Піклувальна рада

         Чим більше людей залучено до

            прийняття рішень, які безпосередньо

впливають на них, тим більше вони

        намагатимуться впроваджувати ці рішення

в життя.

Курт Левін

 

  Нашу школу побудовано в 1995році. Майже 18 років педагоги, батьки, рада учнівського самоврядування працювали, щоб створити умови, в яких би і діти, і вчителі могли максимально розкрити свій творчий потенціал і почуватися при цьому комфортно в школі. Стратегія модернізація освіти й логіка тактичних кроків щодо реалізації включають у себе і розвиток в загальноосвітніх навчальних закладах організаційно-економічної, матеріально-технічної сфери,діяльність громадських самоврядних організацій. Кожен навчальний заклад, думаючи про наповнення освітньої роботи новим, сучасним змістом,окреслює пріоритети та обирає головні напрямки діяльності розвитку. Безперечно, в центрі всієї роботи знаходиться дитина. Саме її інтереси, бажання, сподівання і прагнення є пріоритетними.

    Така орієнтованість педагогічного колективу на розвиток дитячої особистості і покликала до життя ідею створення піклувальної ради, яка мала уособити в собі орган самоврядування, сформований із представників різних сфер діяльності, а саме: підприємств, установ, приватних осіб батьків, для яких слова «школа», «освіта» мають важливе значення. Але ми зрозуміли, що самі не в змозі вирішити ці питання. Для цього нам потрібна і матеріально – технічна, і науково- методична підтримка, вихід на наукові установи, з якими могла б співпрацювати школа.

   І тільки після створення піклувальної ради школи, яку впродовж багатьох років очолює Харченко С. І. ,Хранівський Ф.Ф., Соловей С.М., Гуржій А.М.,Гдичинський В.Б. ми змогли реально втілювати свої плани в життя.

   Це ті хто піклується про надання школярам глибоких знань, хто допомагає створити атмосферу затишку і краси в навчальному закладі, хто прагне підтримати і продовжити цікаві традиції нашої школи.

Творча співпраця піклувальної ради, до якої входять представники законодавчої та виконавчої влади, науковці, підприємці, батьки дає свої плоди.

 Завдяки сприянню піклувальної ради школи ми маємо:

-        

Обладнанні 4 комп’ютерні класи

-        

Придбано радіоапаратуру, мікрофони, еквалайзер, підсилювачі звуку для актової зали(серпень 2012р.)

-        

Копіювальну техніку

-        

Проведено термосанацію  та заміну вхідних дверей 2-х входів у школу(початкова школа та центральний вхід у школу) (2011-2012рр.)

-        

Замінено 4 віконних блоки на 2,3-му поверхах коридорів старшої школи (2012р.)

-        

4 віконних блоки 2 поверху початкової школи (2013р.)

-        

Проводиться поетапна заміна зношених електричних ламп та світильників більш енергоефективниї та енергозберігаючих 2011-2013рр.

-        

Придбано новорічні ялинки та прикраси на них (2011-2013рр.)

-        

Відремонтовано стільці, парти, сходові перила (методом зварювання)

-        

Допомога у здійсненні поточних ремонтних робіт у навчальному закладі

-        

Оновлено столи роздачі гарячих сніданків і обідів у шкільній їдальні та буфеті.

-        

Запрацювала система шкільного телебачення (придбано плазмовий екран) на якому висвітлюються всі заходи, що проходять у навчальному закладі, та презентація роботи шкільних секцій, студій, відкритих відео уроків, результати роботи шкільної студії  телебачення і тележурналістики.

-        

Придбано інформаційні стенди для школи

-        

Закуплено рослинно-садовий матеріал для озелення та благоустрою шкільної території, започатковано висадження алей 1-х класників та 11-х класників

-        

  Розпочато роботу по впровадженню шкільного дворику

-        

Закуплено вертикальні клумби по озеленню

-        

Встановлено огорожу зеленої зони шкільного подвір’я  та облагороджено доріжки для прогулянок  

Навчальний рік набуває обертів, а в планах піклувальної ради допомога і реконструкція Малого конференц-залу,                 ремонт ІІ поверху старшої школи та ІІ поверху початкової школи. Оновлення покриття вестибюлю початкової школи.

