План роботи соціального педагога

План

роботи соціального педагога

спеціалізованої загальноосвітньоїшколи №316

із поглибленим вивченням української мови

Шафорост А.В.

на 2017-2018 навчальний рік

 

 

Функції соціального педагога у роботі із учнями, медпрацівниками, батьками, органами держадміністрацій та місцевого самоврядування

Термін проведення

З ким проводиться

Примітки

1. Діагностичні

 

Оновлення інформаційного банку даних про учнів різних категорій.

серпень-вересень, за запитом директора

1-11 класи

 

 

Складання соціального паспорту школи (за зразком, затвердженим Міністерством освіти і науки України)

до 15.09.16

1-11 класи

 

 

Психолого-педагогічні дослідження з метою виявлення учнів, схильних до девіантної поведінки (за методиками, схваленими Дарницьким науково-методичним центром психології та соціальної роботи), складання аналітичної записки та протоколів (за зразком, затвердженим Міністерством освіти і науки України)

протягом року, за запитом директора

1-11 класи

 

 

Відвідування сімей, де склалися несприятливі умови виховання дітей, складання актів обстеження (за зразком, затвердженим Міністерством освіти і науки України), проведення бесід із батьками (за методиками, схваленими Дарницьким науково-методичним центром психології та соціальної роботи), складання аналітичної записки

протягом року, за запитом директора

1-11 класи

 

 

Поновлення та доповнення бази даних про учнів, які потребують особливого контролю: сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, інвалідів, дітей під опікою, дітей із багатодітних і неповних сімей, дітей із груп ризику; складання актів обстеження матеріально-побутових умов проживання неповнолітніх (за зразком, затвердженим Міністерством освіти і науки України)

протягом року, за запитом директора

1-11 класи

 

2. Прогностичні

 

Консультативна робота з батьками із групи вимушених переселенців, учасників АТО (за методиками, схваленими Дарницьким науково-методичним центром психології та соціальної роботи), складання аналітичної записки

протягом року, за запитом директора, за зверненням батьків

батьки учнів

 

 

Консультативна робота з батьками сімей групи ризику, (за методиками, схваленими Дарницьким науково-методичним центром психології та соціальної роботи), складання аналітичної записки

протягом року, за запитом директора, за зверненням батьків

батьки учнів

 

 

Консультативна робота з батьками сімей у складних життєвих обставинах (за методиками, схваленими Дарницьким науково-методичним центром психології та соціальної роботи), складання аналітичної записки

протягом року, за запитом директора, за зверненням батьків

батьки учнів

 

 

Індивідуальна та групова робота із дітьми з метою соціальної адаптації, розвитку, професійної орієнтації (за методиками, схваленими Дарницьким науково-методичним центром психології та соціальної роботи), складання аналітичної записки

протягом року, за запитом директора

1-11 класи

 

 

Індивідуальна та групова робота із учнями груп ризику, пільгових категорій з метою соціальної адаптації, розвитку, професійної орієнтації (за методиками, схваленими Дарницьким науково-методичним центром психології та соціальної роботи), складання аналітичної записки

протягом року, за запитом директора

1-11 класи

 

 

Індивідуальна та групова робота з учнями із сімей у складних життєвих обставинах, учасників АТО, вимушених переселенців з метою соціальної адаптації, розвитку, професійної орієнтації (за методиками, схваленими Дарницьким науково-методичним центром психології та соціальної роботи), складання аналітичної записки

протягом року, за запитом директора

1-11 класи

 

 

Консультування батьків (за методиками, схваленими Дарницьким науково-методичним центром психології та соціальної роботи), складання аналітичної записки

протягом року, за зверненням, за запитом директора

батьківський колектив

 

 

Консультування педагогів (за методиками, схваленими Дарницьким науково-методичним центром психології та соціальної роботи), складання аналітичної записки

протягом року, за зверненням, за запитом директора

педагогічний колектив

 

3. Захисні заходи

 

