи).

Навчання починається із 6 років – школа І ступеня, яка на рівні з базовим компонентом включає поглиблене вивчення української мови, додатково вводиться вивчення російської мови, англійської мови, курсу «Християнської етики в українській культурі», сходинки до інформатики. У початковій школі функціонує окремий комп`ютерний кабінет, та хореографічна зала. Класи І ступеня створюються з урахуванням психофізичних особливостей дитини та рекомендацій медико- педагогічної комісії.

На ІІ ступені забезпечується одержання учнями базових знань, підготовка до початку самостійної діяльності. Враховуючи побажання батьків та їх дітей, здібностей учнів, у школі відкриті класи з поглибленим вивченням  математики та англійської мови. Головною метою діяльності цих класів є створення умов для навчання талановитої,обдарованої людини,залучення її до систематичної, науково-дослідницької, пошукової, експериментальної роботи. З 2013 року за новим Державним стандартом середньої освіти вивчається дві іноземні мови англійська, німецька з 5-х класів. Вивчається в школі і російська мова.

Учні школи активно займаються науково-дослідницькою діяльністю. Під керівництвом учителів у Малій Академії Наук народжуються цікаві наукові проекти з різних дисциплін, передусім у галузі мов, літератур, суспільно-гуманітарних дисциплін. Все це робить учнів причетними до співпраці і досліджень з науковцями. Забезпечується інтелектуальний і творчий розвиток через систему внутрішніх і зовнішніх олімпіад, конкурсів.

 У старшій школі забезпечується профільне навчання: українська та іноземна філологія, суспільно-гуманітарний, історичний, економічний профілі. 

Школа тісно співпрацює з вищими навчальними закладами – Київським Славістичним Університетом, Національним університетом харчових технологій, КНУКіМ, Київським національним університетом ім.Т.Г.Шевченка. давнім партнером школи є Київська національна філармонія,Університетом культури, громадською організацією «КСТМ Лідер», спортивно- танцювальним клубом «Ірис» , які займаються молодіжно-спортивною пропагандою здорового способу життя шляхом залучення дітей шкільного віку до занять в спортивних, танцювальних секціях

У школі багато уваги приділяється всебічному розвитку дітей. Працюють спортивні секції та гуртки: хорового співучого вокалу, танцювальний, карате, футбол, баскетбол; факультативи: з української мови, російської мови, англійської мови, математики, економіки, історії та правознавства.

Сьогодні в школі навчається 1285 учні, з них

  1-4 класів – 20, в них учнів 598; 

  5-9 класів – 19, в них учнів 566;

  10-11 класів – 5, в них учнів – 121.

В організації навчально-виховного процесу бере участь 99 учителів. Вчителі школи володіють інноваційними формами і методами викладання, прагнуть до того, аби сформувати в учнів позитивну мотивацію до навчальної діяльності, навчити їх мислити, узагальнювати,  формувати потребу в саморозвитку.     

  Пріоритетними напрямами освітньої та виховної діяльності школи є:

 -формування високоосвіченої,інтелектуальної, творчої особистості;

- виховання любові до рідної мови, формування мовної культури;

-формування національної свідомості , забезпечення духовної єдності поколінь;

-виховання поваги до історичного минулого українського народу, його звичаїв;

-формування в учнів навичок здорового способу життя;

-реалізація особистісно – орієнтовного підходу в освітньому процесі.