Організаційно-педагогічні заходи на 2017-2018 н.р.

 1. Педагогічні ради

Підсумки роботи школи за 2016/2017 навчальний рік.

Державна освітня політика столичного навчального закладу в світлі модернізації якості освітнього процесу. Перспективний план роботи на новий 2017/2018 навчальний рік.

4-й тиждень серпня 2017 р.

Відп: Адміністрація школи,

методична рада.

 

Інтеграція як засіб активізації навчально-виховного процесу в початковій школі

Осінні канікули: 2017рік

Відп.: заступник директор з

навчально-виховної роботи

Котяхова Н.В.

 

Особистий розвиток учня на всіх сходинках навчання через взаємодію школи і сім’ї

Січень 2018 рік

Відп.: заст. директора з виховної

роботи Сорока Л.А.

 

Змішане навчання. Впровадження інверсних уроків на уроках природничо-математичного напряму.

4-й тиждень березня 2018 рік

Відп.: заступник директора з

навчально-виховної роботи

Олійник О.Ф.

 

Цифрові технології в сучасній школі (досвід, проблеми, перспективи)

Травень 2018рік

Відп: заступники директора з

навчально-виховної роботи

Радченко Г.І.

 

 

 1. Проблемні семінари

 

Розвиток пізнавальної самостійності і творчих здібностей учнів: досвід і проблеми педагогічної практики.

 

Впродовж року

Відп.: заступник директора з

навчально-виховної роботи

Котяхова Н.В. голова МО,

методична рада.

Діяльність педагогічного колективу щодо розвитку розумових здібностей дитини, формування високої пізнавальної культури.

Шляхи забезпечення творчого співробітництва педагогічного колективу, учнів та батьків в умовах формування національної школи.

 

Впродовж року

Відп.: Адміністрація школи,

методична рада.

 

 1. Психолого-педагогічні читання

 

Педагогічна наука про педагогіку співробітництва.

1-й тиждень грудня 2017 р.

 

Психологічні аспекти роботи педагога з сім’ями учнів.

3-й тиждень січня 2018 р.

Розвиток творчого потенціалу учнів.

3-й тиждень лютого 2018р.

 

 1. Батьківські збори

 

Тематика батьківських зборів

на 2017– 2018 навчальний рік

 

1 клас

1.

Психолого-педагогічні особливості підготовки і адаптації дитини до навчання в 1 класі.

Жовтень

2.

Шестирічна дитина. Яка вона? (консультація вчителя, психолога)

Грудень

3.

Школа і батьки. Співпраця школи і батьків, як необхідна умова розвитку дитини.

Лютий

4.

Родинні свята. Організація дозвілля в сім’ї.

Квітень

2 клас

1.

Психологічні аспекти виховання і заохочення до навчання дітей молодшого шкільного віку.

Жовтень

2.

Тактика взаємин батьків і дітей у період „кризи 7 років”.

Грудень

3.

Авторитет - особистий приклад батьків в попередженні шкідливих звичок дітей.

Лютий

4.

Спільна робота школи і сім'ї щодо залучення учнів до здорового способу життя. Організація літнього відпочинку.

Квітень

3 клас

1.

Права дитини, дотримання їх у сім’ї.

Жовтень

2.

Діти, телебачення та комп’ютер. Позитивний та негативний вплив засобів масової інформації на розвиток та здоров’я молодших школярів.

Грудень

3.

Цінності справжні та уявні. Філософія дитячого щастя за В.О. Сухомлинським.

Лютий

4.

Спільна діяльність батьків і дітей як спосіб формування морально-етичних цінностей молодших школярів.

Квітень

4 клас

1.

Співпраця школи та родини у формуванні соціальної та суспільної активності наших дітей

Жовтень

2.

Виховання у дітей правильного оцінювання власних потреб і можливостей

Грудень

3.

Організація розумової праці учнів в дома. Виховання самоконтролю та вмінь самостійно добувати знання.

Лютий

4.

