Літературно-етнографічний музей Т.Г.Шевченка

 

Проект створення літературно-етнографічного музею Т.Г.Шевченка спеціалізованої школи 316 міста Києва

 

Сучасна школа активно впроваджує педагогічні новітні технології. Побудова музейної експозиції-це приклад практичного втілення форми навчання й виховання, як метод проектів. Сучасні проектні технології спрямовані на стимулювання інтересу учнів до  знань, розвиток дитини через розв’язання проблем і застосування їх у конкретній діяльності. Крім того, музейна справа-дуже важлива у школі з профорієнтації.
  Важливою умовою створення й діяльності музею є наявність активу, який складається як з учнів, так і з учителів  та батьків. Співпраця повинна бути творчою.
Із ініціативної групи вчителі, учнів 5-11 класів створюється краєзнавчий актив .

Місія Літературно-етнографічного музею в м.Києві в школі полягає у збереженні та примноженні надбань літературної та епістолярної спадщини поета, історичних і документальних матеріалів, пов`язаних з його життям та творчістю, а також у популяризації, розповсюдженні літературної та наукової спадщини поета-академіка, розвитку просвітницької та естетичної складової із застосуванням музейного середовища, використанні музейного простору для наукових та пізнавальних форм роботи.

 

Мета і завдання   проекту 

 

 Основним завданням літературно-краєзнавчого музею Т.Г.Шевченка нашої школи   має стати найповніше задоволення запитів   на інформацію, духовний та культурний розвиток, патріотичне виховання школярів, створення умов для вивчення, збереження і популяризації творчості Т.Г.Шевченка, історії міста, Дарницького району, міста Києва, його культури, традицій, трудових здобутків тощо. З цією метою на базі школи №316  створюється музей,  в який ввійдуть експозиції життя і творчості Т.Г.Шевченка, а також виставковий зал етнографії та краєзнавства. Існуючі можливості музейного комплексу будуть розширені за рахунок  підключення його до Інтернету та обладнання відеотекою. 

 

Завдання проекту:

 

      - поглибити знання учнів про Т.Г. Шевченка;

- розвивати творчу самодіяльність і громадянську активність учнів,

- формувати активну життєву позицію;

- формувати патріотизм молоді;

- залучати учнів до активної участі у збереженні й популяризації пам’яток культури та історії нашого народу;

- надавати допомогу педагогічному колективу школи у впровадженні активних форм роботи з учнями;

- формувати вміння описувати картини, робити висновки про цінність полотен;

- показати неповторність творчої спадщини Т.Г.Шевченка, його значення для розвитку української літератури, домогтися усвідомлення учнями того, що кожна людина неповторна особистість;

- привчати школярів до самостійної пошукової роботи, розвивати творчу уяву, цікавість до минулого;

- виховувати любов, повагу до постаті Кобзаря і його творчої спадщини;

- виховувати естетичні та патріотичні почуття, гордість за славне минуле нашого народу і його кращих представників;

- популяризація громадянської позиції, збиральницької діяльності та творчого доробку Тараса Григоровича Шевченка як прикладу активної особистості; висвітлення впливу однієї людини на збереження та розвиток національної культури, духовного поступу суспільства;

- виявлення методів зацікавлення відвідувачів збірками культурної спадщини й знаннями, які вони несуть; залучення школярів до співпраці у збиранні, інтерпретації та презентації місцевої історії, культурних надбань, залучення відвідувачів музеїв до діалогу;

- налагодження плідної співпраці між музеями різних регіонів України (обмін виставками, технологіями, ідеями , реалізація спільних проектів, спільне вирішення проблем ) з метою розвитку міжмузейного  співробітництва…

 

 Основні принципи виховної роботи музею :

 

  • принцип гуманізації та демократизації діяльності;
  • урахування вікових та психологічних особливостей учнів;
  • принцип виховання в діяльності на особистісно розвиваючому спілкуванні;
  • принцип національного виховання;
  • обмін досвідом з кращими практиками місцевого самоврядування та освітянської галузі;  
  • організацію і проведення   конференцій, вечорів,  тематичних виставок,  семінарів тощо.

