Про роботу шкільної комісії по прийому дітей до 10 класу

УКРАЇНА

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 316 з поглибленим

вивченням української мови Дарницького району м. Києва_________________

02140, Київ, пр. Бажана, 32-а, т.565-75-50, т.ф.577-37-68

НАКАЗ

01.06.17р.                                                                                                                                   №227

Про роботу шкільної комісії по прийому дітей до 10 класу

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», постанови Кабінету Міністрів України від 12.02.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389, зареєстрованої Міністерством юстиції України 04.07.2003 № 547/7868, наказів управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 21.10.2013 №313 «Про дотримання навчальними закладами Дарницького району міста Києва законодавства при надходженні позабюджетних коштів», Правил конкурсного приймання учнів до спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 316 з поглибленим вивченням української мови Дарницького району м. Києва та з метою організованого прийому дітей до десятого класу

НАКАЗУЮ:

1. Заступнику директора з навчально - виховної роботи Радченко Г.І.

1.1.          Організувати 16.06.2017р. роботу шкільної психолого - педагогічної комісії для прийому дітей до десятого класу в такому складі:

Кондик О.П. - голова комісії,

I       група:

Ященко М.І. - психолог школи,

Радченко Г.І. - вчитель української мови

Шевченко Л.В. - член комісії, голова МО вчителів української мови та літератури

Задорожня Н.О. — вчитель української мови та літератури

II       група:

Ященко М.І. - психолог школи,

Сілецька Н.А. - вчитель української мови та літератури Алексютіна Л.П. - вчитель української мови та літератури Чуть В.К. - вчитель української мови та літератури

1.2.          Встановити наступний режим роботи прийому дітей до десятого класу :

16.06.17 о 13.00

26 ,06.2017 о 10.00;

15.08.2017 0 10.00. (додаткове конкурсне випробування)

2.       У конкурсному відборі беруть участь діти незалежно від місця проживання.

3.       Випробування в рамках основного конкурсного приймання провести після закінчення навчального року (червень-серпень). За наявністю вільних місць додаткове конкурсне випробування провести у серпні, при цьому зарахувати учнів не пізніше ніж за тиждень до початку навчального року.

4.       Додаткове конкурсне приймання як виняток, провести протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що 1 основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати ЗО учнів.

5.       Учасників міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники ІІІ-ІУ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ-ІІІ етапів конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільнити від конкурсного випробування з відповідного предмета.

6.       Учнів-випускн-иків 9-х класів,* які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну освіту з відзнакою, звільнити від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

7.        Дітям (учням), які хворіли під час проведення конкурсу, подати медичну довідку, на підставі чого їм надати право участі в повторних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор школи.

8.        Учням, їх батькам або особам, які їх замінюють, не згодним з рішенням конкурсної комісії, звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляції створити апеляційну комісію. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

9.        Учнів, які зараховані до школи, але не приступили до занять без поважних причин протягом десяти днів від її початку відрахувати зі школи. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

10.    У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють особи, які подали апеляцію, останнім звернутися до управління освіти Дарницької районної в

м. Києві державної адміністрації, яка створює апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

11.    Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до школи покладається на управління освіти Дарницької в м. Києві державної адміністрації.

12.    За дотримання вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназії, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл- інтернатів) персональну відповідальність покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Радченко Г.І.

13.    Результати конкурсних випробувань оголосити не пізніше 3 днів (за виключенням вихідних/ святкових днів) з моменту написання.

14.    Бали та результати конкурсних випробувань оформити у вигляді протоколу.

15.    Оприлюднити списки учнів, зарахованих до 10 класу, на сайті школи та через уповноважених

 16.    Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.