Атестація

Перелік нормативно-правових актів із питань атестації педагогічних працівників

1. Закон України "Про загальну середню освіту"http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/651-14

3. Кодекс законів про працю Україниhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08

4.Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників"http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/963-2000-%D0%BF

5.Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/778-2010-%D0%BF

6. Постанова Кабінету Міністрів України "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/197-2013-%D0%BF/paran17#n17

7.Постанова Кабінету Міністрів України "Про реалізацію статті 54 Закону України "Про освіту"та статті 48 Закону України"Про вищу освіту""http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/632-2003-%D0%BF

8. Наказ Міністерства освіти і науки України "Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам"http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0754-05

9. Наказ Міністерства освіти і науки України "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05

10. Наказ Міністерства освіти  України "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0056-93

11.Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/12483/

12. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти"http://document.org.ua/list-ministerstva-osviti-i-nauki-molodi-ta-sportu-ukrayini-p-srrsdoc-srh2000318725.html

13.Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників" http://te.zavantag.com/docs/220/index-7043.html

14.Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"http://document.ua/pro-zastosuvannja-tipovogo-polozhennja-pro-atestaciyu-pedago-doc44726.html