Залучення до співпраці організацій та установ, із якими працює соціальний педагог (Дарницький районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Дарницька районна служба у справах дітей, Дарницька районна державна адміністрація, відділ Національної поліції у справах дітей Дарницького району) через листування, телефонні переговори, особисті запрошення, складання аналітичної записки

протягом року

державні установи та організації соціального спрямування

 

 

Проведення заходів, спрямованих на адаптацію учнів із сімей вимушених переселенців, учасників АТО (заходи соціальної адаптації за методиками, схваленими Дарницьким науково-методичним центром психології та соціальної роботи), складання аналітичної записки

протягом року, за запитом директора

1-11 класи

 

 

Проведення заходів, спрямованих на адаптацію учнів із сімей у складних життєвих обставинах (заходи соціальної адаптації за методиками, схваленими Дарницьким науково-методичним центром психології та соціальної роботи), складання аналітичної записки

протягом року, за запитом директора

1-11 класи

 

 

Проведення обстеження житлових умов сімей групи ризику, сімей, де є ознаки невиконання батьківських обов'язків, складання актів обстеження матеріально-побутових умов життя неповнолітніх (за зразком, затвердженим Міністерством освіти України), складання аналітичної записки

протягом року, за запитом директора

сім'ї пільгових категорій, групи ризику

 

 

Проведення заходів захисту прав дітей (за наказом районного управління освіти Дарницького району № 225 від 01.11.2016 Про проведення декади захисту прав дітей, попередження жорстокості та насильства) на основі Конвенції ООН про права дитини (за методиками, схваленими Дарницьким науково-методичним центром психології та соціальної роботи), складання аналітичної записки

листопад, за запитом директора

1-11 класи

 

 

Проведення заходів захисту дітей від торгівлі людьми (за методиками, схваленими Дарницьким науково-методичним центром психології та соціальної роботи), складання аналітичної записки

листопад, за запитом директора

1-11 класи

 

4. Просвітницько-профілактичні заходи

 

Проведення оцінювального обстеження сімей пільгових категорій, груп ризику, сімей у складних життєвих обставинах (протокол діагностичного обстеження за зразком, затвердженим Міністерством освіти України, за методом включеного спостереження), складання аналітичної записки

протягом року, за запитом директора

1-11 класи

 

 

Планування та проведення роботи із батьками (за методиками, схваленими Дарницьким науково-методичним центром психології та соціальної роботи), складання аналітичної записки

протягом року, за запитом директора, за зверненням

батьки

 

 

Підготовка матеріалів стосовно адаптації учнів 1-х та 5-х класів (за методиками, схваленими Дарницьким науково-методичним центром психології та соціальної роботи), складання аналітичної записки, розміщення інформації на стенді соціального педагога, сайті школи

вересень-грудень, за запитом директора

педагогічний колектив

 

 

Проведення індивідуальних соціально-педагогічних занять із учнями школи, дітьми «груп ризику» із метою профілактики девіантної поведінки, формування навичок безпечної поведінки, зняття емоційної напруги

протягом року, за запитом директора

учні школи

 

 

Зустріч із представниками підрозділів Національної
поліції у справах дітей у межах міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в м. Києві "Безпечна столиця" на 2016 - 2018 роки, складання аналітичної записки

за домовленістю, протягом року, за запитом директора

уповноваже­ні підрозділи

органів 
Національної поліції

у справах дітей

 

 

Постійний контроль сімей груп ризику, сімей пільгових категорій, надання фахової допомоги дітям із цих сімей (консультаційна, діагностична, адаптаційна за методиками, схваленими Дарницьким науково-методичним центром психології та соціальної роботи) за методом спостереження, складання аналітичної записки

протягом року, за запитом директора

сім'ї пільгових категорій, групи ризику

 

 

Взаємодія із органами, які надають соціальні послуги через листування, телефонні звернення і переговори на основі співпраці та взаємодії, складання аналітичної записки

протягом року, за запитом директора

ЦСССДМ, ССД, НП у справах дітей

 

 

