Навчальна робота

Рідна мова в усі періоди розвитку нашої школи стояла і стоїть на першому місці з-поміж усіх навчальних дисциплін. Уже з 1-го класу йде поглиблене вивчення української мови. Адже кожна освічена людина повинна насамперед знати найбільше багатство свого народу – рідну мову, знати особливості її фонетичної, лексичної, словотвірної і граматичної будови, так як і історію та літературу свого народу, географію, рослинний і тваринний світ рідного краю.