 

 

 

 

Нормативно-правовi документи

 

  • Указ Президента України "Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка"
  • Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка та 150-річчя від дня його перепоховання"
  • Лист Міністерства освіти і науки України "Про методичні рекомендації з питань виховної роботи у навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році"
  • Лист Міністерства освіти і науки України "Про проведення ІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка"

 

Мета створення музею:

 

1. Формування в учнiв нацiональної свiдомостi, любовi до рiдної землi.
2. Забезпечення духовної єдностi поколiнь та вивчення пам'яток матерiальної i духовної культури.
3. Формування освiченої творчої особистостi та сприяння вiдродженню i розбудови нацiональної системи освiти.
4. Формування громадянських цiнностей через залучення до створення музею.
5. Збереження шкiльних традицiй. 

 

 

 

Зміст роботи:


1. Експозиційна (розробка наукової концепції, тематичної структури, тематика-експозиційного плану, оформлення й монтаж експозиції).

2. Пошуково - збиральницька (збір експонатів).
3. Науково-дослідницька (вивчення історичних, літературних джерел, знайомство з експозиціями державних, громадських музеїв, робота в бібліотеках, архівах: написання наукових довідок, рефератів-інформаційної бази для створення текстів екскурсій, лекцій)

4. Облік та інвентаризація музейних експонатів. 

 

 

Головнi завдання роботи музею:

1. Розширення загальноосвiтньої пiдготовки учнiв засобами позакласної роботи.
2. Розвиток творчих iнтересiв в учнiв до пошукової, краєзнавчої, науково-дослiдницької, художньо-естетичної роботи.
3. Формування в учнiв розумiння нерозривного взаємозв'язку минулого, сучасного i майбутнього України.
4. Проведення культурно-освiтньої роботи серед учнiв.

5. Сприяння удосконаленню навчально-виховного процесу в школі;

6.Розширення і поглиблення загальноосвітньої підготовки учнів засобами позакласної, позашкільної роботи;

7.Допомога педагогічному колективу сш № 316 у впровадженні нових нетрадиційних форм роботи за інтересами;

8.Вивчення, охорона і пропаганда пам’яток історії;

 

 

Так все починалось:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концепція краєзнавчого музею


- обґрунтування актуальності експозиційної тематики (вивчення   історії міста, Дарницького району, занять, природи, господарства);

- формування завдань музею (збереження та популяризація історичної та    культурної спадщини, виховання національно свідомої школярів);

- визначення форми музейної роботи;
- визначення назви музею (історичний, краєзнавчий);

 

   Робота з музеєбудівництвом:
1. Триває робота по збору пам’яток, предметів побуту, одягу, листів, фотографій, документів.
2. Організація центрів для проведення дослідницько-наукової роботи:
- історичний;
- географічний;
- етнографічний;
  Члени гуртка збирали експонати , проводили роз’яснювальну роботу. Для майбутнього музею було виділено окрему класну кімнату. 

 

 

 

 

 

 

1. Так починалася iсторiя школи
2. Першi випускники
3. Вони керували школою
4. Учитель, перед
іменем твоїм...
5. Разом вчимося, граємо, пишемо, танцюємо, читаємо
9. Вiхи нашої iсторiї:Дарниця, Київ.
11. Нашi друзi
12. Нашi досягнення

 

Над широким Дніпром у промінні блакить.

І висока, і тиха могила.

В тій могилі співець незабутній лежить,

Що народу віддав свої сили

 

          Березень. В Україні — це чудова весняна пора, якій радіють і природа, і люди. Саме в ту березневу пору послав Всевишній нашому народові і національного Пророка Тараса Шевченка.

          І ще жодної весни не залишилася осторонь вшанування  творчості славетного Кобзаря і спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 316 з поглибленим вивченням української мови Дарницького району міста Києва.

