Наказ про відкриття табору


УКРАЇНА

ДАРНИЦЬКА  РАЙОННА  В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 316 з поглибленим вивченням української мови  Дарницького району м. Києва

02140, Київ, пр. Бажана, 32-а, т.565-75-50, т.ф.577-37-68

 

  

Н А К А3

 

22.05.2017                                                                                                                                                                                                                № 171

Про організацію відпочинкудітей

у пришкільному  таборівідпочинку

з  денним перебуваннямдітей

в СШ № 316 влітку 2017 р.

 

На виконання наказу Департаменту освіти  iнауки,  молоді  та  спорту  від 12.04.2017 № 350 «Про організацію відпочинку дітей у дитячих таборах відпочинку з денним перебуванням на базі навчальних закладів міста Києва у2017 році», розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 21.04.2017 № 267 «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей Дарницького району міста Києва у 2017 році», наказу управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністраціївід 11.05.2017 №151 «Про організацію відпочинку дітей у дитячих таборах відпочинку з денним перебуванням на базі навчальних закладів Дарницького району міста Києва у 2017 році»», з метою створення умов для повноцінного відпочинку дітей на базі навчального закладу

НАКА3УЮ:

1. Заступнику директора з виховної роботи Сороці Л. А. провести письмовеопитування серед батьків учнів 1-4 класів про місцеперебування дітей влітку та щодо  бажання перебування у пришкільному таборі відпочиі Котяховій Н. нку з денним перебуванням, (насамперед,дітей молодшого шкільного віку пільгових  категорій)  та відвідування  мовноготабору.

2.   

Класним керівникам 1-4-x класів провести роботу  по залученню до пришкільного  табору  відпочинку  з денним  перебуванням  учнів  1-4-хкласів.

3.   

Забезпечити з 30 травня по 23  червня 20l7 року роботу таборувідпочинку «Здоров’я»зденнимперебуванням школярів1-4класівтароботумовноготабору.

4.Діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; учні із числа дітей-інвалідів; учні із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; учні із числа дітей із сімей учасників антитерористичної операції та дітей із сімей загиблих (померлих) учасників  антитерористичної операції, учні із числа дітей із сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтв, контузій чи інших ушкоджень здоров’я під час участі в Революції гідності, отримують відпочинок на безоплатній основі.

5.  Призначити:

5.1.        

начальником шкільного табору – Марченко О. П.;

5.2.        

заступником начальника табору – Сороку Л. А.;

5.3.        

завідувачем господарством – Кузьмічову А. В.

5.4.        

координатором мовного табору – Радченко Г. І.;

5.5.        

психологом – Ященко М. І.

5.6.        

педагогом-організатором – Кариченко Л. І.;

5.7.        

вихователями: Шиш О. В., Бондар Н. П., Сопрун В. А., Рудь О. О., Міщенко Я. В., Проценко Н. І., Муху С. І., Сахно Л. С., Тропотягу Т. Д. Завальнюк Т. Г., Дубову К. С., Харлан І. Ю.;

5.8.        

керівником спортивнихгуртків – Василенка М. А.;

5.9.        

музичними працівниками табору – Ємельяненко А. А., Бєлікова Р. В.;

5.10.   

бібліотекарем – Мельгунову Н. І.;

5.11.   

керівниками творчого гуртка – Костюкевич О. К., Марченко Л. В.;

5.12.   

учителями мовного табору – Красняник О. С., Оверчук О. В.,    Кузьменко Я. В.;

5.13.   

медичним працівником – Постой Л. В.;

5.14.   

працівниками харчоблоку – Пономаренко В. Д., Беленок Т. М.;

5.15.   

технічними працівниками – Гуріну Н. П., Семенюк Г. В., Грязну С. В., Потильчак Л. М.;

5.16.   

відповідальними:

- за охорону праці, протипожежну безпеку – Олійник О. Ф.., заступника директора з навчально-виховної роботи;

- за дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму: в їдальні, спальних кімнатах, приміщеннях табору, спецприміщеннях – Постой Л. В., медичну сестру школи;

- за організацію роботи з безпеки життєдіяльності дітей –               Марченко О. П., начальника табору, педагога-організатора школи. 

6. Начальнику табору Марченко О. П.:

6.1.        

організувати роботу літнього табору з денним відпочинком дітей на базі школи для учнів 1-4 класів, першочергово залучивши до оздоровлення дітей пільгових категорій, скласти списки учнів на підставі заяв батьків;

6.2.        

забезпечити  дотримання  належного  догляду  за  дітьми,  режиму   харчування, денного  відпочинку;

6.3.        

забезпечити обов'язкову організацію роботи з охорони праці й безпеки життєдіяльності, профілактики дитячого травматизму та запобігання йому під час відпочинку та оздоровлення учнів школи;

6.4.        

до 26.05.2017 р. оформити всі необхідні документи, на основі яких дається акт-дозвіл CEC Дарницького району м. Києва на відкриття шкільного табору;

6.5.        

до роботи в таборі залучити вчителів СШ № 316;

6.6.        

затвердити в PУO положения про табір відпочинку, посадові інструкції співробітників табору, режим роботи табору;

6.7.        

провести з педагогічними та технічними працівниками табору вступний  та первинний  інструктажі з реєстрацією у відповідних журналах та інструктаж на робочому місці  щодo  режиму роботи табору та  дотримання  пожежної  безпеки,  техніки  безпеки, охорони праці;

6.8.        