ДПА у початковій школі. Підготовка, форма проведення, ознайомлення батьків з нормативно – правовою базою.

Квітень

5 клас

1.

Вікові особливості п’ятикласників та їх адаптація до процесу навчання в середній школі.

Створення санітарно-гігієнічних та психологічних умов для дитини в сімї.

Відповідальність батьків за виховання та навчання дитини.

Жовтень

2.

Роль сім’ї та школи в трудовому вихованні дітей.

Грудень

3.

Шкідливі звички дітей та запобігання їм у сімї . Відповідальність батьків за збереження та зміцнення здоров’я дітей.

Лютий

4.

Спільна робота сімї і школи по вихованню в дітях доброти і милосердя, толерантності та поваги до інших людей.

Квітень

6 клас

1.

Вікові психолого-фізіологічні особливості шестикласників.

Створення санітарно-гігієнічних та психологічних умов для дитини в сімї.

Відповідальність батьків за виховання та навчання дитини.

Жовтень

2.

Виховання підлітка в сім’ї. Роль родини в розвитку моральних якостей підлітка.

Грудень

3.

Шкідливі звички дітей та запобігання їм у сімї . Роль батьків у формуванні здорового способу життя.

Лютий

4.

Правове виховання дітей у сім'ї. Виховання моральної свідомості та культурної поведінки дітей у сім'ї.

Квітень

7 клас

1.

Вікові психолого-фізіологічні особливості семикласників.

Гігієна побуту, розумової та фізичної праці підлітків у сім'ї. Відповідальність батьків за виховання та навчання дитини.

Жовтень

2.

Цей «важкий перехідний» вік… Роль батьків у формуванні здорового способу життя.

Грудень

3.

Бездоглядність підлітків та її наслідки. Відповідальність батьків за виховання та навчання дитини.

Лютий

4.

Роль народних традицій, звичаїв, обрядів у сімейному вихованні.

Квітень

8 клас

1.

Вікові психолого-фізіологічні особливості шестикласників.

Створення санітарно-гігієнічних та психологічних умов для дитини в сімї.

Відповідальність батьків за виховання та навчання дитини.

Жовтень

2.

Підлітки та правопорушення. Конфліктні ситуації підлітків з батьками та вчителями.

Грудень

3.

Роль батьків у профілактиці та запобіганні шкідливих звичок, вживання дітьми наркотиків та куріння

Лютий

4.

Статеве виховання у підлітків. Статеве дозрівання.

Психологічні та фізіологічні особливості хлопців та дівчат у підлітковому віці.

Квітень

9 клас

1.

Анатомо-фізіологічні, індивідуальні та психологічні особливості юнацького віку. Відповідальність батьків за виховання дітей та здобуття ними середньої освіти.

Жовтень

2.

Вплив моральної атмосфери і психологічного клімату сім’ї на формування дитини.

Грудень

3.

Допомога родини у правильній професійній орієнтації дитини.

Лютий

4.

Про підготовку до ДПА:

 1. ознайомлення з нормативними документами;

 2. поради психолога щодо подолання стресу перед іспитами.

Квітень

10 клас

1.

Анатомо-фізіологічні, індивідуальні та психологічні особливості юнацького віку. Відповідальність батьків за виховання дітей та здобуття ними середньої освіти.

Жовтень

2..

Роль сім'ї у вихованні майбутнього сім'янина.

Грудень

3.

Здібності та професійна самовизначеність підлітка. Роль сімї у професійному самовизначенні старшокласників.

Лютий

4.

Моральний клімат у сім 'ї.

Педагогічний такт батьків.

Квітень

11клас

 

1.

Виховання у старшокласника правильного оцінювання власних потреб і можливостей.

Жовтень

2.

 

Методика вирішення конфліктних ситуацій у сім'ї. Проблеми виховання юнаків та дівчат.

Грудень

 

3.

Роль сім'ї у формуванні почуття дорослості і прагненні до самостійності.

Лютий

4.

 

Сім’я, освіта, вибір життєвого шляху. Державна підсумкова атестація і незалежне зовнішнє оцінювання.