          Головним завданням школи є виховання в учнів поваги і любові до української мови, бажання її поглибленого вивчення і досконалого володіння. Завдання школи, всього педагогічного колективу і мета, яку ставив перед собою син народу, Тарас Шевченко, - єдині. Тарас Шевченко у своїх невмирущих творах закликав до боротьби за мир і спокій Батьківщини, за слово рідне, за свою Україну. Ми бачимо й зараз наскільки є актуальними, пророчими слова Кобзаря.

          Не стала винятком і ця весна. У школі проходять заходи, де лунає Тарасове слово. 17 лютого 2014 року в актовій залі Дарницької держадміністрації педагоги школи провели серію відкритих уроків та виховних годин, присвячених 200-річчю з Дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Метою проведення цих заходів було показати всесвітню велич        Т.Г. Шевченка. До заходів залучилися вчителі Шевченко Ліна Василівна, Розумовська Ірина Костянтинівна, Бугера Наталія Олександрівна, Задорожня Наталія Олександрівна, Сілецька Наталія Анатоліївна, Рудник Ольга Володимирівна, Чуть Віра Костянтинівна, Гудиря Людмила Андріївна. Під час заходів були організовані віртуальні екскурсії Шевченковими стежками, презентувались репродукції картин Шевченка-художника. Протягом інших уроків червоною ниткою проходили три жіночі образи: образ рідної матері, України-неньки та образ коханої. Звучали уривки з творів “Тополя”, “Катерина”, звучали пісні на слова Т. Шевченка. Декламувалася поезія Кобзаря різними мовами: російською, білоруською, англійською. Інші уроки проходили у вигляді  літературної вікторини, творчих конкурсів. Учні самостійно готували відеоматеріали про життя та творчість видатного поета.

          З новою хвилею творчих особистостей 4 березня 2014 року пройшов у школі щорічний шкільний тур районного конкурсу читців-знавців творчості  Т.Г. Шевченка (організатор шкільного туру вчитель української мови Шевченко Ліна Василівна). Заздалегідь продумані слова, запрошення переможців конкурсу минулих років (випускник школи Носенко Назарій виконував роль ведучого заходу) та трепетна атмосфера — все це сприяло вихованню патріотизму підростаючого покоління, гордості за свою країну. Переможцями цьогорічного конкурсу стали Марченко Діана (учениця 8-В класу), Кирпичова Анна (учениця 9-Б класу), Левковська Анастасія (учениця 8-А класу). Дівчата повністю втілили задум самого Кобзаря у розкритті літературних образів, з якими були нероздільні під час декламування. Почесне ІІ місце посіли учні Сілецька Аліна (учениця 6-А класу), Ковальова Діана (учениця 9-Б класу) та ІІІ місце зайняли Кірімов Максим (учень 3-В класу), Сінчук Єлизавета (учениця   6-В класу), Бойко Віталій (учень 6-А класу), Гой Ксенія (учениця 3-В класу). Це були не просто читання, це життя поезією, під час якого у декого бриніли сльози.

          Головною подією, яка приурочена 200-річчю з Дня народження              Т.Г. Шевченка є 6 березня 2014 року -  відкриття Літературно-етнографічного музею Тараса Шевченка школи № 316. Задум створення музею належить учнівському та педагогічному колективу на чолі з директором школи Кондик Ольгою Петрівною і цією ідеєю та роботою над проектом створення літературно-етнографічного музею Т.Г. Шевченка школи № 316 запалилася і батьківська громадськість школи. Але перед тим, як перейти до втілення задуму, Ольга Петрівна і Тетяна Павлівна Волотовська (заступник директора з виховної роботи школи) за підтримки відомих та славетних політичних діячів Людмили Павлівни та Миколи Олексійовича Супрунів у складі делегації керівників та директорів музеїв, Головами сільських селищних рад Черкащини об'їздили та  пройшлися майже всіма стежинами, що їх сходив Тарас, доторкнулися до Шевченкових святинь у Канівському музеї    Т. Шевченка, Національному музеї Т. Шевченка (м. Київ), у хаті на батьківщині Кобзаря у Моринцях, привезли часточку духа Тараса Шевченка і вдихнули його у музей на базі школи № 316.