провести  батьківські  збори для батьків  учнів,  які  потребують  оздоровлення 25.05.2017 р. о 18.00 год.

6.9.        

забезпечити страхування дітей на час перебування їx в закладі   відпочинку відповідно до чинного законодавства.

6.10.   

Звіти про роботу пришкільного табору подати в PYO до 27.06.2017 p.

7. Педагогу-організатору табору Кариченко Л. І.:

7.1.        

до   30.05.2017  р.  спланувати   заходи   направлені   на  формування здорового способу життя;

7.2.        

виховну     роботу з  дітьми під  час відпочинку спрямувати на розвиток духовності,  національної  свідомості,   патріотичних почуттів, художньо-естетичного та спортивного розвитку;

7.3.        

організувати еколого-натуралістичні і природоохоронні, науково-технічні, культурно-масові та фізкультурно-спортивні заходи, направлені на формування здорового способу життя; відвідування дітьми театрів, музеїв, виставок;

7.4.        

залучити позашкільні навчальні заклади «ДИВОЦВІТ», ДЮЦ до організації гуртків, проведення конкурсів та інших заходів.

8.  Вихователям:

8.1.        

провести    з        дітьми        вступний    та      первинний інструктажі з безпеки життєдіяльності з реєстрацією у відповідних журналах.

9.  Усім працівникам в межах покладених на них обов’язків:

9.1.        

нести персональну відповідальність  за охорону життя та здоров’я дітей, які перебувають у таборі;

9.2.        

дотримуватись дисципліни, режиму дня, санітарно-гігієнічних норм, правил внутрішнього трудового розпорядку, протипожежних правил, порядку проведення екскурсій, походів, правила перевезення дітей різними видами транспорту;

9.3.        

проводити інструктажі з техніки безпеки під час культурно-розважальних та спортивно-оздоровчих заходів, конкурси, вікторини на перевірку знань правил дорожнього руху, пожежної безпеки, поведінки в усіх видах транспорту та на воді, біля будівельних  майданчиків, безпеки у побуті, поводження з легкозаймистими та вибухонебезпечними речовинами;

9.4.        

забезпечувати вихід учнів з території табору тільки з дозволу керівників та в супроводі  педагогів з відповідним оформленням в журналі виходу зі школи;

9.5.        

не використовувати в приміщеннях побутових електронагрівальних приладів, електропродовжувачів, які не відповідають вимогам ПУЕ;

9.6.        

організувати широку роз’яснювальну роботу серед дітей щодо суворого   дотримання правил поведінки на воді, безпеки в побуті, поводження з легкозаймистими  та вибухонебезпечними речовинами.

10. Прийняти на відпочинок учнів школи з повною оплатою путівки, безкоштовно за рішенням ради школи.

11. Психологу Ященко М. І., соціальному педагогу Шафорост А. В. взяти під особистий контроль зайнятість учнів, які стоять на внутрішньому обліку та виховуються в неблагополучних сім’ях; поєднувати відпочинок дітей, схильних до правопорушень, із суспільно-корисною працею та залученням до громадських робіт.

12.Учителям фізичного виховання Василенку М. А., Комар Т. В., Чередніченко Г. І. перевірити спортивні зали, майданчики на придатність обладнання до експлуатації, скласти акти обстеження.

13.   

Заступнику директора з господарської роботи Кузьмічовій А. В.:

13.1.   

підготувати необхідні приміщення (ігрову, спальні кімнати, умивальники, санвузли) для роботи в режимі літнього табору;

13.2.   

надати на період роботи табору миючі засоби, інвентар для прибирання, «трапи» для ніг, шланги, гумові килимки;

13.3.   

забезпечити харчоблок достатньою кількістю столового та кухонного посуду,

спецодягом;

13.4.   

здійснити придбання канцтоварів, лікарських засобів;

13.5.   

спланувати роботу технічного персоналу для роботи в таборі;

13.6.   

вирішити питання проведення профілактичних дератизаційних та дезінсекційних  заходів;

13.7.   

забезпечити приміщення первинними засобами пожежогасіння, згідно норм належності;

13.8.   

встановитисуворийпротипожежний режим,здійснювати контроль за його дотриманням. 

14.  Завідуючій бібліотекою Мельгуновій Н. І.:

14.1.   

підготувати дитячу літературу для дітей 1-4-х класів;

14.2.   

скласти графік роботи бібліотеки для відпочиваючих дітей.

15.Завідувачам кабінетів № 201, 202, 205, 206, 209 та № 203, 204, 212, 213 підготувати приміщення для роботи в режимі літнього табору з денними відпочинком дітей, провести генеральне прибирання до 29.05.2017 р.

16.  Завідуючій їдальнею Пономаренко В. Д.:

16.1.   

вирішити питання безперебійної подачі гарячої та холодної проточної води, функціонування резервних джерел гарячого водопостачання;

16.2.   

забезпечити ефективну роботу холодильного та технологічного обладнання харчоблоку;

16.3.   

забезпечити виконання питного режиму, дотримування умов зберігання та обробки продуктів.

17.  Медичній сестрі школи Постой Л. В. здійснювати контроль за дотриманням санітарного-гігієнічного та протиепідемічного режиму на харчоблоці та в приміщеннях табору.

18.  

Працівникам табору, у яких закінчився термін дії медогляду, пройти профмедогляд до 30.05.2017 р.

19.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

            Директор школи                                       О. П. Кондик