На допомогу класному керівнику

Робота класного керівника

                                     Щоденно:

•  з'ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація

    пропусків у класному журналі;                              

•  бесіди з учнями, що запізнюються на уроки;

•  організація чергування у класі;

•  індивідуальна робота з учнями;

•  контроль зовнішнього вигляду учнів;

•  організація харчування.

                                 Щотижня:

•  проведення годин класного керівника;

•  перевірка щоденників;

•  проведення заходів у класі за планом роботи;

•  робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського         

   самоврядування

• контроль за виконанням доручень;

• організація прибирання закріпленої території пришкільної ділянки;

• робота з батьками;

• робота з учителями, які працюють у класі;

•  зустріч зі шкільним лікарем (медсестрою).
                                  Щомісяця:

• проведення класних зборів;

• проведення бесід з безпеки життєдіяльності;

• організація чергування класу у школі;

• відвідування уроків учителів-предметників у своєму класі;

• консультації у шкільного психолога.

• тестування та анкетування учнів з метою вивчення їх індивідуальних
     особливостей, аналіз розвитку учнівського колективу;

• контроль за станом підручників;

• зустріч з батьківським активом;

• відвідування учнів удома.

                              Два рази на рік:

• оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту;

• заповнення табелів успішності та видача їх учням;

• проведення батьківських зборів;

• участь у роботі семінару, методичного об'єднання класних керівників;

• аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи;

•  складання плану роботи на канікули.
                             Один раз на рік:

• аналіз плану виховної роботи за попередній навчальний рік та

  складання плану на наступний рік;                       

• проведення відкритого виховного заходу;

• оформлення особових справ учнів;

• статистичні відомості про клас (станом на 5 вересня);

• робота з підручниками (видача, перевірка, здавання);

• написання характеристик (за необхідності);

ПЕРЕЛІК  ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЯКУ ВЕДЕ КЛАСНИЙ КЕРІВНИК                                                             

 

1. Класний журнал.

2. Особові справи учнів.

3. Табелі успішності.

4. План виховної роботи.

5. Матеріали виховних годин, годин спілкування тощо.

6. Розробки сценаріїв виховних заходів.

7. Щоденник психолого-педагогічних спостережень за учнями.

8. Щоденник роботи з важкими учнями.

9. Протоколи батьківських зборів.

10. Матеріали щодо запобігання дитячого травматизму, бесіди з правил до­рожнього руху, облік проведеннz  інструктажів.                                                       

 

11. Журнал обліку занять з учнями, які навчають вдома (якщо такі учні є).

   12. Літопис або фотоальбом класу.

  ТЕМАТИКА БЕСІД З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

1. Дорожній рух.

2. Відкриті вікна на верхніх поверхах.

3. Протяги у приміщеннях та їх наслідки (розбите скло вікон).

4. Отруєння ліками.

5. Отруєння грибами.

6. Проблема наркотиків.

7. Куріння.

8. Самогубство.

9. Укуси комах.

10. Укуси тварин.

11. Зустрічі зі сторонньою людиною.

12. Електричні прилади.

13. Газові прилади.

14. Поведінка на воді.

15. Поведінка під час екскурсій.

16. Поведінка в транспорті.

17. Поведінка під час суботнику.

18. Правила техніки безпеки під час чергування.

19. Правила безпеки при проведені новорічних свят.

20. Правила безпеки поведінки на шкільних вечорах.

21. Поведінка дитини в автономній ситуації.

22. Колючі та ріжучі предмети.

23. Домашні хімічні речовини в побуті.

24. Безпека при поводженні з гострими предметами (олівець попав в око).

25. Дитячий травматизм один одного (вдарити по голові книжкою).

26. Підніжки.

27. Рух сходами (катання на перилах).

28. Прийом їжі на перерві.

29. Безпека роботи із сипучими речовинами.

30. Предмети у роті.

 ЗМІСТ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА:                                                                

1. Вивчення учнів.                                                                                                           

2. Організація учнівського колективу.                                                                        

3. Організація учнівського самоврядування.                                                           

4. Робота з батьками та громадськістю:                                                                   

а) організація виховної діяльності за різними напрямами;                                

б) індивідуальна виховна робота з різними категоріями учнів та їх батька­ми.
 

Можливі види контролю за діяльністю класного керівника з боку адміністрації школи:

1. Перевірка ведення документації.                                                                          

2. Аналіз виховної роботи з класом.

3. Контроль за проведенням годин класного керівника та інших виховних   заходів.

4. Контроль за проведенням індивідуальної виховної роботи з різними кате­горіями учнів.

5. Контроль за чергуванням класу у школі.

6. Контроль за санітарним станом кабінету та його ремонтом.