Квітень

 

 

 1. Тематика засідань батьківського комітету школи

 

Засідання 1

Вересень

 

1. Звіт голови батьківського комітету про роботу за минулий навчальний рік.

2. Затвердження плану роботи батьківського комітету на 2017/2018 н. р.

3. Розподіл обов’язків між членами батьківського комітету.

4. Родинне спілкування дорослих і підлітків: його треба вміти організовувати.

 

Засідання 2

Жовтень

1. Вивчення нормативних документів, що стосуються роботи батьківського комітету.

2. Обговорення плану роботи батьківського комітету на 2017-2018 н.р.

3. Вибори нового голови батьківського комітету і секретаря.

4. Зміцнення матеріальної бази навчального закладу.

 

Засідання 3

Грудень

1. Про відповідальність батьків за виховання дітей.

2. Про поведінку та відвідування учнями школи.

3. Про організацію дозвілля школярів.

4. Підготовка до святкування Новорічних свят.

 

Засідання 4

Лютий

1. Участь батьків у формуванні моральних якостей учнів.

2. Педагогіка співробітництва педагогів і батьків.

3. Про стан здоров’я підлітків та шляхи його покращення.

4. Підготовка до проведення родинних вечорів.

 

Засідання 5

Квітень

1. Участь батьків у ремонтів будівлі школи, класних кімнат.

2. Підготовка учнів до ДПА та ЗНО.

3. Організація дозвілля школярів у літній період.

4. Підведення підсумків роботи батьківського комітету за 2017-2018 н.р. та планування роботи на наступний навчальний рік.План роботи батьківського комітету 2017 – 2018 н. р. 

п/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні

1

Сприяти школі в навчанні та вихованні учнів, всебічно зміцнювати зв’язки між сім’єю та школою, залучати батьків до активної участі в житті школи, до позакласної та позашкільної роботи.

Постійно

Голова батьківського комітету

Члени батьківського комітету

2

Організовувати та здійснювати педагогічну пропаганду серед батьків школи

Постійно

Голова батьківського комітету

Члени батьківського комітету

3

Надавати посильну допомогу в зміцненні матеріально-технічної бази школи, ремонті шкільних приміщень

Постійно

Члени батьківського комітету

4

Регулярно проводити засідання, на яких розглядати питання:

4.1. Організація навчально-виховного процесу в школі (навчальні плани, режим роботи, ЗНО, харчування, ГПД, гурткова робота);

4.2. звіт про використання коштів батьківського фонду за минулий рік;

4.3. про поведінку та відвідування учнями школи;

4.4. про закінчення І семестру та план роботи на зимові канікули;

4.5. про результативність навчальних досягнень учнів 1-11 класів за І семестр;

4.6. про стан роботи з учнями, схильними до правопорушень;

4.7. про ремонтні роботи влітку;

4.8. підведення підсумків роботи комітету за рік, оголошення подяк.

Протягом навчального року

Голова батьківського комітету

Члени батьківського комітету

 

 

6. Наради при директорі

 

Дата

Зміст

Доповідачі

 

01.09.

1. Підсумки першого робочого дня

 

2. Готовність учителів до роботи в новому навчальному році

 

3. Про стан роботи школи над проблемою «Реалізація державної освітньої політики у столичному НЗ»

Класні керівники

Радченко Г,І.

Олійник О.Ф.

21.09

1.Стан і заходи з профілактики правопорушень

 

2. Попередження дитячого травматизму в навчальний час

 

3. Питання організації дитячого харчування в 1-4 класах

 

4. Про відвідування учнями школи

 

5. Про роботу перших класів

Сорока Л.А.

 

 

Олійник О.Ф.

 

 

Котяхова Н.В.

05.10

1.Стан шкільної документації: журналів, факультативів, індивідуальної роботи, виховних планів, журналів медико-педагогічного контролю.

