Наказ №376 Про післядипломне підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 

Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 316 з поглибленим вивченням української мови 

02140, Київ, пр. Бажана, 32-а, т.565-75-50, т.ф.577-37-68 

Н А К А З

02.09.2019р.  № 376

Про післядипломне підвищення кваліфікації педагогічних працівників

         Згідно з  Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів України, перспективного плану атестації педагогічних працівників школи, а також з метою активізації підвищення рівня професійної та загальної освіти педагогічних працівників, підвищення мотивації до якісної роботи та відповідальності за результати навчання й виховання дітей відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників  України

Н А К А З У Ю :

1.     

Направити на курси післядипломного підвищення кваліфікації в Київському міському педагогічному університеті імені Б.Д. Грінченка  в  2019-2020 навчальному  році  вчителів:

ІІ

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народ-ження

ня

Посада

Спеціа-льність

за дипломом

Освіта

Пед.

стаж

Звання

 

 

 

 

Остан-ні кур-си

 

 

 

Остан-ня атес-тація

 

Яку кате-горію має

На яку категорію направляється

Термін проходження курсів

1.

Кобренюк Таїсія Михайлівна

1955

учитель біології

біологія

вища

25

учитель-методист

2014

2015

вищу

підтвердження вищої кваліфі-каційної категорії

 

2.

 

Пожарська Галина Юріївна

1963

учитель англійської мови

романо-германські мови

вища

22

старший учитель

2014

2015

вищу

підтвердження вищої кваліфі-каційної категорії

 

3.

 

Андріященко Олена Борисівна

1968

учитель початкових класів

педагогіка та методика початкового навчання

вища

21

-

 

 

ІІ

І

 

4.

 

Касьян Ірина Петрівна

1981

учитель української   мови та літера

українська мова та література

 

вища

5

-

-

-

С

ІІ

 

5.

 

Карапетян Ольга Юріївна

1970

учитель англійської мови

англійська мова

вища

19

-

-

-

С

ІІ

 

6

 

Москаленко Марина Василівна

1975

учитель німецької мови

німецька мова

вища

5,5

-

-

-

С

ІІ

 

7

 

Бондар Наталія Павлівна

1974

вихователь ГПД

педагогіка  та методика початкового навчання

вища

11

-

-

-

С

ІІ

 

8.

 

Сахно Людмила Степанівна

1969

вихователь ГПД

англійська та німецька мови

вища

8

-

-

-

С

ІІ

 

9.

 

Лебедєва Олександра Юріївна

1991

учитель початко-вих класів

українська мова та література

вища

5

-

-

-

С

ІІ

 

10

 

Білаш Алла Миколаївна

1990

учитель початко-вих класів

педагогіка та методика початко-вого навчання

вища

7

-

-

-

С

ІІ

 

11

 

Тарасюк Ольга Анатоліївна

1992

учитель англійсь-кої  мови

англійська

мова в початковій школі

вища

4

-

-

-

С

ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника директора   з  навчально - виховної роботи  Іваненко О. В. 

 

Директор                          Ольга КОНДИК