Проведення профілактичних заходів із попередження девіантної поведінки серед учнів (за методиками, схваленими Дарницьким науково-методичним центром психології та соціальної роботи), складання аналітичної записки

протягом року, за запитом директора

1-11 класи

 

 

Проведення профілактичних заходів із попередження жорстокості й насильства у дитячому колективі (за методиками, схваленими Дарницьким науково-методичним центром психології та соціальної роботи), складання аналітичної записки

протягом року, за запитом директора

1-11 класи

 

 

Проведення бесід щодо попередження девіантної поведінки серед учнів (за методиками, схваленими Дарницьким науково-методичним центром психології та соціальної роботи), складання аналітичної записки

протягом року, за запитом директора

учні школи

 

 

Проведення бесід щодо попередження жорстокості й насильства у дитячому колективі (за методиками, схваленими Дарницьким науково-методичним центром психології та соціальної роботи), складання аналітичної записки

протягом року

батьки

 

 

Проведення бесід щодо попередження злочинності у межах міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в м. Києві "Безпечна столиця" на 2016 - 2018 роки (за методиками, схваленими Дарницьким науково-методичним центром психології та соціальної роботи), складання аналітичної записки

протягом року, за необхідністю

батьки, учні школи

 

 

Виступи на батьківських зборах щодо питань адаптації, виховання, розвитку дітей, профілактики девіантної поведінки серед учнів, поширення соціально-педагогічних знань серед батьківської громадськості (за методиками, схваленими Дарницьким науково-методичним центром психології та соціальної роботи), складання аналітичної записки

протягом року, за запитом директора

батьки

 

 

Відвідування уроків, класних годин, складання аналітичної записки та протоколу (за зразком, затвердженим Міністерством освіти України)

протягом року, за необхідністю, за запитом директора

соціальний педагог

 

 

Виступи на педагогічних радах щодо питань адаптації, виховання, розвитку дітей, профілактики девіантної поведінки серед учнів, поширення соціально-педагогічних знань серед педагогічного колективу (за методиками, схваленими Дарницьким науково-методичним центром психології та соціальної роботи), складання аналітичної записки

протягом року, за необхідністю, за запитом директора

соціальний педагог

 

 

Проведення профілактичних заходів із попередження емоційного вигорання педагогічних працівників (за методиками, схваленими Дарницьким науково-методичним центром психології та соціальної роботи), складання аналітичної записки

протягом року, за необхідністю, за запитом директора

соціальний педагог

 

5. Організаційно-методичні заходи

 

Планування роботи на рік, на місяць; корекція плану, внесення рекомендацій, схвалення Дарницьким науково-методичним центром психології та соціальної роботи

вересень, щомісяця

соціальний педагог

 

 

Систематичне оформлення необхідної документації, журналів обліку роботи, протоколів спостереження, ведення обліку дітей пільгових категорій та груп ризику за зразками, затвердженими Міністерством освіти України

протягом року

соціальний педагог

 

 

Робота у Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім. В. О. Сухомлинського, робота у електронній бібліотеці Науковій бібліотеці Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

протягом року, за необхідністю

соціальний педагог

 

 

Робота із методистом Дарницького науково-методичного центру психології та соціальної роботи

протягом року, за необхідністю

соціальний педагог

 

 

Робота у методичному об'єднанні Дарницького науково-методичного центру психології та соціальної роботи

протягом року, за необхідністю

соціальний педагог

 

 

Участь у семінарах, консультаціях, школі молодого спеціаліста Дарницького науково-методичного центру психології та соціальної роботи, Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

протягом року, за необхідністю

соціальний педагог

 

 

Підготовка матеріалів на інформаційний стенд соціального педагога, до рубрики соціального педагога на сайті школи

протягом року, за необхідністю

соціальний педагог

 

 

Подання клопотань та пропозицій щодо листування із відповідними установами та організаціями

протягом року, за необхідністю

соціальний педагог

 

 

Підготовка статистичної звітності за зразками, затвердженими Міністерством освіти України

листопад, травень

соціальний педагог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний педагог Шафорост А.В.