          Педагоги Саченко Лариса Володимирівна, Хомич Лідія Андріївна, Дубова Катерина Сергіївна, Ромашко Тетяна Іваніівна,   Волошина Олександра Вікторівна, Федорняк Вікторія Вікторівна, Костенко Ганна Миколаївна, Каток Світлана Василівна, Завальнюк Тетяна Геннадіївна, Тарасенко Марина Анатоліївна, Пожарська Галина Юріївна, учні та батьківська громада долучилися до створення музею, до пошуку експонатів, цікавої інформації. Кожен експонат у музеї має свою історію, бо належав певній родині. Хочемо відзначити творчу роботу голів методичних об'єднань вчителів української мови Шевченко Ліну Василівну та  художньо-естетичних наук Корнієнко Тамару Володимирівну. Юні екскурсоводи провели по життєвих та творчих сторінках біографії Т. Шевченка. Розрізана червона стрічка і музей гостинно запрошує усіх відвідувачів у свої стіни. Велику допомогу у створенні музею надали: начальник управління освіти Дарницького району Тимченко Сергій Михайлович,  Супрун Людмила Павлівна, Супрун Микола Олексійович, Стус Дмитро Васильович (генеральний директор національного музею Т.Г. Шевченка у Києві), Тулін Василь Іванович (генеральний директор Шевченківського національного заповідника (м. Канів), Зубар Михайло Віталійович (керівник відділу Національного музею ім.  Т.Г. Шевченка).

          Вийшовши з музею, гості, батьки, вчителі, учні потрапляють на святковий захід вшанування пам'яті Великого Кобзаря. Під час заходу лунають пісні на слова Т. Шевченка. Хоровий гурток школи під керівництвом Пославської Наталії Валеріївни виконував пісню “Зацвіла в долині”, пісня “Бандуристе, орле сизий” виконувала учениця 8-А класу Левковська Анастасія, “Реве та стогне Дніпр широкий” у виконанні випускника школи Носенка Назарія, у виконанні вчителя української мови Сороки Лесі Анатоліївни прозвучав уривок з балади “Тополя”, Пустова Мирослава (учениця 6-Б класу) виконала пісню “Зоре моя вечірняя” та пісня “Нехай квітує Україна” у виконанні Ковальової Діани (учениця 9-Б класу). Також до свята долучилися і танцювальні колективи: гурток “Веселі ритми” під керівництвом Шнайдер Анни Миколаївни виконали композиції “Український віночок” та “Квітуча Україна”, школа танцю “Іріс” продемонструвала танцювальну композицію “Колискова” (художній керівник Астаф'єва Ірина). Промовистими є слова Шевченка в “Заповіті”, де він просить своїх земляків згадати його “В сім'ї вольній, новій”. Спи спокійно, Тарасе, заповіт твій нащадки виконують сумлінно! Від адміністрації школи звучить щира подяка усім педагогам, учням, батькам та іншим, хто долучився до проведення шкільних заходів щодо вшанування пам'яті Великого Кобзаря, сина славного народу, Т.Г. Шевченка.

 

Відкриття музею

 

СТРІЧКУ ПЕРЕРІЗАЮТЬ:

 

- Директор школи Кондик Ольга Петрівна,

- Супрун Микола Олексійович, Радник Кабінету Міністрів України Доктор педагогічних наук, професор психологічних дисциплін Національної академії внутрішніх справ,

- Гдичинський Віталій Богданович, помічник-консультант Народного депутата України,

- Заступник начальника управління освіти Дарницької районної в місті Києві даржавної адміністрації Безпалько В.В.