Організація виховного процесу 2017-2018 н.р. (тематика засідань батьківського комітету школи)

Тематика засідань

батьківського комітету школи

 

Засідання 1

Вересень

 

1. Звіт голови батьківського комітету про роботу за минулий навчальний рік.

2. Затвердження плану роботи батьківського комітету на 2017-2018 н. р.

3. Розподіл обов’язків між членами батьківського комітету.

4. Родинне спілкування дорослих і підлітків: його треба вміти організовувати.

 

Засідання 2

Жовтень

1. Вивчення нормативних документів, що стосуються роботи батьківського комітету.

2. Обговорення плану роботи батьківського комітету на 2017-2018 н. р.

3. Вибори нового голови батьківського комітету і секретаря.

4. Зміцнення матеріальної бази навчального закладу.

 

Засідання 3

Грудень

1. Про відповідальність батьків за виховання дітей.

2. Про поведінку та відвідування учнями школи.

3. Про організацію дозвілля школярів.

4. Підготовка до святкування Новорічних свят.

 

 

Засідання 4

Лютий

1. Участь батьків у формуванні моральних якостей учнів.

2. Педагогіка співробітництва педагогів і батьків.

3. Про стан здоров’я підлітків та шляхи його покращення.

4. Підготовка до проведення родинних вечорів.

 

Засідання 5

Квітень

1. Участь батьків у ремонтів будівлі школи, класних кімнат.

2. Підготовка учнів до ДПА та ЗНО.

3. Організація дозвілля школярів у літній період.

4. Підведення підсумків роботи батьківського комітету за 2017-2018 н. р. та планування роботи на наступний навчальний рік.

 

План роботи батьківського комітету на 2017-2018 н. р. 

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні

1.

Сприяти школі в навчанні та вихованні учнів, всебічно зміцнювати зв’язки між сім’єю та школою, залучати батьків до активної участі в житті школи, до позакласної та позашкільної роботи.

Постійно

Голова батьківського комітету

Члени батьківського комітету

2.

Організовувати та здійснювати педагогічну пропаганду серед батьків школи.

Постійно

Голова батьківського комітету

Члени батьківського комітету

3.

Надавати посильну допомогу в зміцненні матеріально-технічної бази школи, ремонті шкільних приміщень.

Постійно

Члени батьківського комітету

4

Регулярно проводити засідання, на яких розглядати питання:

4.1. Організація навчально-виховного процесу в школі (навчальні плани, режим роботи, ЗНО, харчування, ГПД, гурткова робота).

4.2. Звіт про використання коштів батьківського фонду за минулий рік.

4.3. Про поведінку та відвідування учнями школи.

4.4. Про закінчення І семестру та план роботи на зимові канікули.

4.5. Про результативність навчальних досягнень учнів 1-11 класів за І семестр.

4.6. Про стан роботи з учнями, схильними до правопорушень.

4.7. Про ремонтні роботи влітку.

4.8. Підведення підсумків роботи комітету за рік, оголошення подяк.

Протягом

2017-2018 навчального року

Голова батьківського комітету

Члени батьківського комітету