Інструкція про пропускний режим

Інструкція

з організації пропускного режиму

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 316

1.     Загальні положення

 1.1.   Пропускний режим у школі встановлюється з метою забезпечення    порядку пропуску до приміщень навчального закладу, зміцнення трудової    і виконавської дисципліни, забезпечення громадського порядку,   попередження спроб несанкціонованого проходу до навчального закладу        та неконтрольованого переміщення матеріальних цінностей, що       знаходяться на балансі  школи.

1.2.   Інструкція з організації пропускного режиму визначає порядок організації          пропускного режиму в школі за адресою: пр-т Бажана, 32-А.

1.3.   Ця Інструкція встановлює загальні правила відвідування працівниками          посадовими і службовими особами державної влади, інших державних     органів місцевого самоврядування, установ, закладів, підприємств та організацій (далі посадові і службові особи), громадяни України,    іноземцями та особами без громадянства.

1.4.   Відвідування школи здійснюється з дотриманням порядку пропускного    режиму, встановленого цією Інструкцією.

1.5.   З метою дотримання пропускного режиму, створення сприятливих умов   для відвідування навчального закладу функціонує 1 пост охорони та      вахтери, що працюють позмінно.

         Відвідування навчального закладу здійснюється за постійними         учнівськими квитками, тимчасовими, разовими перепустками класних         керівників із пред'явленням учнівського квитка.

1.6.   Завдання щодо дотримання в навчальному закладі пропускного режиму

           покладається на заступника директора з господарської роботи

          Кузьмічову А.В. та організацію  ТОВ “АСБ ЩИТ”.

         Охоронець та вахтери забезпечують пропускний режим, а також      здійснюють заходи щодо запобігання внесенню до навчального закладу,    або в приміщення заборонених для внесення  (ввезення) речей (далі —        заходи з контролю безпеки).

         Перелік осіб, які мають доступ  додається.

         Порядок здійснення заходів з контролю безпеки визначається цією   Інструкцією, іншими документами по спеціалізованій загальноосвітній         школі І-ІІІ ступенів № 316 з поглибленим вивченням української мови       м. Києва.

         У разі потреби забезпечення пропускного режиму вживаються додаткові заходи з обмеження допуску та перебування посадових і службових осіб,       громадян України, іноземців та осіб без громадянства в школі.

1.7.   Вхід до навчального закладу здійснюється лише через пости забезпечення          пропускного  режиму (початкова школа, старша школа).

         Режим функціонування посту та забезпечення пропускного режиму, через         який здійснюється відвідування навчального закладу, визначається директором школи за поданням заступника директора з господарської                   

          роботи Ламонової С.І. та голови батьківського комітету, пропозиціями

          охоронної служби, що забезпечує охорону навчального закладу.

1.8.   До навчального закладу не допускаються особи:

         - із зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами;

         - з кіно-, фото-, та відеотехнікою, звукопідсилювальною технікою, крім     випадків, встановлених цією Інструкцією;

         - у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

         - з валізами, господарськими сумками та пакетами великих розмірів          (понад 60х40х20 сантиметрів), крім випадків, коли на це надано дозвіл       відповідних посадових осіб;

         - з гучномовцями, плакатами, транспарантами та іншими предметами, які          можуть бути використані для створення перешкод у навчально-виховному          процесі;

         - з газовими балончиками, спеціальними засобами, отруйними,        радіаційними, легкозаймистими речовинами, небезпечними для життя і          здоров'я предметами;

         - з тваринами залишати (прив'язувати) тварин у воріт (ґанку) категорично  

             заборонено.

          - з дитячими колясками, велосипедами, скейтами, самокатами іншими 

             малогабаритними засобами пересування.  

1.9.   Відомості про організацію пропускного режиму в навчальному закладі, а          також  стосовно відвідання  навчального закладу окремою       особою,     становлять службову інформацію.

1.10. Порядок в'їзду (виїзду) автотранспорту на територію навчального закладу .

1.11. Особовий склад пожежної дружини, лікарі швидкої медичної допомоги,      представники рятувально-ремонтних служб допускаються до навчального закладу безперешкодно в екстрених випадках за сигналом тривожної кнопки наряд міліції та охоронної служби, що забезпечує охорону навчального закладу   супроводжується працівником школи та за їх  викликом.

