Охорона праці

     

              На виконання законів України “Про охорону праці”, ”Про  дорожній рух”, “Про пожежну безпеку”, Положення про організацію роботи з охорони праці  учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 01 серпня 2001р., № 563, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчально-виховних закладів та організацій навчально-виховного процесу, затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001р. № 63 та погоджених листом МОН України від 05.06.2001 № 1/12-1459 та з метою  профілакти і попередженню травматизму серед учнів і працівників школи в спеціалізованій загальноосвітній школі № 316 протягом  2012 року проводилась систематична робота, а саме:

v

  Питання зохорони праці, безпеки життєдіяльності, запобігання  дитячого, виробничого травматизму розглядалось на засіданнях педагогічної ради, нарадах, нарадах при директорові.

v

Заступник директора з навчально-виховної роботи Олійник О.Ф. регулярно на нарадах ознайомлює працівників зі статистичними даними щодо нещасних випадків.

v

  Протягом року адміністрацією школи постійно видавались накази щодо покращання стану з охорони праці та безпеки життєдіяльності, а саме:

-        

Про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності у школі на 2012-2013 н.р.;

-        

Про призначення громадського інспектора з питань охорони праці;

-        

Про створення комісії з надзвичайних ситуацій;

-        

Про відповідальність за збереження життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

-        

Про дотримання санітарно-гігієнічного режиму навчального закладу;

-        

Про заходи із профілактики масових отруєнь грибами;

-        

Про невикористання в навчально-виховному процесі небезпечних речовин та реактивів;

-        

Про дотримання правил техніки безпеки під час користування вибухонебезпечними речовинами;

-        

Про організацію з безпеки дорожнього руху;

-        

Про попередження травматизму на території метрополітену;

-        

Про призначення комісії із розслідування нещасних випадків;

-        

Про створення комісії з адміністративно-громадського контролю;

-        

Про організацію роботи загону юних інспекторів руху;

-        

Про заходи щодо запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму. 

v

Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності поновлені та затверджені наказом по школі.

v

На початок навчального року були оформлені акти-дозволи в кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, проведено обстеження спортивного залу та спортивного майданчику.

v

Щорічно за планом роботи школи організовані навчання та перевірка знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності з новоприбулими працівниками.

v

Протягом  року працює комісія адміністративно-громадського контролю.

v

Постійно проводились  консультації, надавалась методична допомога вчителям, працівникам школи.

v

У школі є всі необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з працівниками школи та учнями. Вчителями-предметниками  ведуться журнали інструктажів.

v

На 01.09.12р. всі працівники школи надали медичні книжки з дозволом на роботу  перевірені санітарно-епідеміологічною службою.

v

В школі викладається предмет “Основи здоров’я ” в 1-11 класах

v

Напередодні канікул, різдвяних свят класні керівники і класоводи  проводять з учнями  

      цільові інструктажі  з безпеки життєдіяльності,  правил дорожнього руху, поведінки на

 дорогах, в побуті, пожежної безпеки, з електроприладами, в метрополітені, поводження з незнайомими людьми тощо.

v  

 Протягом року проводились тижні, щодо попередження травматизму учнів та

працівників в школі, а саме:

- 

 в квітні, вересні, грудні «Тиждень знань безпеки життєдіяльності»;

- 

протягом жовтня Тиждень «Використання газу в побуті»;

- 

В квітні тиждень «Ми за здоровий спосіб життя»;

- 

Вересень-жовтень «Увага! Діти на дорозі»;

- 

День Цивільної оборони у школі.

        В рамках цих тижнів проводяться конкурси, вікторини, КВК, відкриті уроки, виховні заходи серед учнів 1-11 класів з правил пожежної безпеки; правил дорожнього руху, надзвичайних ситуацій.  Проводяться конкурси малюнків та плакатів. Велику увагу приділяється «Профілактиці травмувань у побуті, на прогулянках та спортивних секціях».

v  

 Учні школи постійно приймають участь в міських конкурсах з профілактики травматизму «Батьки, я Вас чекаю вдома», «Я ліплю із пластиліну дядю Стьопу і машину», тощо.

v  

 Класні керівники та класоводи  включають в порядок денний  батьківських зборів   питання з безпеки життєдіяльності: “Запобігання дитячого травматизму та загибелі дітей  на дорогах, вулицях міста Києва ”, “Про поведінку під час пожеж ”, “ Правила безпеки в побуті ” та “Попередження жорстокого поводження дітей між собою ”,  “Роль батьків у формуванні безпечної поведінки школярів ”;  “Запобігання невиробничого травматизму”. тощо.

v  

 Протягом року працюють загони “Юний пожежник” та “Юний інспектор дорожнього руху ”. Відповідальні  вчителі Приходько О.Г., Корнієнко Т.В., які приймають участь в районних конкурсах.

v  

 Оформлений  і   постійно поновляється стенд з правил дорожнього руху.

v  

Протягом року в 1-11 класі проведені виховні години, бесіди, щодо виховання толерантності та попередження жорстокого поводження між однолітками.

v  

Адміністрація школи разом із профспілковим комітетом постійно здійснює перевірку     першого, другого і третього ступенів адміністративного контролю, організацію і якість проведення навчання та інструктажів з  безпеки життєдіяльності, дотримання встановленого режиму праці і відпочинку, трудової дисципліни.

v  

 Питання з охорони праці постійно розглядаються на засіданні профспілкового комітету.

