План роботи психолога

 

Головні задачі:

  1. Допомога учням (1, 5, 10 класи) в адаптації до школи.

  2. Консультативна та просвітницька робота з учнями їх батьками та вчителями.

  3. Психокорекційна робота з учнями всіх класів.

  4. Психодіагностична робота з учнями 1-11 класів.

  5. Групова робота з класами.

Основні напрямки роботи:

  1. Психодіагностичний;

  2. Консультативний;

  3. Корекційно-розвивальний;

  4. Просвітницький;

  5. Організаційно-методичний.

Психодіагностична робота

п/п

Зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться

Примітки

1.

Знайомство з учнями.

Діагностика на предмет адаптації, особливостей поведінки.

Вересень-жовтень

5, 10, 11 кл.

 

2.

Знайомство з учнями.

Діагностика на предмет адаптації, особливостей поведінки.

Обробка результатів, оформлення висновків та рекомендацій.

жовтень-листопад

6, 7, 8, 9 кл.

 

3.

Анкетування батьків п’ятикласників з метою виявлення дезадаптованих учнів.

жовтень

5кл.

 

4.

Психодіагностичне обстеження учнів, які мають труднощі у навчанні.

протягом року

5-11кл.

 

 

5.

Діагностика міжособистісної сфери та самооцінки учнів

листопад

6-7 кл.

 

6.

Проведення комплексної діагностики (схильність до шкідливих звичок, темперамент, здібності)

грудень

9 кл.

 

7.

Визначення рівня агресивності у школярів середньої та старшої школи

грудень

5-11 кл.

 

8.

Проведення соціально-психологічного дослідження з учнями середньої та старшої школи з метою виявлення психологічного клімату в класах.

грудень, січень,

березень

5-11 кл.

 

9.

Профорієнтаційне дослідження.

березень

9-11 кл.

 

10.

Індивідуальна психодіагностика окремих учнів за запитами вчителів та батьків.

протягом року

учні

 

 

Консультативна робота

п/п

Зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться

Примітки

1.

Індивідуальне консультування учнів, батьків та пед.працівників за запитом.

протягом року

учні, батьки, вчителі

 

2.

Психологічне консультування учнів з проявами дезадаптації.

жовтень, листопад

5 кл.,

11 кл.

 

3.

Індивідуальне консультування батьків п’ятикласників, допомога в адаптації.

перший семестр

батьки

 

4.

Індивідуальне консультування учнів, що мають труднощі у навчанні.

протягом року

учні

 

5.

Індивідуальні консультації батьків, щодо проблемної поведінки учнів.

протягом року

батьки

 

6.

Індивідуальні консультації вчителів з питань неадекватних проявів у поведінці учнів

за запитами, протягом року

вчителі

 

7.

Профконсультації з учнями старшої школи.

другий семестр

9 кл.

10 кл.

11 кл.

 

 

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

п/п

Зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться

Примітки

1.

Індивідуальна та групова корекційно-відновлювана робота за результатами діагностики

протягом року

учні, батьки, вчителі

 

2.

Корекційні заняття по подоланню проявів дезадаптації учнів 5 кл.

листопад-грудень

корекційні групи 5 кл.

 

3.

Проведення корекційно-відновлювальних та розвиваючих програм з учнями (за потребою)

протягом року

5-11кл.

 

4.

Проведення розвиваючих занять, спрямованих на розвиток комунікативної, когнітивної сфер учнів.

протягом року

5-11 кл.

 

5.

Індивідуальна робота з учнями, що перебувають у кризових і депресивних станах.

протягом року

Учні (за запитом)

 

6.

Розвиваюче заняття «У країні Спілкування»

січень

5 кл.

 

7.

Корекційні заняття по зниженню агресивних проявів у поведінці

протягом року (за запитом)

учні

 

 

Психологічна просвіта

 

 

п/п

Зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться

Примітки

1.

Виступи на педагогічних радах:

-вікові особливості дітей молодшої, середньої та старшої школи;

-проблеми взаєморозуміння між вчителями та учнями;

-особливості самооцінки підлітків;

-психологія дитячої творчості.

протягом року

вчителі

 

2.

Виступи на батьківських зборах 5-11 кл. на наступні теми:

-психолого-педагогічні особливості підготовки і адаптації дитини у 5 класі;

-результати анкетування щодо адаптації учнів 5 класів;

-поведінкові труднощі під час вікових криз дитини;

-психофізіологічні особливості учнів різного віку;

-здоровий спосіб життя дитини;

-вплив стосунків у сімї на формування особистості дитини;

-статеве виховання дітей;

-роль родини у професійному самовизначенні старшокласника

протягом року

батьки

 

3.

Заняття за програмою

«Захисти себе від ВІЛ»

протягом року

10 кл.

 

4.

Робота з медіаторами ШЦРК

прот. року

учні

 

5.

Заняття за програмою «ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ запобігання виванню наркотичних та алкогольних речовин, тютюнокурінню, профілактика ВІЛ/СНІДу в Україні»

протягом року

5-11 кл.

 

6.

Участь у районних психолого-педагогічних семінарах

протягом року

 

 

7.

Психологічне забезпечення загальних заходів, спрямованих на профілактитку тютюнопаління, алкоголізму та СНІДу.

протягом року

учні

 

Організаційно-методична робота

 

п/п

Зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться

Примітки

1.

Підготовка кабінету до нового навчального року

серпень

 

 

2.

Планування роботи на рік, погодження планів.

вересень

 

 

3.

Оформлення документації поточної роботи.

протягом року

 

 

4.

Поповненя психологічного інструментарію.

протягом року

 

 

5.

Розробка та підбір діагностичного матеріалу та корекційно-розвивальних програм.

протягом року

 

 

6.

Участь в навчально-методичних семінарах, методичних обєднаннях психологів, соціальних педагогів, вчителів.

протягом року

 

 

7.

Консультації в РМЦ.

протягом року

 

 

8.

Самопідготовка, опрацювання психологічної, соціально-психологічної літератури.

протягом року