Про заклад

Спеціалізована школа з поглибленим вивченням українського мови. Англійська мова з 1 класу, німецька  та російська мови з 5 класу. Поглиблене вивчення англійської мови з 8-9-х класів. Профільні класи (10-11): філологічні, суспільно-гуманітарні. 

                            Історія  розвитку  школи

    На території Лівобережжя в Дарницькому районі Харківського масиву поблизу станції метро розташована спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 316  з поглибленим вивченням українськох мови. Школа заснована в 1995 році, а в 2004 році отримала статус спеціалізованого загальноосвітнього навчального закладу з поглибленим вивченням української мови. За цей період всього випущено 1691учнів, з них 99 Золотих та Срібних медалістів. На кожному етапі розвитку школи відбуваються знаменні події, які визначають подальший розвиток навчального закладу.

  Впродовж усіх цих років школа успішно навчала і виховувала учнів. З її стін вийшло багато високоосвічених відомих людей, які займають гідне місце у суспільстві. 97% випускників 11-х класів вступають до вищих навчальних закладів, більша половина з них- на бюджетну форму навчання.

  На сьогоднішній день під керівництвом директора школи Кондик Ольги Петрівни працює досвідчений і сталий, водночас молодий і творчий педагогічний колектив  навчального закладу, який своєю працею втілює науково-методичну тему"Ініціатива і творчість у роботі вчителя-шлях до педагогічної майстерності" та виховує цілісне ставлення особистості до суспільства і держави, формує в учнях пріоритет загальнолюдських цінностей і життєве самовизначення кожної дитини.Велика увага приділяється духовному вихованню учнів і збереженню національних традицій.

  Рідна мова в усі періоди розвитку нашої школи стояла і стоїть на першому місці з поміж усіх навчальних дисцмплін.

  Школа має достатньо хорошу базу для формування високорозвиненої особистості: 4 комп`ютерні кабінети, які об`єднані в локальну мережу та підключені до виділеної лінії глобальної мережі інтернет, 2 кабінети з інтерактивною дошкою, 2 кабінети обслуговуючої праці, 2 спортивні зали (ігровий та гімнастичний), 2 танцювальні зали, спортивний майданчик, бібліотека, читальна та актова зала, їдальня на 300 посадових місць, ігрову кімнату для молодших школярів, 44 класні кімнати, обладнані меблями, сучасною теле-відеотехнікою, кабінет соціально-психологічної служби, науково-методичний центр.

 Педагоги школи - це цілеспрямований, ініціативний колектив, який працює на реалізацію освітніх компетенцій, тому науково-методична рада школи спрямовує роботу на підготовку і впровадження нових технологій. Система методичної діяльності сконцентрована навколо нових технологій. Це сприяє активізації форм методичної підготовки кожного вчителя, піднімає на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надає чіткості і цілеспрямованості практичним заходам, зростає рівень їх педагогічної майстерності.

    Педколектив реалізує на практиці різні проекти:

        "Обдаровані діти",

        "Милосердя",

        "Школа сприяння здоров`ю",

        "Друзі завжди поруч",

        "Академія дитячої творчості",

        "Ми за мир на планеті земля",

        "Світ очима дітей",

         "Батьківський всеобуч",

         "Етика та етикет у будні та свята" та ін.

 У статуті школи закладена така організаційна структура:

    І ступінь – початкова школа(1-4 класи);

    ІІ ступінь - основна школа (5-9 класи);

    ІІІ ступінь – старша школа (10-11 класи).

Навчання починається з 6 років – школа І ступеня, яка на рівні з базовим компонентом включає поглиблене вивчення української мови, додатково вводиться вивчення російської мови, англійської мови, курсу «Християнської етики в українській культурі», сходинки до інформатики. У початковій школі функціонує окремий комп`ютерний кабінет, та хореографічна зала. Класи І ступеня створюються з урахуванням психофізичних особливостей дитини та рекомендацій медико- педагогічної комісії.

    НА ІІ ступені забезпечується одержання учнями базових знань, підготовка до початку самостійної діяльності. Враховуючи побажання батьків та їх дітей, здібностей учнів, у школі відкриті класи з поглибленим вивченням  математики та англійської мови. Головною метою діяльності цих класів є створення умов для навчання талановитої,обдарованої людини,залучення її до систематичної, науково-дослідницької, пошукової, експериментальної роботи. З 2013 року за новим Державним стандартом середньої освіти вивчається дві іноземні мови англійська, німецька з 5-х класів. Вивчається в школі і російська мова.

     Учні школи активно займаються науково-дослідницькою діяльністю. Під керівництвом учителів у Малій Академії Наук народжуються цікаві наукові проекти з різних дисциплін, передусім у галузі мов, літератур, суспільно-гуманітарних дисциплін. Все це робить учнів причетними до співпраці і досліджень з науковцями. Забезпечується інтелектуальний і творчий розвиток через систему внутрішніх і зовнішніх олімпіад,конкурсів.