 

     Але, незважаючи на те, що питанням охорони праці, безпеки життєдіяльності в школі приділялась належна увага,  аналізуються випадки травматизму учнів та працівників школи протягом  2012 року  сталися такі нещасні  випадки:

А саме:

-        

 13.03.2012р. на перерві об 11.25 після 3-го уроку з учнем 4-А класу Бойко Віталієм стався нещасний випадок. Віталій хотів вийти з класної кімнати, а в цей час учень Гудим Володимир, перебуваючи в коридорі, закривав двері до кабінету з іншого боку. В результаті чого  Учень отримав удар об двері головою. Бойко Віталій отримав забій м’яких тканин голови. Складався акт № 1 за формою Н-Н.

     За порушення п.4.6.1. «Обов’язки посадових осіб та робота з охорони праці в закладах освіти» Положення «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу  в установах і закладах освіти», затвердженого Міністерством освіти та науки України 1.08.01р. № 563 вказати на недостатню виховну роботу  в класі класоводу  Котяховій Н.В. та черговому вчителю Кривошей В.В.

     Протягом року було 28 випадків травмування учнів в побуті.  

   -  25.05.12р. з учень 7-А класу Вікторов Антон Андрійович потрапив в дорожньо-транспортну пригоду не під час навчально-виховного процесу.

 Виходячи з вищесказаного,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. 

Заступникам директора з навчально-виховної роботи Олійник О.Ф.,  Радченко Г.І., Котяховій Н.В. постійно тримати на контролі питання з охорони праці та  безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу.

2. 

Заступнику директора з виховної роботи  Волотовській Т.П.:

2.1. Взяти під особистий контроль роботу гуртків “Юний інспектор дорожнього руху” та “Юний пожежник”;

2.2. Проводити  разом з батьківським комітетом рейди “Увага! Діти на дорозі” згідно з річним планом школи;

      2.3. Організовувати зустрічі з фахівцями: лікарями, пожежниками, інспекторами ДАЇ.

3. 

Усім працівникам школи:

3.1.          

  Суворо дотримуватись вимог законів України “Про охорону праці”, ”Про  дорожній рух”, “Про пожежну безпеку”, Положення про організацію роботи з охорони праці  учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 01 серпня 2001р., № 563, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчально-виховних закладів та організацій навчально-виховного процесу, затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001р. № 63 та погоджених листом МОН України від 05.06.2001 № 1/12-1459.

3.2.          

  Постійно залучати фахівців та спільно з ними проводити з учнями 1-11-х класів, їх батьками роз’яснювальну, просвітницьку роботу, заходи з профілактики захворювань та дитячого травматизму, бесіди про дотримання неповнолітніми правил безпеки під час поводження з вибухонебезпечними предметами, піротехнічними засобами, тематичні заняття з питань профілактики отруєнь грибами, дикими рослинами тощо.

3.3.          

   Необхідно щорічно проходити медичний огляд і результати надавати заступнику директора з навчально-виховної роботи  Олійник О.Ф.

4.                      

 Класоводам і класним керівникам:

     персонально повідомляти адміністрацію школи   про травмування учнів під час

     навчально-виховного процесу та в позаурочний час в письмовій формі згідно з

     Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально- виховного

     процесу в установах і закладах освіти» п. 4.6.8.

5. 

Питання дитячого травматизму серед учнів школи розглянути на нараді при директорі в   січні 2013 року.

6. 

Черговим вчителям неухильно виконувати свої посадові обов’язки, систематично чергувати на перервах по школі.

7. 

Вчителям фізкультури  Василенку М.А., Комар Т.В., Чередніченко Г.І. та трудового навчання  Щукіній О.Д. систематично проводити інструктажі з техніки безпеки, слідкувати за дотриманням правил поведінки в спортивному залі, на спортивному майданчику, в майстернях під час уроків і на перервах.

8. 

Вчителям  основ здоров’я Дурицькій О.Л. та Соколовській Я.В.  посилити увагу до питань  безпеки життєдіяльності  та умінню учнів користуватися набутими знаннями та навичками  особистої безпеки і безпеки оточуючих.

9. 

Питання дитячого травматизму винести на чергові батьківські збори.

10.                    

Всім вчителям, медсестрі школи про кожний  випадок травматизму своєчасно доповідати директору школи чи черговому адміністратору.

11.                    

Адміністрації    школи    спільно  з    головою    профспілкового       комітету  Корнієнко Т.В.:

    11.1.    Один раз на півріччя здійснювати перевірку організації та результати роботи   першого, другого і третього ступенів адміністративного контролю, організацію і якість проведення навчання та інструктажів з техніки безпеки, дотримання встановленого режиму праці і відпочинку, трудової дисципліни, заслуховувати на засіданні педагогічної ради або профспілкового комітету звіти про виконання угоди, заходів, наказів, інструкцій з техніки безпеки, обговорювати результати проведеної роботи.

11.2.

Обговорювати кожний із нещасних випадків, які трапилися в школі, намічати конкретні заходи з їх попередження з призначенням відповідальних осіб і термінів виконання.

12.                    

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.