Постанова КМУ від 12.06.2020

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 червня 2020 р. № 480

ЗМІНИ,
 що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 367 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 46, ст. 1485):

1) абзац другий пункту 7 після слів “обслуговування осіб і транспортних засобів” доповнити словами “, місця або приміщення для проведення медичного огляду”;

2) пункт 39 доповнити підпунктом 8 такого змісту:

“8) у період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, особа не надала згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу “Дій вдома” Єдиного державного веб-порталу електронних послуг до виїзду з тимчасово окупованої території України через контрольний пункт.”.

2. Підпункт 2 пункту 22 Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 815 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 70, ст. 2446), після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“у період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, особа не надала згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу “Дій вдома” Єдиного державного веб-порталу електронних послуг до виїзду з тимчасово окупованих територій через контрольний пункт.”.

У зв’язку з цим абзаци десятий і одинадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим і дванадцятим.

3. В абзаці першому розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2020 р. № 291 “Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби                COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” — із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 квітня           2020 р. № 440, постановами Кабінету Міністрів України від 4 травня              2020 р. № 343 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 39, ст. 1276) і від             20 травня 2020 р. № 392 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 43,                     ст. 1394), цифри і слово “22 червня” замінити цифрами і словом                          “14 червня”.

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 “Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 43, ст. 1394, № 45,                     ст. 1451):

1) у постанові:

у пункті 3:

у підпункті 4 словопробному виключити;

підпункт 5 після слів “спортивних клубів” доповнити словами і цифрами “, екскурсійного обслуговування груп у кількості не більше ніж 50 осіб”;

доповнити пункт підпунктом 16 такого змісту:

“16) перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства (крім іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та осіб, яких визнано біженцями або осіб, які потребують додаткового захисту) без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування витрат, пов’язаних з лікуванням COVID-19, обсервацією.”;

абзац двадцять восьмий пункту 4 викласти в такій редакції:

“- діяльність закладів культури, зокрема з прийманням відвідувачів за рішенням власника (органу управління), крім діяльності кінотеатрів, у тому числі проведення культурних заходів, за умови здійснення закладом культури (організатором культурного заходу) контролю за перебуванням не більше ніж однієї особи на 5 кв. метрах площі приміщення, де проводиться захід, та дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра;”;

у пункті 7:

абзац шостий викласти в такій редакції:

“перетин державного кордону особою, яка прибула з держави або є громадянином (підданим) держави із значним поширенням COVID-19 (крім осіб, які є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19 та не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів, працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, учасників зовнішнього незалежного оцінювання разом з однією особою, що супроводжує кожного з них, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою);”;

абзац сьомий виключити;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

“Особи, що дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу “Дій вдома” Єдиного державного веб-порталу електронних послуг до перетину державного кордону, не підлягають обсервації у випадку, передбаченому абзацом шостим цього пункту.”;

абзац другий пункту 13 викласти в такій редакції:

“забезпечити облаштування спеціалізованих закладів для організації обсервації, харчування, транспортування до них осіб, у тому числі від пунктів пропуску через державний кордон, що потребують обсервації, медичне спостереження за ними;”;

доповнити постанову пунктом 16 такого змісту:

“16. Міністерству охорони здоров’я забезпечити інформування кожних три дні Адміністрації Державної прикордонної служби та Кабінету Міністрів України, щодо переліку держав із значним поширенням               COVID-19.

Державами із значним поширенням COVID-19 вважаються держави, в яких кількість активних випадків захворювання на COVID-19 становить більше ніж 40 осіб на 100 тис. населення.”;

2) у Порядку проведення обов’язкової обсервації осіб, які здійснюють перетин державного кордону, затвердженому зазначеною постановою:

абзац другий пункту 1 виключити;

пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:

“Перебування в обсерваторах іноземців та осіб без громадянства (крім іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту) оплачується страховиком відповідно до поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування витрат, пов’язаних з обсервацією, або такими особами самостійно.”.

 

_____________________