1.12. Ключі від навчальних кабінетів, інших приміщень, запасних виходів з школи зберігаються на посту забезпечення пропускного режиму і передаються по зміні, про що робиться відповідальний запис в журналі прйому-передачі зміни.

 

2. Загальні вимоги щодо відвідування навчального закладу

 

2.1.   Право безперешкодного проходу до навчального закладу у будь-який час         доби мають:

         - директор школи.

         - заступники директора.

2.2.   Підставою для відвідування посадовими і службовими особами,       батьками    є документи, що посвідчують їх особу.

         - паспорт громадянина України;

         - паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

         - дипломатичний паспорт;

         - службовий паспорт;

         - тимчасове посвідчення громадянина України.

         - паспортний документ іноземця або особи без громадянства.

     Вищезазначені особи реєструються в журналі обліку відвідувачів на вахті.

2.3     Постійні перепустки терміном на 1 рік видаються учням, які не навчаються в сш № 316, але відвідують гуртки та секції, керівники

           орендованих шкільних приміщень за поданими списками, затвердженими

                  керівником — організації, що здійснює оренду приміщення та погодженими   директором школи.         

2.4.   Навчальний заклад цілодобово в робочі, святкові та вихідні дні без пред'явлення на постах забезпечення пропускного режиму документа, що         посвідчує особу та без здійснення заходів з контролю безпеки можуть       відвідувати:

         - керівники центральних органів виконавчої влади;

         - народні депутати України та їх помічники;

         - працівники Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів           України;

         - герої України;

         - співробітники МВС, СБУ, прокуратура, пожежної охорони України при          виконанні своїх службових обов'язків;

         - представники Державної фельд'єгерської служби України.

         Зазначені в цьому пункті особи реєструються в журналі обліку         відвідувачів на вахті.

2.5.   Посадові і службові особи, педагогічні працівники навчального закладу   без здійснення заходів з контролю безпеки в робочі дні, святкові та        вихідні — за наявності на посту забезпечення пропускного режиму     затверджених встановленим порядком списків.

         Охорона, що забезпечує пропускний режим може прийняти рішення         щодо здійснення заходів з контролю безпеки стосовно окремих посадових          і службових осіб за наявності підстав згідно із законодавством.

2.6.   Посадові і службові особи, громадяни України, іноземці та особи без              громадянства, які відвідують навчальний заклад за запрошенням     керівника, до якого вони прибули, отримують одноразові перепустки  на      вахті особисто після внесення їх прізвища, імені та по батькові до          відповідного списку.

         Групи осіб що відвідують навчальний заклад, зустрічаються та          супроводжуються працівником навчального закладу, до якого вони прибули.

         Відвідування навчального закладу представниками засобів масової інформації, зокрема з кіно- , фото-, та відеотехнікою, здійснюються з          використанням тимчасових перепусток, за письмовим замовленням, з      пред'явленням на постах забезпечення пропускного режиму документів,           що посвідчують особу, із здійсненням заходів з контролю безпеки та у          супроводі працівників школи.

2.7.   Відповідальність за обґрунтованість здійснення замовлення перепустки    для відвідування навчального закладу дотримання особами, які     відвідують навчальний заклад вимог цієї Інструкції, а також забезпечення їх перебування у школі протягом часу, який необхідний для вирішення    питань, несуть посадові особи навчального закладу, які замовляють         перепустки.

 

3.      Порядок внесення (винесення) матеріальних цінностей.

 

3.1.   Матеріальні цінності вносяться (виносяться)до школи за письмовим          погодженням заступника директора з господарської роботи встановленого          зразка, затвердженого директором школи.

3.2.   Письмове погодження видається матеріально відповідальною особою          навчального закладу за заявками педагогічних та технічних працівників   для пред'явлення її вахтерам (охоронцю).

3.3.   Педпрацівники, батьки (за погодженням), технічні працівники школи        вносити (виносити) особисті матеріальні цінності (оргтехніку, побутову          техніку, меблі тощо) для користування в своїй службовій діяльності 

           зобов'язані з оформленням необхідних документів у матеріально

           відповідальної особи .