Експеримент за темою "Художньо- естетична освіта і виховання учнів ЗНЗ у процесі впровадження інтегрованих курсів"

 Експеримент за темою "Художньо- естетична освіта і виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі впровадження інтегрованих курсів"

     Експеримент здійснюєтьсявідповідно до наказу (наказ МОН від 07.10.2005р.№ 578"Про проведення науково дослідної експериментальної роботи зі створення цілісної моделі художньо- естетичної освіти та виховання в загальноосвітніх навчальнихзакладах України") , відповідно до завдань науково-дослідної роботи щодо поетапного розширення зони експерименту в різних регіонах України, згідно наказу(наказ МОН від 28.10.2008 №983 "Про розширення зони експерименту") та відповідно до наказу(наказ МОН від 22.10.2010р. №994 "Про проведення науково-дослідної експериментальної роботи ") Продовжити строки, зазначені в зявці на проведення науково-дослідної та експериментальної роботи за темою "Художньо-естетична освіта і виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі впровадження інтегрованих курсів", до 2013року.

      Актуальність теми:

     Одним з головних завдань сучасної освіти є створення такої,  системи навчання і виховання, яка б забезпечувала освітні потреби кожного учня, відповідно до його нахилів, інтересів, можливостей. Без мистецтва , як камертона людської цивилізації , носія змісту й визначень краси неможливо реалізувати глобальну мету особистісно - орієнтованої освіти  культурологічного типу, що пов`язана з формуванням культури людини.

   Важлива роль в означеному процесі належить художньо-естетичній освіті та вихованню учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Серед дисциплін освітньої галузі - "Естетична культура"

  Працюючи зо програмою інтегрованого курсу "Мистецтво", маємо можливість вивчення мистецтва у школі в синтезі всіх його видів, так як в основу курсу покладено принцип об`єднання різних видів мистецтва та визначення художньої культури як системи скоординованих знань, опанування яких необхідне для формування у свідомості учнів цілісної художньої картини культурного простору.

 

                                            Педагогічний експеримент "Упровадження елементів дистанційного навчання школярів у мережі середніх     загальноосвітніх навчальних закладі"

                  2012- 2015 рр. 

 Мета експерименту :

              Педагогічний експеримент полягає у розробленні, аналізі та науковому обгрунтуванні структури та функціональності Ресурсного Центру дистанційної освіти (РЦДО) для мережі загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва. При дослідженні функціональності РЦДО виокремлюють дві взаємопов`язані складові. Це функція забезпечення дистанційного навчання зі застосуванням інформаційно - комунікаційних технологій (ІКТ), та функція практичного дистанційного моніторингу підготовленості учнів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до використання ІКТ.

 Актуальність експерименту:

              Де-факто (на момент початку 2012р.) дистанційне навчання все більш активно використовується у сучасній практиці загальної середньої освіти. Усі національні та більшість регіональних , та місцевих освітніх програм так чи інакше торкаються проблеми впровадження технологій дистанційного навчання у загальну середню освіту.

   Таким чином, поступово формується мережа кінцевих споживачів дистанційних послуг: учні, вчителі, навчальні заклади. Але логіка та організація систем відкритої освіти принципово відрізняється від такої, що нині реалізується в існуючій мережі загальноосвітніх навчальних закладів. Там працюють інші закони, потрібна зовсім інша організація роботи та взаємодія усіх учасників навчального процесу.

Без виконання дослідження не можуть бути сформовані ефективні рекомендації по створенню та впровадженню моделі розвитку дистанційної освіти. Усі теоретичні та запозичені рекомендації повинні пройти відповідну апробацію та адаптацію. Дане дослідження як раз і виконує зазначені функції.

    Учасники експерименту:

                    Кобренюк Т.М.

                    Ластовецька Г.А.

                    Корнієнко Т.В.

                    Сілецька Н.А. 

                    Бєлан А.В.

                    Приходько О.Г.

                    Тарара Т.О.

 Науковий керівник: Олійник О.Ф.