На засіданнях  піклувальної ради, що проводяться чотири рази на рік, обговорюються найважливіші питання організації навчання та дозвілля наших учнів. Внутрішня динаміка освітнього закладу має відчуватися через форми і зміст навчання. Тому піклувальна рада школи вважає одним із головних напрямків своєї роботи забезпечення навчальних кабінетів сучасним технічним  обладнанням. Це аудіо- та відеотехніка, диски, касети, сучасні пересувні дошки. Але вони не забувають і про необхідність використання сучасних інформаційних технологій. Адже саме завдяки комп’ютерам , що з’явилися в наших кабінетах, учні отримали можливість більш активно і плідно займатись програмуванням, вести дослідницьку і пошукову роботу.

    Переступивши поріг і опинившись у шкільному холі, ви відчуєте по-домашньому теплу, гостинну атмосферу. Силами членів піклувальної ради поповнено великою кількістю рослин, оновлено підлогу вестибюлю.

   Однією з цікавих форм роботи, яку підтримала і проводить піклувальна рада разом з батьківською радою та радою учнівського самоврядування, стали традиційні щорічні Дні Самоврядування. Відомо , що батьки і педагоги повинні створити дітям умови, які б сприяли свідомому вибору майбутньої професії, розвиткові особистості через стосунки з іншими людьми, світом і самим собою. Саме проведення днів самоврядування допомагає нашим учням у цьому. Старшокласники, батьки-спеціалісти у різних галузях науки, культури, спорту проводять для учнів школи уроки з різних предметів, діляться життєвим досвідом. Це дає можливість членам піклувальної ради познайомитися з батьками особисто, а наші учні усвідомлюють, що  навчання – основний  шлях до отримання гарної професії.

   Спільна участь в організації та проведенні Дня самоврядування не тільки зближує батьків і учнів, але й відкриває перед школярами можливість пізнати себе, виявити свої таланти, нахили, здібності, усвідомити свою творчу особистість, сприяє відкриттю справжніх лідерів, залученню їх до активної громадської діяльності.

Творча особистість кожної дитини – це непізнаний світ її можливостей, навичок та інтересів. Члени Малої Академії Наук розвивають свої креативні здібності, вміння працювати з науковою літературою і вести активну пошукову роботу. Підготовка та захист робіт -  це дуже відповідальний момент у творчості дитини, і тому члени піклувальної ради школи із задоволенням беруть участь у наданні консультацій та рецензуванні робіт молодих науковців.

 Автономія членів піклувальної ради дає змогу об’єктивно оцінювати роботу школи, висловлювати думку громадськості, щодо основних проблем школи.

    Досвід спільної роботи показує, що найбільш ефективно піклувальна радабула тоді, коли безпосередньо займалася всіма фінансовими питаннями є незалежною від освітньої діяльності, а адміністрація створювала проекти, доводила батькам доцільність їх впровадження в навчально-виховний процес. Піклувальна рада або допрацьовувала запропоновану програму, або відхиляла її. Робота носила конструктивний, діловий, творчий характер, була  ефективною. Батьки відчували власний вплив на організацію навчально-виховного процесу.

   Багаторічна спільна робота педагогічного колективу, батьківської громадськості свідчить про ефективність такої діяльності, що дає можливість реалізовувати і створювати належні умови всебічного, гармонійного розвитку учнів.

 

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО           

                         на спільному засіданні педагогічного           

                                                колективу, батьківської громадськості,

      учнівського самоврядування протокол                      

 № 2 від 04.10.11

 

ПОЛОЖЕННЯ

про батьківський комітет  спеціалізованої загальноосвітньої I-III ступенів школи № 316 з поглибленим вивченням української мови

 

1.    

Загальні положення        

1.1. Положення про батьківський комітет спеціалізованої загальноосвітньої I-III ступенів школи № 316 визначає функції управління загальноосвітнім навчальним закладом.

