Дорожня карта атестації педагогічних працівників школи у 2020-2021 н.р.

У К Р А Ї Н А

ДАРНИЦЬКА  РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 316 з поглибленим вивченням української мови 

02140, Київ, пр. Бажана, 32-а, т.565-75-50, т.ф.577-37-68

 

Дорожня  карта атестації

педагогічних працівників школи у 2020-2021н.р.

 

(підстава: Типове положення про атестацію педагогічних працівників, наказ Міністерства освіти і науки України №930 від 06.10.2010 р.)

Назва заходу

Термін проведення

Модера-тор

Організацій-но-правова основа

1.

Наказ про створення атестаційної комісії та атестацію

До 18.09.2020р.

Директор

Наказ

2.

Складання списків педагогічних працівників , які підлягають черговій атестації, строків проходження підвищення кваліфікації та подача їх до атестаційної комісії

До 18.10.2020р.

ЗДНВР

Списки педагогічних працівників, наказ про підвищення кваліфікації

3.

Прийом заяв від педагогічних працівників щодо проходження атестації

До 18.10.2020р.

Голова атестаційної

комісії

Заява

4.

Затвердження списків педагогічних працівників , які атестуються, графіка роботи атестаційної комісії та ознайомлення їх під підпис

До 18.10.2020р.

Атестаційна комісія

Протокол

5.

Наказ про проведення атестації педагогічних працівників у 2020-2021н.р.

До 18.10.2020р.

Директор

Наказ

6.

Вивчення атестаційною комісією педагогічної діяльності осіб, які атестуються:

До 23.03.2021р.

Атестаційна комісія

 

 

Комплексна оцінка рівня кваліфікації педагогічної майстерності вчителя:

 

 

 

 

*відвідування уроків, позаурочних заходів;

 

 

Атестаційний період

Атестаційна комісія

 

 

*вивчення рівня навчальних досяг-нень учнів із відповідного предмета;

Атестаційний період

Атестаційна комісія

Наказ

 

*ознайомлення з даними про участь педагогічного працівника в роботі методичного об`єднання, фахових конкурсах, інших заходах, пов`язаних з організацією навчально-виховної роботи;

Атестаційний період

Атестаційна комісія

 

7.

Подача до атестаційної комісії характеристики діяльності педагогічного працівника в між атестаційний період

До 02.03.2021р.

Директор

Характерис-тики

8.

Ознайомлення педагогічних працівників із характеристикою під підпис

За 10 днів до завершення атестації

Атестаційна комісія

 

9.

Оформлення атестаційних листків у двох примірниках

До засідання атестаційної комісії

Атестаційна комісія

Атестацій-ний лист

10.

Засідання атестаційної комісії (розгляд атестаційних листків, заслуховування працівників, які атестуються)

До 01.04.2021р.

Атестаційна комісія

Протокол

Реалізація рішень атестаційної комісії

 

 

 

11.

Наказ директора за результатами атестації

Протягом 5 днів після засідання атестаційної комісії

Директор

Наказ

12.

Доведення до відома педагогічного працівника наказу за результатами атестації, подача його до бухгалтерії для нарахування заробітної плати

Триденний термін після видачі наказу

ЗДНВР

 

 

Голова атестаційної комісії                              Ольга КОНДИК