Про проведення чергової та позачергової атестації педагогічних працівників у 2021-2022 навчальному році

 

Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 316

 з поглибленим вивченням української мови 

02140, Київ, пр. Бажана, 32-а, т.565-75-50, т.ф.577-37-68

 

Наказ

20.09.2021 року № 318

 

Про проведення чергової

та позачергової атестації

педагогічних працівників

у 2021-2022 навчальному році

 

            Відповідно до пункту четвертого статті 54 Закону України «Про освіту», частини першої  статті 48 Закону України «Про загальну середню освіту», відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930, (зі змінами, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 08 серпня 2013 р. № 1135), Наказу  Дарницького управління освіти від 14.09 2021 року №459  «Про проведення атестації педагогічних працівників Дарницького району міста Києва у 2021-2022 навчальному році», а також з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності.

   

НАКАЗУЮ:

  1. Провести в 2021-2022 навчальному році атестацію вчителів:

 Іваненко Оксани Василівни, заступника директора школи з навчально-виховної роботи, учителя української мови та літератури, на відповідність раніше присвоєній вищій кваліфікаційній категорії та присвоєння педагогічного звання «Старший вчитель».

-        Ровінської Євгенії Сергіївни, учителя німецької мови, на відповідність раніше присвоєній вищій кваліфікаційній категорії та раніше присвоєному педагогічному званню « Учитель-методист».

-        Сілецької Наталії Анатоліївни, учителя української мови та літератури, на відповідність раніше присвоєній вищій кваліфікаційній категорії та раніше присвоєному педагогічному званню «Старший вчитель», присвоєння педагогічного звання «Учитель-методист».

-        Калинюк Світлани Богданівни, учителя математики, на відповідність раніше присвоєній вищій кваліфікаційній категорії та присвоєння педагогічного звання «Старший вчитель».

-        Соколовської Ярослави Володимирівни, учителя географії, на відповідність раніше присвоєній вищій кваліфікаційній категорії та присвоєння педагогічного звання «Старший вчитель».

-        Товстенко Наталії Анатоліївни, учителя математики, на  присвоєння вищої кваліфікаційної категорії.

 -        Корнелюк  Ганни Володимирівни, учителя фізики, на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії.

-        Дементьєвої Тетяни Андріївни, учителя трудового навчання, образотворчого мистецтва на присвоєння другої кваліфікаційної категорії.

-        Ромась Ріти Олексіївни, учителя початкових класів, на присвоєння другої кваліфікаційної категорії .

-         Ромась Ріти Олексіївни, вихователя групи продовженого дня, на присвоєння другої кваліфікаційної категорії.

-        Кузьмічової Альони Володимирівни, учителя початкових класів, на присвоєння другої кваліфікаційної категорії.

-        Кузьмічової Альони Володимирівни, вихователя групи продовженого дня, на присвоєння другої кваліфікаційної категорії.

-        Мельгунової Наталії Іванівни, провідного бібліотекаря, перенести атестацію на 2022-2023 навчальний рік.

 

   2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Іваненко О.В.

     2.1. До 20.10.2021 року індивідуально ознайомити вчителів з Положенням щодо

           проведення атестації та з кваліфікаційними вимогами.

     2.2. До 20.10.2021 року скласти:

            а) графік відкритих уроків вчителями, які атестуються;

            б) графік проведення позакласних заходів;

            в) графік ознайомлення вчителів із атестаційними листами.

  3. Головам предметних МО включити в план роботи МО взаємовідвідування уроків,

    позакласних заходів з наступним їх обговоренням.

  4. При оцінці діяльності вчителів, що проходять атестацію, врахувати:

     а) рівень викладання предмету,  володіння методами організації навчально- 

      виховного процесу, забезпечення виконання державних програм;

     б)  знання вчителем основних напрямків і перспектив розвитку освіти , Закон

     України «Про Освіту», державну мову відповідно чинного законодавства про мову

      в Україні;

    в) результативність роботи вчителів (за % успішності учнів, моніторингом якості

     знань, участю учнів в олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах-захисті наукових

     робіт МАН) ;

    г) участь учителя в роботі методичних об'єднань, позакласній роботі з предмету;

    д)  роботу вчителів з класними колективами, батьками;

    е) забезпечення учителями безпечних умов навчання та праці;

    є) самооцінку професійної діяльності.

5. Атестаційні листи підготувати до 20.03.2022 року.

6. Висновки до атестаційних листів підготувати на основі відгуків про роботу вчителя

    а) з боку учнів та їх батьків;

    б) з боку вчителів;

    в) керівників МО;

    г) членів атестаційної комісії;

    д) адміністрації школи;

    ж) членів ПК, провівши розширене засідання атестаційної комісії .

7. Затвердити дорожню карту атестації педагогічних працівників школи (додаток 1).

8. Наслідки роботи атестаційної комісії довести до відома вчителів на педагогічній

    раді та раді школи .

9. Педагогічним працівникам, які атестуються в поточному році, членам атестаційної

   комісії неухильно дотримуватись зазначеного локального нормативного акта.

10. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Іваненко О.В. довести до

    відома педагогічних працівників та членів атестаційної комісії.

11. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на заступників директора з  

    навчально-виховної роботи  Іваненко О.В., Олійник О.Ф., Деркач М.Г.,Сороку Л.А.

 

 

Директор                                    Ольга КОНДИК