Наказ про післядипломне підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Н А К А З

   14.09.2016р.                                                                                                                                            396

 Про   післядипломне  підвищення

кваліфікації  педагогічних працівників

 

         Згідно з  Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів України, перспективного плану атестації педагогічних працівників школи, а також з метою активізації підвищення рівня професійної та загальної освіти педагогічних працівників, підвищення мотивації до якісної роботи та відповідальності за результати навчання й виховання дітей відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників  України

Н А К А З У Ю :

1.     

Направити на курси післядипломного підвищення кваліфікації в Київському міському педагогічному університеті ім. Б.Д. Грінченка  в  2016-2017 навчальному  році  вчителів:

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік на-роджен

ня

Посада

Спеціаль-ність

за дипломом

Освіта

Педа

го

гіч

ний стаж

Звання

Ос-тан-ні кур-си

Остання атес-тація

Яку кате-горію має

На яку категорію направляється

Термін проходження курсів

1

 

Ровінська Євгенія

Сергіївна

1957

учитель німецької

мови

німецька та іспанська мови

вища

35

«Учитель-методист»

2012

2012

вищу

підтвердження вищої кваліфікаційної категорії та звання «Учитель-методист»

13.02.2017-17.02.2017

2

 

Чуть Віра Костянти-нівна

1946

учитель української мови та літератури

 українська мова та література

вища

51

Старший учитель

2011

2012

вищу

підтвердження вищої кваліфікаційної категорії та присвоєння звання «Учитель-методист»

13.03.2017-17.03.2017

3

Мельгуно-ва Наталія Іванівна

1953

зав.ідуюча

бібліотекою

бібліотеко-ведення та

бібліограф-фія

 

вища

39

-

2011

2012

вищу

 

підтвердження вищої кваліфікаційної категорії

13.02.2017-17.02.2017

4

Сілецька Наталія Анатоліїв-на

1973

учитель української мови та літератури

філолог, викладач

української мови та літератури

вища

20

-

2012

2012

І

присвоєння  вищої кваліфікаційної категорії

03.10.2016-07.10.2016

5

Калинюк Світлана Богданівна

1976

учитель математики

математика і фізика

вища

18

-

2006

2006

І

присвоєння  вищої кваліфікаційної категорії

28.11.2016-02.12.2016

6

Марченко Лариса Володимирівна

1974

учитель початкових класів

 початкове навчання

вища

16

-

-

2014

вищу

присвоєння  вищої кваліфікаційної категорії

20.02.2017-24.02.2017

7

Корнелюк Ганна Володимирівна

1977

учитель фізики

магістр фізики, астрономії та інформа-тики

вища

16

-

2009

2009

ІІ

І

19.09.2016-23.09.2016

8

Комар Тетяна Вікторівна

1977

вчитель фізкультури початкових класів

бакалавр початкових класів та вища освіта соціального педагога

Бакалавр+ вища

7

-

2012

2012

ІІ

І

19.09.2016-23.09.2016

9

Дубова Катерина Сергіївна

1990

вчитель початкових класів

магістр початкового навчання

вища

3

-

-

-

с

ІІ

30.01.2017-03.02.2017

10

Чуйко

 Вікторія

Василівна

1984

вчитель англійської мови

англійська мова та німецька мови

вища

7

-

2012

2016

ІІ

І

13.03.2017-17.03.2017