Правила конкурсного прийому до 1 класу

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №389 від 19.06.03року «Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), відповідно до п.3 ст.18 Закону України «Про загальну середню освіту», на підставі Статуту спеціалізованої школи №316 з поглибленим вивченням української мови приймання учнів до спеціалізованої школи здійснюється на конкурсній основі.

1.2. Відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 389 від 19.06.2003 року, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту школи, створюється робоча група з числа педагогічних працівників, які розробляють Правила конкурсного приймання, що обговорюються на спільному засіданні педагогічної ради і ради школи, схвалюються ними та затверджуються директором школи за погодженням з управлінням освіти Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації.

1.3. У конкурсному відборі беруть участь діти незалежно від місця проживання.

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються з лютого поточного року. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні школи, на сайті школи.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні школи на спеціальному стенді та на сайті школи вивішується перелік орієнтовних питань, які використовуються в якості діагностичних завдань, за якими проводитимуться конкурсні випробування.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводиться після закінчення навчального року (червень-липень).Конкурсний прийом до 1 класу   починається з 1квітня та завершується не пізніше 1 липня поточного року. За наявністю вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання у серпні, при цьому зарахування учнів відбувається не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у школі створюється із педагогічного колективу та психолога школи конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора школи, за погодженням із радою школи. Головою комісії є директор.

2.6. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви (для неповнолітніх-заяви батьків або осіб,які їх заміняють), що подаються  на ім’я директора школи, табеля успішності учня (крім дітей, які вступають до 1-го класу) або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10-го класу.

2.7. Для участі в конкурсі дітей, які вступають до1-го класу, крім заяв батьків, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка встановленого зразка.

2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів та відображають їх навчальні або творчі досягнення.

2.9. Для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС адміністрацією школи встановлено особливі (пільгові) умови конкурсу, при умові, що діти не мають медичних протипоказань, які відображаються в медичній картці дитини.

2.10 Не подаються до конкурсної комісії характеристики з попереднього місця навчання та довідки з роботи батьків тощо.

 

3. ПРОВЕДЕНННЯ КОНКУРСУ

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи проводиться у терміни визначені школою у формі співбесіди із дитиною в присутності батьків або осіб, що їх заміняють.

3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи включає виконання дитиною спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації. Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами) та затверджує директор школи за погодженням з управлінням освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації. Не допускається перевірка знань та вмінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.

3.3. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи не перевищує трьох осіб, включаючи психолога. Співбесіда триває не більше 30 хвилин.

3.4. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів спеціалізованої школи,проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання, у формі співбесіди, яка передбачає виконання діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу. Такі завдання з урахуванням спеціалізації навчального закладу розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор навчального закладу за погодженням з управлінням освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації.

3.5. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ-ІІІ етапів конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета.

3.6. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.7. Результати конкурсних випробувань (співбесіди) оголошуються батькам одразу після співбесіди та оформлюються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються 3 роки.

3.8. Діти (учні), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор школи.

3.9. Діти (учні), які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, вважаються як такі, що не пройшли конкурс.

 

4. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

4.1. Учні, які згідно за рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до школи наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом п’яти днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. До школи подаються такі документи:

- копія свідоцтва про народження;

- особова справа (2-11 класи);

- медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3. Якщо учні, їх  батьки або особи, які їх заміняють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, яке створює апеляційну комісію,рішення якої є остаточним.

4.5. Учні, які зараховані до школи, але не приступили до занять без поважних причин протягом десяти днів від її початку відраховуються зі школи. На звільнені місця може проводитись додаткове конкурсне приймання.

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ

5.1. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до школи покладається на управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації.

5.2. За дотримання вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназії, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) персональну відповідальність несе директор школи.

5.3. При порушенні навчальним закладом вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003р. №389, та Правил конкурсного приймання учнів до спеціалізованої школи №316 з поглибленим вивченням української мови Дарницького району м. Києва, рішенням управління освіти Дарницької в м. Києві державної районної адміністрації, результати конкурсу визначаються недійсними.

5.4. У випадку визначення результатів конкурсу недійсними, управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, що приймало це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.