Міністерство освіти

Закон України "Про освіту"     

Закон України "Про загальну середню освіту"    http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/651-14   

Закон про загальноосвітній навчальний заклад http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/778-2010-%D0%BF     

Закон України "Про захист персональних даних"   http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17                                                                                                                                                                                                                                                                            

Наказ про харчування дітей в навчальних закладах http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0661-

Наказ Міністерства освіти України "Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу" http://www.licasoft.com.ua/index.php/component/lica/?світи №420 href=0&view=text&base=1&id=349022&menu=481500

 Наказ Міністерства освіти України "Про особливості проведення ДПА 2013р" http://www.mon.gov.ua/ua/messages/4916-pro-poryadok-zakinchennya-navchal...

 Постанова "Про затвердження шкільної форми для учнів середніх закладів освіти"  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1004-96-%D0%BF

Постанова КМУ "Про затвердження положення про групу продовженого дня"  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1121-2009-%D0%BF

Постанова КМУ № 38. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/38-97-%D0%BF

 

 Укази Президента України:

від 25 квітня 2013р. №240 "Питання Міністерства освіти і науки України" http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/240/2013

від 30 вересня 2010р.№926 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/926/2010

від 20 березня 2008р. №244 "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/244/2008

 Акти Кабінету Міністрів України:

 постанова від 3 травня 2012р. №353 "Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів" http://osvita.ua/legislation/other/29277/

постанова від 14 грудня 2011р. №1283 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти" http://document.ua/pro-zatverdzhennja-porjadku-provedennja-monitoringu-jakosti--doc80811.html

постанова від 23 листопада 2011р. № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF

постанова від 15 серпня 2011р №872 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF

постанова від 20 квітня 2011р. №462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти" http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/17911/

постанова від 27 серпня 2010 р. №777 "Про затвердження Положення про освітній округ" http://osvita.ua/legislation/other/8841/

постанова від 27 серпня 2010 р. №778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад" http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/8842/

постанова від 8 грудня 2009 р. №1318 "Про затвердження  Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів" http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1318-2009-%D0%BF