Адаптація п'ятикласників

Адаптація п’ятикласників

  Перехід учнів із початкової школи до середньої справедливо вважається кризовим періодом. Багаторічні спостереження педагогів та шкільних психологів свідчать про те , що цей етап неминуче повязаний зі зниженням успішності . хоча б тимчасовим. Учням , які звикли до певних порядків початкової школи, потрібен час, щоб пристосуватися до нового темпу і стилю життя. Часто зовнішні зміни збігаються у часі з початком фізіологічних змін в організмі дітей. Усе це , безперечно , відбивається на успішності.

Отже, період переходу молодших школярів до середньої ланки навчального закладу , як правило повязаний з певними ускладненнями. Упродовж одного – трьох місяців триває процес адаптації, який не завжди позитивно впливає на успіхи дитини. У цей період відбуваються зміни у психиці дитини, трансформуються усталені життєві поняття, розвивається теоретичне мислення, память і сприйняття стають осмисленними. Якщо в початковій школі діти тільки ознайомлювалися з навчальною діяльністю, то в середній – опановують основи самостійних форм роботи, активніше розвивають пізнавальну інтелектуальну сферу.

  Вікові особливості молодшого підлітка: потреба в гідному становищі в колективі однолітків, в сім'ї; підвищена втомлюваність; прагнення обзавестися вірним другом; прагнення уникнути ізоляції, як в класі, так і в малому колективі; підвищений інтерес до питання про "співвідношенні сил" в класі; прагнення відмежуватися від усього підкреслено дитячого; відсутність авторитету віку; відраза до необгрунтованих заборон; сприйнятливість до промахів учителів; переоцінка своїх можливостей, реалізація яких передбачається у віддаленому майбутньому, відсутність адаптації до невдач; відсутність адаптації до положення "гіршого"; яскраво виражена емоційність; вимогливість до відповідності слова справі; підвищений інтерес до спорту.


Як зрозуміти, що дитина успішно адаптувалася?

 

 

1.Задоволеність дитини процесом навчання; дитина легко справляється з программою.2.Ступінь самостійності дитини при виконанні ним навчальних завдань, готовність вдатися до допомоги дорослого лише після спроб виконати завдання самому; 3.Задоволеність міжособистісними відносинами - з однокласниками і вчителем.


Ознаки дезадаптації:

 1.Втомлений, стомлений зовнішній вигляд дитини.

 2.Небажання дитини ділитися своїми враженнями про проведений день. Прагнення відвернути дорослого від шкільних подій, переключити увагу на інші теми.

3.Небажання виконувати домашні завдання, негативні характеристики на адресу школи, вчителів, однокласників. скарги на ті чи інші події, пов'язані зі школою.

4.Неспокійний сон, труднощі ранкового пробудження, млявість.,постійні скарги на погане самопочуття.

Як можуть допомогти батьки?
 Перша умова шкільного успіху п'ятикласника - безумовне прийняття дитини, не дивлячись на ті невдачі, з якими він вже зіткнувся або може зіткнутися. Створюйте умови для розвитку самостійності в поведінці дитини. У п'ятикласника неодмінно повинні бути домашні обов'язки, за виконання яких він несе відповідальність. Незважаючи на гадану дорослість, п'ятикласник потребує ненав'язливому контролі з боку батьків, оскільки не завжди може сам зорієнтуватися в нових вимогах шкільного життя. Для п'ятикласника учитель - уже не такий незаперечний авторитет, як раніше, на адресу вчителів можуть звучати критичні зауваження. Важливо обговорити з дитиною причини його невдоволення, підтримуючи при цьому авторитет вчителя. П'ятикласнику вже не так цікава навчання сама по собі, багатьом в школі цікаво бувати тому, що там багато друзів. Важливо, щоб у дитини була можливість обговорити свої шкільні справи, навчання і відносини з друзями в сім'ї, з батьками. Допоможіть дитині вивчити імена нових вчителів. Якщо вас, щось турбує в поведінці дитини, постарайтеся, якомога швидше зустрітися й обговорити це з класним керівником або психологом. Основними помічниками батьків у складних ситуаціях є терпіння, увагу і розуміння. Постарайтеся створити сприятливий клімат у сім'ї для дитини. 

 

 

 

Поради батькам п’ятикласників.

1.  Постійно тримайте в полі зору шкільне життя Вашої дитини, цікавтесь її успіхами,проблемами, труднощами.

2.  Розвивайте інтерес дітей до навчання, стимулюючи пізнавальну активність дітей.

3.  Станьте позитивним прикладом для дитини.

4.  Виробіть разом із дитиною чіткий режим дня.

5.  Розвивайте самостійність дитини до виконання домашніх завдань.