7. Контроль за відвідуванням занять учнями.

8. Контроль перевірки щоденників.

9. Анкетування учнів

10. Аналіз системи роботи з батьками 

відвіування батьківських зборів, протоколи, доповіді, виступи, батьківський всеобуч, робота на рівні
кл
асу, відвідування сімей учнів, матеріали обстежень багатодітних та малозабезпечених сімей, допомога батьків школі тощо).                                         

Індивідуальна виховна робота протягом року

Відвідування та спостереження за учнями в сім’ї, бесіди з учнями, батьками. 

Спостереження за реакцією батьків на оцінки учнів, на записи та зауваження

в щоденнику.

Бесіди з батьками та учнями про довірливі стосунки між ними.

Бесіди та консультації батьків про організацію режиму дня дитини і домашньої роботи.

 

 

 Пам’ятка для класних керівників

 

 

1.     Папка классного керівника повинна містити:

-         Список учнів класу, відомості про місце проживання

-         Відомості про батьків

-         Соціальний паспорт класу

-         Список доручень учнів класу

-         План виховної роботи

-         Протоколи класних зборів

-         Протоколи батьківських зборів

-         Матеріали вивчення особистості учня, класного колективу

-         Матеріали вивчення потенціалу батьків

-         Матеріали, які використовуються для підготовки батьківських зборів, годин спілкування

-         Розробки, сценарії виховних годин, свят

-         Інструктивнно-нормативні документи з питань виховної роботи

2.      В класному куточку повинна міститися інформація:

-         План роботи класу ( календар життєдіяльності)

-         Рішення класних зборів

-         Список активу класу

-         Список доручень

-         Графік чергування учнів

-         Правила для учнів

 

 

 

 

 

 

Картка вивчення сімї                

 

1. Прізнище, ім’я учня________________________________________

  2.Адреса__________________________________________________

  3.Тип сім'ї: повна проста (батьки, діти), повна складна (батьки, діти, бабуся,

дідусь), повна, але один із батьків нерід­ний, неповна.

_________________________________________________________

4.Кількість дітей____________________________________________

5.Житлові й матеріальні умови________________________________

6.Де і ким працюють батьки_________________________________

7.Освіта дорослих членів сім’ї_________________________________

8.Культурний рівень батьків:

•    наявність домашньої бібліотеки____________________________

•    читання періодичної преси________________________________

•    читання педагогічної літератури____________________________

•    відвідування осередків культури___________________________

9.Сімейна атмосфера: (доброзичлива Дружелюбна нестійка, байдужа, гнітюча, недоброзичлива)

________________________________________________________

  10.Хто з батьків більше приділяє увагу ді­тям?____________________

11.Система виховного впливу:

•    узгодженість усіх членів сім’ї у питан­нях виховання дитини;______

•    відсутність чи наявність конфліктів що­до виховання дітей;______

•    відсутність виховання як системи ціле­спрямованого впливу.______

12.Взаємодія з навчальним закладом____________________________

 

 

 

 

Акт обстеження матеріально - побутових умов проживання учня/учениці

 

 

Ми, що нижче підписалися, комісія в складі :

класного керівника _________ класу _____________________________________

члена батьківського комітету __________________________________________

соціального педагога__________________________________________________

цього дня провели обстеження матеріально-побутових умов учня

________ класу ______________________________________________________

і виявили наступне :

сім’я,  в якій проживає учень ___ класу __________________________________

складається з ____осіб, в тому числі дорослих членів сім’ї _____ дітей _____

Мати _______________________________________________________________

Батько ______________________________________________________________

Діти ________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Як сім’я впливає на виховання підлітка __________________________________

____________________________________________________________________

Які доручення має підліток по господарству ______________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Батько ______________________________________________________________

Де працює ___________________________________________________________
____________________________________________________________________

Мати________________________________________________________________

Де працює ___________________________________________________________
____________________________________________________________________

Висновок ____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Класний керівник __________________________________

 Член батьківського комітету_________________________

Соц.педагог_______________________________________

Батьки  з актом ознайомлені__________________________

 

Як провести батьківські збори

 

Поради класному керівнику з проведення зборів

 

- Перед початком зборів краще "залишити за дверима" поганий настрій.

- Відведіть на проведення батьківських зборів не більше 1,5 години.

- Найприємніший звук для людини - її ім'я. Покладіть перед собою список з іменами та по-батькові батьків.

- Перед початком батьківських зборів оголосіть питання, які плануєте обговорити.

- Не забудьте "золоте правило" педагогічного аналізу: починати з позитивного, потім говорити про негативне, завершувати розмову пропозиціями на майбутнє.

- Попередьте батьків, що не вся інформація може стати надбанням дітей.