 

2. Стан щоденників учнів

 

3. Аналіз стану здоров’я учнів (листки здоров’я)

 

4. Посилення контролю за організацією харчування та профілактикою гострих кишкових інфекцій, харчовий отруєнь, санітарно-гігієнічний стан харчоблоку, обідньої зали (поновлення інструкцій)

 

5. Стан забезпечення обладнанням, посудом, санітарно-гігієнічними засобами, організація роботи шкільного буфету.

 

6. Попередження перевантажень учнів домашніми завданнями

Радченко Г.І.

Олійник О.Ф.

Котяхова Н.В.

Сорока Л.А.

02.11

1.Підсумки перевірки виконання планів виховної роботи

 

2. Психолого-педагогічний супровід дітей початкових класів, адаптація 1,5 класів

Сорока Л.А.

 

 

Серафімова І.А.,

Ященко М.І.

07.12

1.Готовність учителів фізкультури до проведення уроків

 

2. Інструктаж з техніки безпеки та проведення новорічних свят.

Вчителі

фізкультури

Олійник О.Ф.

Сорока Л.А.

11.01

Охорона праці в школі

Олійник О.Ф.

Мельгунова Н.І.

20.08.

Про проведення серпневих конференцій. Затвердити та ознайомити вчителів з дорожньою картою проведення (місце, час, тема конференцій, круглих столів, майстер-класів)

Радченко Г.І.

Олійник О.Ф.

Котяхова Н.В.

Сорока Л.А.

 

 

21.08.

З робочою групою, заступниками директорів з навчально-виховної роботи, голів МО школи обговорити та затвердити план підготовки до серпневої педагогічної ради «Реалізація державної освітньої політики у столичному навчальному закладі»:

 • узгодження та ІКТ супровід педагогічної ради (вчитель інформатики, Приходько О.Г.)

 • підготовка аналітичних та статистичних матеріалів

 • окреслення стратегічних напрямів розвитку навчального закладу за поточний рік

 • аналіз із ЗД результатів ЗНО (система удосконалення та поліпшення підготовки випускників)

 • підготовка та обговорення стосовно нагород педа-

гогів (формування бази даних)

Радченко Г.І.

Олійник О.Ф.

Котяхова Н.В.

Сорока Л.А.

Корнієнко Т.В.

15.08-25.08

1. Аналіз виконаних ремонтних робіт у рамках підготовки навчального закладу до нового 2016- 2017н.р. Доопрацювання та усунення невиконаних завдань.

2.Стан території, приміщення фасаду.

3.Аналіз забезпечення меблями,

обладнанням. Перевірка актів готовності навчального закладу, паспорту, актів – дозволів .

Радченко Г.І.

Котяхова Н.В.

Олійник О.Ф.

Сорока Л.А..

 

Кузьмічова А.В.

 

16.08.

1.Аналіз плану заходів з пожежної безпеки.

2.Забезпечення вогнегасниками, контроль за термінами заправки вогнегасників.

3.Проаналізувати проведену ревізію технічного стану електрощитових.

4. Організувати роботу з вивезення будівельного сміття, сухості

Кузьмічова А.В.

26.08

1. Організація підготовки та проведення зборів батьківської громадськості батьків майбутніх першокласників

Котяхова Н.В.

 

27.08

Оперативна нарада з зав бібліотекою та бібліотекарем. Фонд підручників. Забезпечення НЗ необхідними підручниками за предметами, художньою літературою. Шляхи вирішення питання з підручниками, яких не вистачає. Обмін між школами, організація благодійних акцій «Подаруй підручник!».

Мельник Ю.М.

Мельгунова Н.І.

28.08.

1. Проаналізувати план заходів з організації роботи з охорони праці та ТБ, затвердити інструкції, видати під особистий підпис.

2. Ознайомити всіх працівників НЗ з нормативними документами ОП і ТБ .

3. Акцентувати увагу на персональній відповідальності і виконання інструкцій і документів стосовно створення безпечних умов праці та навчання.

Олійник О.Ф.

28.08.