1.2. Батьківський комітет є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі.

1.3. У своїй діяльності батьківський комітет керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про обєднання громадян», Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про загальноосвітній навчальний         заклад, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

1.4. Рішення про заснування батьківського комітету приймається на загальних зборах батьків школи.

1.5. Легалізація (офіційне визнання) батьківського комітету є обов’язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування (реєстрацію) керівництва навчального закладу.

1.6. Припинення діяльності батьківського комітету може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску).

                  2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

         2.1. Метою діяльності комітету є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

         2.2.Основними завданнями діяльності комітету є створення умов для:

         формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування;

         виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;

         формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

         захисту здоровя та збереження життя і здоровя дітей;

         здобуття учнями обов’язкової середньої освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;

         запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;

         всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

         залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

         організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

         вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.

2.3 Основними принципами діяльності комітетів є:

       

законність,

       

гласність,

       

колегіальність,

       

толерантність,

       

виборність,організаційна самостійність в межах повноважень,визначених цим положенням та законодавством;

       

підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, класів (класу).

 

3. Організація діяльності комітету

3.1. Комітети класів формуються з батьків або осіб ,які їх змінюють,одного класу ,і діє від їх імені.

      Комітет класу,голова та заступник  голови обираються на зборах батьків класу на початку навчального року. Кількісний склад та термін повноважень комітету визначаються зборами батьків класу.

3.2. Збори батьків проводяться за рішенням комітету класу(класів) не рідше двох разів на семестр.

3.3. Комітет закладу формується з голів усіх комітетів класів, а з інших батьків за рекомендацією комітетів класів або ради закладу.

3.4. Кількісний та якісний склад комітету закладу, термін його повноважень визначаються радою цього закладу.

3.5. Комітет закладу у разі необхідності може скликати збори батьків закладу. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості дітей у закладі. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

       У разі неможливості проведення загальних зборів батьків закладу,питання, що потребують розгляду загальними зборами ,можуть виноситися на обговорення зборів батьків класів,яких стосуються ці питання. У такому випадку рішення приймається за рахуванням рішень зборів батьків класів на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів класів.

3.6.  Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків,керівництва закладу,а за необхідності  відповідного органу управління освітою  у 10-денний термін.

3.7. Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджених головами.

3.8. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

3.9 Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій директора,класного керівника, органів учнівського самоврядування, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.

     Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

3.10. При недосягненні згодою  між директором школи і більшістю членів комітету закладу питання вирішується районним, районним у містах органом управління освітою або радою закладу; між класним керівником і комітетом класу – керівництвом або радою цього закладу.

3.11. Комітети звірюють свою роботу перед зборами батьків один раз на рік – в день виборів нового складу комітетів.

3.12. Комітети ведуть протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у голови комітету і передаються за актом новому складу відповідних комітетів.

     Керівництво і класні керівники закладу не несуть відповідальність за стан оформлення протоколів.

4. Права та обовязки комітетів

4.1. Комітети мають право:

- брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах.

- встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами,захисту здоров’я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі.

- вносити на розгляд керівництва (педагогічної,піклувальної рад ) навчального закладу пропозиції щодо змін типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно – господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом навчального закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

- звертатися до директора, класного керівника, піклувальної, педагогічної та ради загальноосвітнього навчального закладу щодо роз'яснення стану і перспектив роботи навчального закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

- порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;

- за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

- скликати позачергові батьківські збори ( конференції );

- створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у тю ч. Контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;

- надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів учнів – переможців олімпіад ( конкурсів, змагань тощо ), батьків;

- сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування навчального закладу;

- брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів;

- контролювати раціональне використання фондів загального обовязкового навчання;

- сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності загальноосвітнього навчального закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, повязаними з навчанням і вихованням дітей;

- бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення.

4.2. З метою більш ефективного захисту прав та інтересів дітей батьки можуть об’єднуватися в асоціації та інші добровільні об’єднання.

