Напрямки

 Виховна робота школи  поєднує  всі напрямки виховання, які взаємопов’язані, органічно доповнюють один одного, сприяють  створенню комфортного виховного середовища  та спрямовуються на набуття особистістю необхідних життєвих компетентностей необхідних для усвідомлення  сенсу свого життя та активної участі у житті суспільства.

Провідною ідеєю  виховної роботи школи є  формування внутрішньої системи моральних регуляторів поведінки, активної громадської позиції громадянина України, розвиток особистості учнів, формування їх інтелектуального та морального потенціалу, виховання в школярів цілісного сприйняття навколишньої соціальної та природної дійсності. Особлива увага у виховному процесі  звертається на формування активної громадської позиції в дітей, реалізації творчих та розумових здібностей, створення передумов для подальшого успішного життя, виховання і розвиток здорової та активної життєдіяльної особистості.

Вирішення завдань виховної роботи у школі здійснюється за напрямами 

 
    Ціннісне ставлення       Ціннісне ставлення       Ціннісне ставлення      Ціннісне ставлення      Ціннісне ставлення        

  особистості до суспільства               сім’ї, родини,                        до природи                      до культури                        до праці                                                    до себе                    

              і держави                                    людей                                                                                                                і  мистецтва                                         - до свого фізичного «Я»  

                                                                                                                                                                                                                                                           - до свого соціального «Я»  

                                                                                                                                                                                                                                                             - до свого психічного «Я»