НАКАЗ №441 Про післядипломне підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Н А К А З

10.10.2019р. № 441

Про післядипломне підвищення кваліфікації педагогічних працівників

         Згідно з  Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів України, перспективного плану атестації педагогічних працівників школи, а також з метою активізації підвищення рівня професійної та загальної освіти педагогічних працівників, підвищення мотивації до якісної роботи та відповідальності за результати навчання й виховання дітей відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників  України

Н А К А З У Ю :

1.     

Направити на курси післядипломного підвищення кваліфікації в Київському міському педагогічному університеті імені Б.Д. Грінченка  в  2019-2020 навчальному  році  вчителів:

ІІ

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народ-ження

ня

Посада

Спеціа-льність

за дипломом

Освіта

Пед.

стаж

Звання

 

 

 

 

Остан-ні кур-си

 

 

 

Остан-ня атес-тація

 

Яку кате-горію має

На яку категорію направляється

Термін проходження курсів

1.

Кобренюк Таїсія Михайлівна

1955

учитель біології

біологія

вища

25

учитель-методист

2014

2015

вищу

підтвердження вищої кваліфі-каційної категорії ,раніше присвоєному пед.званню.

«Учитель-методист»

18.11.2019-

22.11.2019

2.

 

Пожарська Галина Юріївна

1963

учитель англійської мови

романо-германські мови

вища

22

старший учитель

2014

2015

вищу

підтвердження вищої кваліфі-каційної категорії ,раніше

присвоєному пед.званню

«Учитель-

Методист»

15.10.2019-

10-12.2019

3.

 

Андріященко Олена Борисівна

1968

учитель початкових класів

педагогіка та методика початкового навчання

вища

21

-

 

 

ІІ

першу

 28.10.19-

02.11.19

 

4.

 

Касьян Ірина Петрівна

1981

учитель української   мови та літера

українська мова та література

 

вища

5

-

-

-

С

друга

27.01.20-

31.01.20

5.

 

Карапетян Ольга Юріївна

1970

учитель англійської мови

англійська мова

вища

19

-

-

-

С

друга

13.01.20-

17.01.20

6

 

Москаленко Марина Василівна

1975

учитель німецької мови

німецька мова

вища

5,5

-

-

-

С

друга

30.03.20-

03.04.20

7

 

Бондар Наталія Павлівна

1974

вихователь ГПД

педагогіка  та методика початкового навчання

вища

11

-

-

-

С

друга

28.10.19-

02.11.19

8.

 

Сахно Людмила Степанівна

1969

вихователь ГПД

англійська та німецька мови

вища

8

-

-

-

С

друга

28.10.19-

02.11.19

9.

 

Лебедєва Олександра Юріївна

1991

учитель початко-вих класів

українська мова та література

вища

5

-

-

-

С

друга

19.11.2019-

04.12.2019

10

 

Тимків

Світлана

Іванівна

1961

вихователь

ГПД

 

педагогіка та методика початко-вого навчання

вища

18

-

1998

1998

вища

вища

23.03.20-

27.03.20

11

 

Ханюченко

Валентина

Дмитрівна

1966

учитель

початкових

класів

вчитель початкових класів

вища

4

-

-

-

С

друга

нуш

12

Кохан

Олександра

Вікторівна

1991

вчитель

початкових класів

вчитель

початкових

класів

вища

8

-

 

2014

С

друга

28.10.19-

02.11.19

13

Шнайдер

Анна

Миколаївна

1969

вчитель

хореографії

Культурно-освітня

робота,

керівник

танцюваль-ного колективу

вища

21

-

2015

2019

вища

 підтвердження вищої кваліфікацій-ної категорії та  

пед.звання

«Старший вчитель»

16.12.19-

20.12.19

 

2. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника директора   з  навчально - виховної роботи  Іваненко О. В.

 

Директор                          Ольга КОНДИК