1.Засідання батьківського активу (відповідальних за охорону НЗ) обговорення питання доцільності створення додаткових постів охорони НЗ з метою безпеки. Перевірка тривожної сигналізації (акт)

Олійник О.Ф.

Кузьмічова А.В.

30.08

1. Засідання постійно діючої комісії з перевірки знань з ОП, БЖД за темою «Планове навчання і перевірка знань новопризначених вчителів і працівників». Аналіз шкільних документів про ОП

Олійник О.Ф.

31.08.

Винести на затвердження (внесення змін за необхідності) у правила внутрішнього розпорядку.

Котяхова Н.В.

28.08.

Обговорення з робочою групою сценарію урочистої лінійки 1 вересня «Про тематику організації забезпечення першого уроку у 2016-20167 н.р.»

Сорока Л.А.

01.09.

Обговорення підсумків присутності (неприсутності) з яких причин учнів у школі - Звіт РУО працівників.

Радченко Г.І.

Олійник О.Ф.

Сорока Л.А.

Котяхова Н.В.

31.08.

Аналіз стану проходження медоглядів учителів

Олійник О.Ф.

01.09.

Координація роботи класних керівників за стан пройденого медогляду учнями, формування листків здоров’я класу та допуск до уроків фізичного виховання

Олійник О.Ф.

 

 1. Наради при заступнику директора

 

Дата

Зміст

ІХ

 1. Перевірка оформлення журналів

 2. Перевірка своєчасного проходження медогляду вчителями, працівниками, учнями

X

 1. Про результати перевірки класних журналів

 2. Про підсумки діагностичних контрольних робіт

 3. Перевірка стану ведення зошитів учнів 2, 3 класів

 4. Перевірка норм харчування учнів

 

1. Про результати перевірки зошитів з української мови, літератури та математики.

2. Перевірка стану організації та проведення занять для учнів

в домашніх умовах.

XІІ

1.Про результати перевірки щоденників у “важких” учнів.

 1. Перевірка навичок читання учнів.

І

1. Перевірка стану ведення журналів та виконання навчальних планів.

ІІ

1.Система опитування учнів.

2.Перевірка стану ведення зошитів учнів 2-4 класів. Обсяг класних та домашніх робіт. Робота над каліграфією.

3. Організація харчування учнів пільгових категорій

ІІІ

1. Організація роботи з наступності 4-5 класів.

2. Перевірка організації відпочинку в групах продовженого дня.

ІV

 1. 1. Співбесіда з молодими вчителями за підсумками роботи за рік

2. Про підготовку до екзаменів у 9-х класах.

3. 3. Перевірка робочих зошитів учнів 2-4 класів “Система роботи над помилками”.

V

 1. Про результати підсумкового повторення.

 2. Перевірка навичок читання.

 

8. Організаційна діяльність

 

з/п

Види діяльності

Строки

Відповідальні за виконання

1.

Вивчити пояснювальні записки до навчальних програм, методичні листи, інші нормативні документи

Вересень, далі система-тично

Радченко Г.І.

Олійник О.Ф.

Котяхова Н.В.

Сорока Л.А.

2.

Зібрати інформацію, за якими підручниками працюють вчителі-предметники

Вересень

Класні

керівники

3.

Затвердити тематичне /календарне/ планування вчителів на семестр. Оформлення харчування учнів пільгових категорій. Складання графіків чергування вчителів у їдальні.Графіків прийому їжі

Вересень

Радченко Г.І.

Олійник О.Ф.

Котяхова Н.В.

Сорока Л.А.

4.

Складання статистичної звітності

До5 вересня

Класнікерівники

5.

Підготовча робота до заповнення класних журналів, щоденників. Бесіди з учителями та класними керівниками. Розмітка журналів, зразки заповнення щоденників

Вересень

Класні

керівники

6.

Складання графіків факультативів, гуртків,

ГПД, спортивних секцій, контрольних, практичних, лабораторних робіт, кіно та телеуроків, екскурсій, позакласних заходів

Вересень

Радченко Г.І.

Олійник О.Ф.

Котяхова Н.В.

