Наказ "Про проведення чергової та позачергової атестації вчителів школи"

У К Р А Ї Н А

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 316 з поглибленим вивченням української мови Дарницького району м. Києва

02140, Київ, пр. Бажана, 32-а, т.565-75-50, т.ф.577-37-68

 

Наказ

09.10.2017року № 436

 

Про проведення чергової та позачергової атестації вчителів школи

 

Відповідно до пункту четвертого статті 54 Закону України «Про освіту», пункту першого статті 27 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 25 Закону України «Про позашкільну освіту», відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року № 1255 /18550, а також згідно Положення про атестацію працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України «Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури» від 16 липня 2007 р. № 44 та наказу управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації №232 від 04.09.2017р. «Про проведення атестації педагогічних працівників Дарницького району міста Києва у 2017-2018 навчальному році», а також з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності

 

НАКАЗУЮ:

 1. Провести в 2017-2018 навчальному році атестацію вчителів:

 • Радченко Ганни Іванівни, заступника директора з навчально-виховної роботи, вчителя зарубіжної літератури на відповідність раніше присвоєній вищій кваліфікаційній категорії та раніше присвоєному педагогічному званню «Учитель-методист»;

 • Ластовецької Галини Андріївни, вчителя англійської мови на відповідність раніше присвоєній вищій кваліфікаційній категорії та раніше присвоєному педагогічному званню «Учитель-методист»;

 • Шевченко Ліни Василівни, вчителя української мови та літератури на відповідність раніше присвоєній вищій кваліфікаційній категорії та присвоєнню педагогічного звання «Учитель-методист»;

 • Кузнєцової Тетяни Анатоліївни, вчителя хімії на відповідність раніше присвоєній вищій кваліфікаційній категорії та присвоєнню педагогічного звання «Учитель-методист»;

 • Шишової Ольги Анатоліївни вчителя початкових класів на відповідність раніше присвоєній вищій кваліфікаційній категорії та присвоєнню педагогічного звання «Учитель-методист»;

 • Марченко Лариси Володимирівни, вчителя початкових класів на відповідність раніше присвоєній вищій кваліфікаційній категорії та присвоєнню педагогічного звання «Учитель-методист»;

 • Сороки Лесі Анатоліївни, заступника директора з навчально-виховної роботи, вчителя української мови та літератури на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії;

 • Бугери Наталії Олександрівни, вчителя зарубіжної літератури на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії;

 • Бойко Оксани Михайлівни, вчителя математики на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії;

 • Алексютіної Лесі Петрівни, вчителя української мови та літератури на присвоєння першої кваліфікаційної категорії;

 • Соколовської Ярослави Володимирівни, вчителя географії на присвоєння першої кваліфікаційної категорії;

 • Товстенко Наталії Анатоліївни, вчителя математики на присвоєння першої кваліфікаційної категорії;

 • Барабанової Оксани Вікторівни, вчителя англійської мови на присвоєння першої кваліфікаційної категорії ;

 • Завальнюк Тетяни Геннадіївни, вчителя початкових класів на присвоєння першої кваліфікаційної категорії ;

 • Сопрун Валентини Анатоліївни, вчителя початкових класів на присвоєння першої кваліфікаційної категорії ;

 • Рудь Ольги Оверківни, вихователя ГПД на на відповідність раніше присвоєній першій кваліфікаційній категорії;

 • Совік Тетяни Павлівни, вчителя української мови та літератури на присвоєння другої кваліфікаційної категорії;

 • Тропотяги Тетяни Дмитрівни, вчителя початкових класів на присвоєння другої кваліфікаційної категорії;

 • Міщенко Яни Володимирівни, вчителя початкових класів на присвоєння другої кваліфікаційної категорії.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Радченко Г. І.

2.1. До 20.10.2017 року індивідуально ознайомити вчителів з Положенням щодо

проведення атестації та з кваліфікаційними вимогами.

2.2. До 20.10.2017 року скласти:

а) графік відкритих уроків вчителями, які атестуються;

б) графік проведення позакласних заходів;

в) графік ознайомлення вчителів із атестаційними листами.

3. Головам предметних МО включити в план роботи МО взаємовідвідування уроків,

позакласних заходів з наступним їх обговоренням.

4. При оцінці діяльності вчителів, що проходять атестацію, врахувати:

а) рівень викладання предмету, володіння методами організації навчально-

виховного процесу, забезпечення виконання державних програм,

б) знання вчителем основних напрямків і перспектив розвитку освіти , Закон

України ,,Про Освіту”, державну мову відповідно чинного законодавства про мову

в Україні;

в) результативність роботи вчителів (за % успішності учнів, моніторингом якості

знань, участю учнів в олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах-захисті наукових

робіт МАН) ;

г) участь учителя в роботі методичних об'єднань, позакласній роботі з предмету;

 

д) роботу вчителів з класними колективами, батьками;

е) забезпечення учителями безпечних умов навчання та праці;

є) самооцінку професійної діяльності.

5. Атестаційні листи підготувати до 20.03.2018 року.

6. Висновки до атестаційних листів підготувати на основі відгуків про роботу вчителя

а) з боку учнів та їх батьків;

б) з боку вчителів;

в) керівників МО;

г) членів атестаційної комісії;

д) адміністрації школи;

ж) членів ПК, провівши розширене засідання атестаційної комісії .

7. Затвердити дорожню карту атестації педагогічних працівників школи (додаток 1).

8. Наслідки роботи атестаційної комісії довести до відома вчителів на педагогічній

раді та раді школи .

9. Педагогічним працівникам, які атестуються в поточному році, членам атестаційної

комісії неухильно дотримуватись зазначеного локального нормативного акта.

10. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Радченко Г.І. довести до

відома педагогічних працівників та членів атестаційної комісії.

11. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на заступників директора з

навчально-виховної роботи Радченко Г.І., Олійник О.Ф., Котяхову Н.В.,

Сороку Л.А.

 

 

Директор школи                                                 О. П. Кондик