- Подякуйте всім, хто знайшов час прийти (особливо татусів).

- Дайте зрозуміти батькам, що ви добре розумієте, як важко дитині вчитися.

- В особистій бесіді оцінюйте успіхи дітей щодо їх потенційних можливостей.

- Доведіть до батьків думку, що "поганий учень" не означає "погана людина".

 - Батько повинен піти зі зборів з відчуттям, що він може допомогти своїй дитині.

Не варто

- Засуджувати присутніх батьків за неявку відсутніх.

- Порівнювати успіхи окремих учнів і різних класів.

- Давати негативну оцінку всьому класу.

- Переоцінювати значення окремих предметів.

- Обирати для спілкування повчальний тон.

Осмислення підсумків батьківських зборів

Підведення підсумків зборів починається на самих зборах - необхідно зробити висновки, сформулювати необхідні рішення, дати інформацію про підготовку до наступного зібрання. Важливо з'ясувати і ставлення батьків до проведених зборів, розумно заздалегідь підготувати необхідні опитувальні листи для фіксування їх оцінок і побажань. Все це згодом стане предметом роздумів для класного керівника.

Предметом аналізу повинні також стати:

- явка батьків, причини відсутності;

- персональний склад батьків, які залишилися на особисту бесіду;

- запитання батьків в ході зборів, їх участь в обговоренні питань.

Інформація про підсумки батьківських зборів повинна бути доведена до адміністрації школи і колег-педагогів.

Тематика батьківських зборів:

Початкова школа

- Психологічні та фізіологічні особливості учнів молодшого шкільного віку.

- Режим дня і його вплив на якість навчання.

- Світ очима першокласника. Особливості сприйняття в учня першого класу.

 - Роль читання на початковому етапі навчання. Читання як джерело знань і одна з основ формування особистості.

- Роль гри в розширенні кругозору дитини.

- Виховання працьовитості. Розподіл обов'язків у родині.

- Діти і гроші. Сімейний бюджет і дитина.

- Пустощі і хуліганство - чи є відмінності?

- Роль сім'ї у формуванні особистості дитини.

Середня школа

- Адаптація учнів до умов навчання в середній школі: проблеми і завдання.

- Індивідуальні труднощі школярів у навчанні та шляхи їх подолання.

- Коли легко вчитися?

- Здібна дитина - не дар природи. Нездібних дітей немає.

- Роль сім'ї у вихованні культури поведінки дитини.

- Психологічні особливості підліткового періоду. Роль сім'ї у формуванні почуття дорослості і прагненні до самостійності.

- Бачити і розуміти. Співчуття, співпереживання і допомога дитині - гарантія миру, спокою і благополуччя в сім'ї.

- Особливості міжособистісних відносин підлітків.

- Психологічний стрес і підліток.

- Допомога батьків у формуванні та розвитку вольових якостей.

- Труднощі зростання та їх вплив на відносини між батьками та підлітками.

- Виховання дітей і "ножиці часу".

- Роль сім'ї і школи у виборі учнями шляху подальшої освіти.

Старша школа

- Роль батьків у процесі вибору професії та самовизначенні підлітків.

- Особливості старшого шкільного віку. Роль батьків у формуванні ціннісних орієнтацій.

- Труднощі особистісного росту і їх вплив на навчання в школі.

- Взаємодія класного керівника і батьків у формуванні класного колективу.

- Професійні наміри і можливості учнів класу.

 

Рівень вихованості учнів

 

 

                                          

 

Показники вихованості

Ознаки прояву вихованості

Яскраво проявляються  

(5)

Проявляються

(4)

Слабо проявляються (3)

Не проявляються

(2)

1

2

3

4

5

Доброта, чуйність

Добрий, турботливий, охоче допомагає всім, хто потребує його допомоги, організовує на добрі справи товаришів

Сам добрий, чуйний, завжди допоможе в скрутну хвилину, але інших на добрі справи не мобілізує

Допомагає іншим, якщо доручає вчитель або колектив

Недоброзичливий, грубий з товаришами

Чесність і правдивість

Вірний своєму слову: правдивий з учителями, товаришами, добровільно признається в своїх проступках і того ж вимагає від інших

Вірний своєму слову, правдивий з учителями і товаришами, зізнається в своїх проступках, але не вимагає чесності від інших.

 

Не завжди виконує обіцянки, не відразу зізнається в своїх проступках, а лише після засудження старшими, товаришами

Часто не щирий, обманює товаришів, вчителів.

Простота і скромність

Простий і скромний, схвалює ці якості у інших.

Сам простий і скромний, але не цікавиться чи мають ці якості інші.

Простий і скромний в присутності старших і педагогів.

