Методична робота

Педагоги школи – це цілеспрямований, ініціативний колектив, який працює на реалізацію освітніх компетенцій, тому науково - методична рада школи спрямовує роботу на підготовку і впровадження нових технологій. Система методичної діяльності сконцентрована навколо вищезазначеної методичної проблеми. Це сприяє активізації форм методичної підготовки кожного вчителя, піднімає на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надає чіткості і цілеспрямованості практичним заходам, зростає рівень їх педагогічної майстерності. Педколектив реалізує на практиці різні проекти: - ,,Обдаровані діти“, - ,,Милосердя“, - ,,Школа сприяння здоров`ю“, - ,,Етика та етикет в будні та свята“ та ін. У статуті школи закладена така організаційна структура: І ступінь – початкова школа ( І - 4 класи ); ІІ ступінь – основна школа ( 5 – 9 класи ); ІІІ ступінь – старша школа ( 10 – 11 класи ). Навчання починається з 6 років – школа І ступеня, яка на рівні з базовим компонентом включає поглиблене вивчення української мови, додатково вводиться вивчення російської мови, англійської мови, курсу «Християнської етики в українській культурі», сходинки до інформатики. У початковій школі функціонує окремий комп’ютерний клас. Класи І ступеня створюються з урахуванням психофізичних особливостей дитини та рекомендацій медико – педагогічної комісії. На ІІ ступені забезпечується одержання учнями базових знань, підготовка до початку самостійної діяльності. Враховуючи побажання батьків та їх дітей, здібностей учнів у школі відкриті класи з поглибленим вивченням математики та англійської мови. Головною метою діяльності цих класів є створення умов для навчання талановитої, обдарованої людини, залучення її до систематичної, науково – дослідницької, пошукової, експериментальної роботи. Учні школи активно займаються науково-дослідницькою діяльністю. Під керівництвом учителів у Малій Академії Наук народжуються цікаві наукові проекти з різних дисциплін, передусім у галузі мов, літератур, суспільно-гуманітарних дисциплін. Все це робить учнів причетними до співпраці і досліджень з науковцями. Забезпечується інтелектуальний і творчий розвиток через систему внутрішніх і зовнішніх олімпіад, конкурсів. Школа тісно співпрацює з вищими навчальними закладами – Київським Славістичним Університетом, Університетом культури, громадською організацією «КСТМ Лідер», спортивно-танцювальним клубом «Смайл», які займаються молодіжно-спортивною пропагандою здорового способу життя шляхом залучення дітей шкільного віку до занять в спортивних, танцювальних секцій. На ІІІ ступені забезпечується профілізація навчання. А саме: профіль української філології, суспільно – гуманітарний. У школі багато уваги приділяється всебічному розвитку дітей. Працюють спортивні секції та гуртки: хоровий, танцювальний, карате, футбол, баскетбол; факультативи: з української мови, російської мови, англійської мови, математики, економіки, історії.