4.3. Комітети зобовязані:

- виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;

- вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;

- надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора закладу або відповідного органу управління освітою;

- залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;

- організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у навчальному закладі з метою збереження життя і здоровя учнів;

- у разі потреби звітувати перед загальними зборами ( конференціями ).

4.3. Голова комітету закладу є членом ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

 Розроблено на підставі наказу МОН від 02.06.2004 року № 440.

 

   Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 316 з поглибленим вивченням української мови

02140, пр. Бажана, 32-А, т. 565-75-50, т.ф. 577-37-69

 

Затверджено

рішенням загальних зборів

батьківської громадськості,

педагогічного колективу,

учнівського самоврядування

__________________ 20__ р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про піклувальну  раду школи

 

1. Загальні положення

 

1.1.        

Відповідно до пункту 65 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000р. № 964, у сзш № 316 за рішенням загальних зборів від _______________ створено піклувальну раду.

1.2.        

Піклувальна рада – це орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи школи.

1.3.        

У своїй діяльності піклувальна рада керується Конституцією України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність навчальних закладів системи загальної середньої освіти, цим Положенням.

 

2.        

Мета, завдання і принципи діяльності піклувальної ради

 

2.1.        

Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступної загальної середньої освіти для всіх громадян,  задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

2.2.        

Основними завданнями піклувальної ради є:

-        

співпраця з органами виконавчої ради, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у школі;

-        

сприяння зміцненню навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази школи;

-        

сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу, організація дозвілля (конкурси, вечори, спортивні змагання тощо) та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;

-        

сприяння створенню та раціональному використанню фонду загальнообов’язкового навчання;

-        

сприяння виконанню чинного законодавства щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

-        

запобігання дитячій бездоглядності, сприяння працевлаштуванню випускників школи;

-        

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

-        

всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та школою;

-        

сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

2.3.        

Піклувальна рада діє на засадах:

-        

пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи, суспільства;

-        

самоврядування;

-        

колегіальність ухвалення рішень;

-        

добровільності і рівноправності членства;

-        

законності, гласності.

 

3.        

Створення піклувальної ради та організація її діяльності

 

3.1.        

Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради школи.

3.2.        

Піклувальна рада формується у складі 3-5 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, школи, окремих громадян, у тому числі іноземних.

3.3.        

Піклувальна рада може створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

3.4.        

Члени піклувальної  ради обираються на загальних зборах школи  шляхом голосування простою більшістю голосів.

3.5.        

 Члени піклувальної  ради працюють на громадських засадах.

3.6.        

У випадках, коли хтось із членів піклувальної  ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

3.7.        

Очолює  піклувальну  раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної  ради.

З числа членів  піклувальної  ради також обираються заступник та секретар.

3.8.        

Голова  піклувальної  ради:

-        

скликає і координує роботу  піклувальної  ради;

-        

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної  ради;

-        

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

-        

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

3.9.        

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але як правило, не менше ніж чотири рази на рік. Засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

-        

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

-        

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

3.10.   

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

3.11.   

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводиться до відома колективу школи, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

3.12.   

Не допускається втручання  членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника школи.

 

4.        

Права піклувальної ради

 

Піклувальна рада має право:

4.1.        

Вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника школи, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази школи.

4.2.        

Сприяти залученню додаткових джерел фінансування школи.

4.3.        

Вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної  і навчально-методичної бази школи.

4.4.        

Сприяти стимулюванню творчої праці педагогічних працівників, учнів.

4.5.        

Брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи школи, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.

 

 

 

 

         Розроблено на підставі Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом МОН України від 05.02.2001р. № 45.

 

 

 

   

Структура піклувальної ради спеціалізованої школи №316

Загальні збори школи

Секретар ради

Голова піклувальної ради

Заступник голови ради

 

Сектори

 

 

Знання та творча обдарованість

Охорона життя та безпека життєдіяльності

Дозвілля та культура

 Соціально-правовий захист учнів, батьків, учителів

Фінансово-господарська  діяльність

Співдружність та співробітництво