Тримається зверхньо, зневажливо ставиться до товаришів.

Ставлення до оточуючих

Ввічливий, з повагою ставиться до всіх вчителів, сторонніх людей, однокласників (вітається, поступається місцем, пропускає вперед себе старших, дівчаток, молодших). Дотримується правил етикету, християнської моралі.

Ввічливий, з повагою ставиться до своїх вчителів, товаришів, батьків однокласників, але ігнорує інших педагогів та сторонніх. Не завжди дотримується правил етикету та християнської моралі.

Проявляє ввічливість лише за умови постійного нагадування та контролю з боку дорослих. Не завжди дотримується принципу загальнолюдської моралі в спілкуванні з товаришами, часто не дотримується правил етикету. В з’ясуванні стосунків між товаришами дозволяє собі фізичне приниження інших.

Відливий лише по відношенню до знайомих людей. У спілкуванні з товаришами допускає вживання ненормативної лексики. Часто є ініціаторам бійки. Вітається лише у відповідь. Заходячи в приміщення не знімає шапку.

 

Дисциплінованість

Зразково поводиться, самостійно дотримується правил

Добре поводиться незалежно від наявності чи відсутності контролю, але не вимагає хорошої поведінки від інших.

Дотримується правил поведінки при умові вимогливості і контролю з боку дорослих і товаришів.

І при наявності вимог з боку педагогів і товаришів порушує дисципліну, слабо реагує на зауваження

Обов’язок і відповідальність

Виконує громадські доручення охоче, відповідально і з бажанням, вимагає такого ж ставлення і від інших. Береже шкільне майно, прагне побудити до цього інших.

Виконує громадські доручення охоче, відповідально, але не вимагає цього від інших

Неохоче виконує доручення, а тільки при умові контролю з боку вчителів та товаришів.

Ухиляється від доручень, безвідповідальний.

Бережливість

Береже шкільне майно, прагне побудити до цього інших.

Сам бережливий, але не цікавиться чи бережливий товариш.

Проявляє бережливість, якщо відчуває контроль з боку вчителів і старших вчителів.

Не бережливий, псує шкільне майно і лагодить його тільки після настійливих вимог.

Відповідальне ставлення до навчання

Вчиться в повну силу, проявляє інтерес до знань, трудолюбивий і старанний, добивається хороших результатів в учінні, сам охоче допомагає товаришам

Вчиться в повну силу, проявляє інтерес до знань, добре вчиться сам, але товаришам допомагає лише тоді, коли доручають або просять.

Вчиться не в повну міру сил, не проявляє інтерес до навчання і старанності, вимагає постійного контролю, байдужий до навчання товаришів.

Незважаючи на контроль не проявляє інтересу до учіння і старанності, вчиться погано.

Колективізм і товариськість

Товариський, поважає інтерес колективу, сам охоче відгукується на прохання товаришів, організовує корисні справи колективу.

Товариський, рахується з інтересами колективу, охоче виконує доручення, але сам не організовує корисні справи колективу

Не дуже товариський, відгукується на прохання товаришів, але в справах колективу бере участь неохоче.

Нетовариський, егоїстичний

Ставлення до суспільно-корисної праці (працьовитість)

Розуміє суспільну цінність праці, проявляє інтерес до нього, добросовісно відноситься до самообслуговування та інших видів праці, уміло організовує працю інших.

Розуміє сумлінну цінність праці, сам проявляє інтерес, добросовісне ставлення до праці, але інших на суспільно-корисну працю не організовує і не злучає

Працюючи при наявності змагань, вимогливості і контролю з боку педагогів і товаришів.

Не любить працю, прагне ухилятись від неї, навіть при наявності вимог і контролю.

Соціальна активність

Регулярно читає газети, слухає передачі радіо і телебачення, політично добре усвідомлений, активний в суспільній діяльності.

Регулярно читає газети, слухає передачі по радіо і телебаченню, політично добре усвідомлений. Виконує громадські доручення охоче, відповідально, але не вимагає цього від інших.

Політично недостатньо освідомленний, не регулярно читає газети, вимагає постійного стимулювання з боку громадської думки старших. 

Політично мало освідомлений, рідко читає газети, навіть якщо цього вимагають старші.

 

 


Зразок оформлення індивідуальної картки обдарованої дитини

Фото

І. Відомості про учня:

ПІБ учня (повністю)

 

Дата народження

 

Клас

 

Домашня адреса

 

Контактні телефони/еmail

 

ІІ. Відомості про родину:

ПІБ батька, місце роботи, посада

 

ПІБ матері, місце роботи, посада

 

ІІІ. Результати участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах

Рік

Місце/ результат

Етап/ рівень

Повна

назва

заходу

Місце проведення