  У старшій школі забезпечується профільне навчання:

    Українська та іноземна філологія;

    Суспільно-гуманітарний ;

    Економічний ;

    Історичний профілі.

      Школа тісно співпрацює з вищими навчальними закладами – Київським Славістичним Університетом, Національним університетом харчових технологій, КНУКіМ, Київським національним університетом ім.Т.Г.Шевченка. давнім партнером школи є Київська національна філармонія,Університетом культури, громадською організацією «КСТМ Лідер», спортивно- танцювальним клубом «Ірис» , які займаються молодіжно-спортивною пропагандою здорового способу життя шляхом залучення дітей шкільного віку до занять в спортивних, танцювальних секціях.

 

    У школі багато уваги приділяється всебічному розвитку дітей. Працюють спортивні секції та гуртки: хорового співучого вокалу, танцювальний, карате, футбол, баскетбол; факультативи: з української мови, російської мови, англійської мови, математики, економіки, історії та правознавства.

Сьогодні в школі навчається 751 учні, з них

  1-4 класів – 13, в них учнів 316; 

  5-9 класів – 12, в них учнів 332;

  10-11 класів – 4, в них учнів – 103.

В організації навчально-виховного процесу бере участь

56 учителів,в історію школи записано такі визначні імена педагогів: Бурдова Тетяна Григорівна  - перший директор школи (1994р.-2011р.), в тому числі мають педагогічні звання: Радченко Ганна Іванівна – заступник директора школи з навчально-виховної роботи (1995р.-донині), відмінник освіти України; Гудиря Людмила Андріївна – вчитель-методист, відмінник світи Росії, яка більше 16 років пропрацювала заступником директора з виховної роботи; вчителі – Колісніченко Т.Б., Базюк З.І., які мають великий професійний та життєвий досвід, високі педагогічні та наукові звання і досягнення, а також

     Харченко Сергій Іванович -Голова опікунської ради школи.

                  

                                                                                Наша гордість  -  вчителі школи № 316     

                

 

  Кондик Ольга Петрівна директор школи , вчитель початкового навчання , української мови та літератури , вчитель - методист, старший вчитель    

  Радченко Ганна Іванівна заступник директора з навчально-виховної роботи,  вчитель російської мови, української мови та літератури,  вчитель-методист, відмінник освіти      України                              

   Бурдова Тетяна Григорівна перший директор(з 1994р. по2011р.), відмінник освіти України, вчитель-методист, нагороджена Почесною грамотою КМУ, вчитель історії та правознавства

  Гудиря Людмила Андріївна –вчитель-методист, відмінник освіти Росії, вчитель російської мови та світової літератури  

   Петренко Ліна Петрівна –вчитель-методист, вчитель біології

  Колісніченко Тетяна Борисівна –вчитель-методист, відмінник освіти України, вчитель історії

  Хомич Лідія Андріївна –вчитель-методист, вчитель початкового навчання

  Базюк Зінаїда Іванівна –вчитель-методист, відмінник освіти України, вчитель математики

   Ластовецька Галина Андріївна –вчитель-методист,старший вчитель, вчитель англійської мови

  Кобренюк Таїсія Михайлівна –вчитель-методист, відмінник освіти Росії, вчитель біології Кандидат Біологічних Наук 

                                                                                                                            

  Тарара Тетяна Олександрівна –старший вчитель, вчитель історії

  Чуть Віра Констянтинівна –старший вчитель, вчитель української мови та літератури

  Розумовська Ірина Костянтинівна –старший вчитель, вчитель російської мови та світової  літератури

  Шевченко Ліна Василівна – старший вчитель, вчитель  української мови та літератури

  

Гончаренко Марина Григорівна – старший вчитель, вчитель англійської мови

  Ковальчук Галина Телемонівна – старший вчитель, вчитель початкового навчання

          Мельгунова Наталія Іванівна –відмінник освіти України, зав. бібліотекою.

  Шишова Ольга Анатоліївна- старший вчитель, вчитель початкового навчання.

  Каток Світлана Василівна - старший вчитель, вчитель початкового навчання.

Вчителі школи володіють інноваційними формами і методами викладання, прагнуть до того , аби сформувати в учнів позитивну мотивацію до навчальної діяльності, навчити їх мислити,узагальнювати, робити висновки, формувати потребу в саморозвитку.     

  Пріоритетні напрями освітньої та виховної діяльності школи є:

Формування високоосвіченої,інтелектуальної, творчої особистості.

Виховання любові до рідної мови, формування мовної культури.

Формування національної свідомості , забезпечення духовної єдності поколінь.

Виховання поваги до історичного минулого українського народу, його звичаїв.

Формування в учнів навичок здорового способу життя.

Реалізація особистісно – орієнтовного підходу в навчально – виховному процесі.