Сорока Л.А..

7.

Складання графіка проведення відкритих уроків, позакласних заходів, класних годин

Жовтень

Радченко Г.І.

Олійник О.Ф.

Котяхова Н.В.

Сорока Л.А.

8.

Організація роботи з наступності.

Нарада вчителів

4-5 класів

Березень

Олійник О.Ф.

Котяхова Н.В.

 

9.

Провести збори з класними керівниками:

Затвердити графік чергувань по школі;

Провести корегування планів виховної роботи класних керівників;

Скласти соціальний паспорт;

Ознайомити зі системою організації харчування учнів у їдальні;

Вересень

Сорока Л.А.

10.

Скласти розклад уроків

Вересень

Січень

Олійник О.Ф.

 

11.

Скласти графік чергування вчителів по школі

Вересень

Сорока Л.А.

12.

Призначити відповідальних:

з охорони праці на уроках і в позакласний час;

з охорони прав дітей, які не мають батьків /опіка/;

з попередження травматизму та захворюваності;

З забезпечення збереження та обліку шкільного майна

1-10 вересня

Радченко Г.І.

Олійник О.Ф.

Котяхова Н.В.

Сорока Л.А.

13.

Комплектування курсової системи, уточнення списків, контроль за відвідуванням

1-5 вересня

Радченко Г.І.

Олійник О.Ф.

Котяхова Н.В.

Сорока Л.А.

14.

Тарифікація вчителів, працівників школи

Вересень

Радченко Г.І.

 

15.

Призначення відповідальних за безкоштовне харчування учнів.

Затвердження списків на безкоштовне харчування

До

5 вересня

Сорока Л.А.

16.

Провести нараду з приводу першого дня занять.

Порядок денний:

1.Підсумки першого дня занять /доповідають класні керівники, вчителі/

2.Готовність педагогічного колективу до нового навчального року

1 вересня

Радченко Г.І.

Олійник О.Ф.

Котяхова Н.В.

Сорока Л.А.

17.

Підбиття підсумків роботи за І, ІІ семестри та за рік

Січень, травень

Педрада

з успішності

18.

Складання та затвердження планів виховної роботи

Вересень,

Січень

Сорока Л.А.

19.

Складання планів зимових та весняних канікул

Грудень, березень

Сорока Л.А.

20.

Складання графіків використання робочого часу вчителів і техперсоналу в період осінніх,зимових, весняних канікул та влітку

Жовтень, грудень, березень, травень.

Адміністрація

21.

Підготовча робота з проведення екзаменів. Оформлення екзаменаційних матеріалів та ін. План підготовки до екзаменів

Березень

Радченко Г.І.

22.

Проведення свята “Останнього дзвоника”

Травень

Сорока Л.А.,

класні

керівники

23.

Проведення свята “Вручення атестатів”

Травень,

червень

Сорока Л.А., класні

керівники

24.

Організація та проведення випускного вечора

Червень

Класні

керівники

25.

Аналіз роботи за рік і планування на новий навчальний рік

Квітень-

Травень

Адміністрація

26.

Затвердження графіку відпусток

Квітень

Адміністрація, голова ПК

27.

Організація охорони праці та техніки безпеки: технічний огляд приміщення школи; бесіди з м/с; організація спецрейдів з перевірки харчування, дотримання санітарно - гігієнічного режиму, правил техніки безпеки

Протягом року

Адміністрація

28.

Комплектування 1-х та 10-х класів

Квітень-

Травень

Адміністрація

29.

Трудова практика учнів перевідних класів

Червень

Класні

керівники

30.

Підсумкова атестація в 11-х класах

Червень

Адміністрація

31.

Організація літнього відпочинку учнів

Травень

Сорока Л.А.

32.

Здача школи до нового навчального року:

 1. Ремонт школи, класів, устаткування;

 2. Оформлення документації;

 3. Естетичне оформлення рекреацій, коридорів, портика

Травень-

Червень

  1. Класні

керівники,

відповідальні

за кабінети,

Адміністрація