Порядок здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 січня 2021 р. № 31

ПОРЯДОК
здійснення медичного обслуговування учнів
закладів загальної середньої освіти

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти (далі — заклади освіти) незалежно від підпорядкування, типу і форми власності.

2. Медичне обслуговування учнів закладів освіти (далі — учні) здійснюється відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я, Законів України “Про повну загальну середню освіту”, “Про освіту”, “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, “Про охорону дитинства” таПро ліцензування видів господарської діяльності”.

3. Медичне обслуговування учнів здійснюється медичним працівником, який, як правило, входить до штату закладу освіти. У разі відсутності у закладі освіти медичного працівника заклад освіти укладає із закладом охорони здоров’я, що провадить господарську діяльність з медичної практики (сестринська справа, педіатрія, загальна практика — сімейна медицина), закладом з надання первинної медичної допомоги — територіальним центром первинної медико-санітарної допомоги або фізичною особою — підприємцем, які провадять господарську діяльність з медичної практики, договір про медичне обслуговування учнів.

4. Медичне обслуговування учнів включає:

організацію проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів;

організацію проведення профілактичних щеплень згідно з їх календарем після лікарського огляду;

моніторинг стану здоров’я;

здійснення профілактичних та оздоровчих заходів у закладах освіти;

надання медичної допомоги учням, які перебувають у невідкладному стані, у закладах освіти.

5. Обов’язкові медичні профілактичні огляди проводяться щороку медичними працівниками у закладах охорони здоров’я за місцем медичного обслуговування учня у присутності його батьків або інших законних представників.

У разі проживання учнів у віддаленій від закладів охорони здоров’я місцевості зазначені огляди проводяться щороку медичними працівниками закладів охорони здоров’я у закладах освіти на підставі рішення відповідних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я та з питань освіти місцевих держадміністрацій.

У такому разі перед проходженням медичного огляду батьки учня або інші законні представники надають інформовану згоду на проведення медичного огляду згідно з формою первинної облікової документації, встановленою МОЗ.

6. Під час обов’язкових медичних профілактичних оглядів лікарі оглядають та проводять обстеження учнів, роблять висновок про стан їх здоров’я, який оформляють згідно з формою первинної облікової документації, встановленою МОЗ, визначають групу для занять фізичною культурою, надають рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування (за наявності показань), профілактичних щеплень, режиму харчування та здійснення інших заходів.

За місцем медичного обслуговування учня за результатами обов’язкового медичного профілактичного огляду учня видається довідка за формою, встановленою МОЗ, його батькам або іншим законним представникам для надання до закладу освіти у порядку, визначеному законодавством.

7. Медична допомога надається учням у закладі освіти медичним працівником, що працює у закладі освіти, входить до штату закладу освіти та відповідає кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ, або медичним працівником відповідного закладу охорони здоров’я, що провадить господарську діяльність з медичної практики (сестринська справа, фельдшер, педіатрія, загальна практика — сімейна медицина), або фізичною особою — підприємцем, який провадить господарську діяльність з медичної практики на підставі укладеного із закладом освіти договору про медичне обслуговування учнів.

8. Медичний працівник, що працює у закладі освіти та входить до штату закладу освіти або відповідного закладу охорони здоров’я:

проводить антропометрію, термометрію, оцінку загального стану розвитку учнів;

проводить періодичні огляди на педикульоз відповідно до вимог, установлених МОЗ;

здійснює профілактичні та оздоровчі заходи під час навчання;

бере участь у здійсненні медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів;

здійснює ізоляцію учнів, які мають ознаки інфекційної хвороби, з негайним інформуванням їх батьків або інших законних представників, а також спостереження за учнями, які були в контакті з інфекційним хворим;

надає медичну допомогу учням, які перебувають у невідкладному стані, здійснює виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та невідкладне інформування про це батьків або інших законних представників дитини;

бере участь в організації харчування учнів закладу освіти;

здійснює контроль за своєчасністю проходження учнем профілактичного медичного огляду та вакцинації, а також інформує із зазначених питань батьків або інших законних представників;

проводить серед педагогічних працівників, батьків учнів або інших законних представників та учнів просвітницьку та консультаційну роботу щодо здорового способу життя, турботи про психічне здоров’я, виховання здорової дитини;

здійснює інформування учасників освітнього процесу з питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, збереження репродуктивного здоров’я, протидії поширенню серед учнів звичок, небезпечних для їх фізичного та психічного здоров’я;

співпрацює з працівниками психологічної служби закладу освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, закладів охорони здоров’я, а також соціального захисту;

бере участь в організації та контролі проведення поточної дезінфекції та санітарних і протиепідемічних заходів.

9. Профілактичні щеплення проводяться у порядку, встановленому МОЗ.

За місцем медичного обслуговування учня та за результатами проведених щеплень відповідно до календаря профілактичних щеплень видається довідка (за формою, встановленою МОЗ) батькам учня або іншим законним представникам для подання до закладу освіти у порядку, встановленому законодавством.

10. Узагальнена інформація за результатами щорічних обов’язкових медичних профілактичних оглядів щодо загального стану здоров’я учнів доводиться щороку медичним працівником закладу освіти до відома педагогічних працівників та керівника закладу освіти.

_____________________


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 січня 2021 р. № 31

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. № 1318 “Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 95, ст. 3266).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 788 “Про внесення зміни до пункту 4 Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 66, ст. 2367).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2013 р. № 25  “Про внесення зміни до пункту 4 Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 6, ст. 203).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 568  “Про внесення змін до пункту 4 Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2135).

_____________________