6.  Постійно в невимушеній, доброзичливій атмосфері говоріть з дитиною про її друзів,однокласників.

7.  Залучайте дитину до виконання елементарних господарських обов’язків.

8.  Підтримуйте дитину у виборі захоплень, інтересів, сприяйте пошуку корисних і цікавих справ.

9.  Навчіть дитину радитися з Вами, довіряти Вам.

     10.  Підтримуйте постійний зв'язок з дитиною

 

Довідка

Про результати дослідження адаптації учнів 5-х класів до навчання в

школі у 2014-2015 н.р.,проведеного практичним психологом спеціалізованої загальноосвітньої школи № 316 Серафімовою И.А.

 

     Перехід учнів із початкової школи до середньої справедливо вважається кризовим періодом. Багаторічні спостереження педагогів та шкільних психологів свідчать про те , що цей етап неминуче повязаний зі зниженням успішності , хоча б тимчасовим. Учням , які звикли до певних порядків початкової школи, потрібен час, щоб пристосуватися до нового темпу і стилю життя. Часто зовнішні зміни збігаються у часі з початком фізіологічних змін в організмі дітей. Усе це , безперечно , відбивається на успішності.

    Отже, період переходу молодших школярів до середньої ланки навчального закладу , як правило повязаний з певними ускладненнями. Упродовж одного – трьох місяців триває процес адаптації, який не завжди позитивно впливає на успіхи дитини. У цей період відбуваються зміни у психиці дитини, трансформуються звичні життєві поняття, розвивається теоретичне мислення, память і сприйняття стають осмисленними. Якщо в початковій школі діти тільки ознайомлювалися з навчальною діяльністю, то в середній – опановують основи самостійних форм роботи, активніше розвивають пізнавальну інтелектуальну сферу.

   Процес адаптації дитини залежить від багатьох факторів. Це і загальна готовність дитини до навчання в школі ,і стан здоров`я, і наявність у дорослих ,що працюють з дитиною ,знань про психологічні особливості дітей даного віку, та прояви шкільного неблагополуччя.

  Для попередження можливих негативних явищ на цьому етапі, та виявлення труднощів адаптації, проведено спеціальне психологічне дослідження.

  Мета дослідження:

  Метою дослідження є виявлення загальних зон труднощів у адаптації п`ятикласників до навчання в школі,а також учнів,що мають проблеми з поведінкою,ознаки емоційних розладів через дослідження таких адаптаційних процесів:

-        

вивчення емоційного характеру стосунків між учнем та вчителем, учнем та однокласниками;

-        

вивчення виявів тривожності учня у нових шкільних умовах;

-        

дослідження самооцінки п`ятикласника;

-        

дослідження когнітивної сфери учнів.

  Для досягнення поставленої мети була розроблена програма дослідження,яка містить наступні методики:

- спостереження за поведінкою учнів з метою виявлення ознак дезадаптації;

-візначення емоційного стану учня та виявлення рівня шкільної тривожності та самооцінки учня (методика дослідження рівня шкільної тривожності за тестом Філіпса);

-дослідження шкільної мотивації (методика «Шкільна мотивація»);

-дослідження стосунків з колективом, вивчення структури класного колективу (спостереження за класом,соціометрія);

- анкетування “Ставлення до навчальних предметів”;

-дослідження стосунків з вчителем (бесіди з вчителем);

   Щоб допомогти п`ятикласникам легше пройти період адаптації до навчання в старшій школі вчителям та батькам важливо знати вікові особлвості дітей даної вікової групи,ознаки дезадаптації,індивідуальні особливості дітей,у яких вони наявні.

   Тому психологом проводиться психологічна просвіта батьків (індивідуальні консультації,участь в батьківських зборах) і вчителів (індивідуальні консультації).

   Зважаючи  на результати дослідження,вважаємо доречним проведення наступного комплексу психолого-педагогічних заходів,спрямованих на створення умов для кращого пристосування учнів до нового рівня вимог,та профілактики шкільної дезадаптації учнів:

  -проведення батьківських зборів на початку навчального року з метою ознайомлення батьків з психологічними особливостями дітей даної вікової групи .Надання рекомендацій щодо полегшення процесу адаптації дитини до навчання в школі;

  -виступи на педрадах перед класоводами та вчителями-предметниками на тему: «Особливості адаптації п`ятикласників»;

  -проведення класними керівниками в період навчання дітей в 5-му класі заходів,ігрових занять,що сприяли б розвитку їх комунікативних навичок,налагодженню позитивних стосунків між однокласниками,вивченню та засвоєнню своїх прав та обов`язків у старшій школі;

  -виявлення учнів,що складно переживають процес адаптації до навчання в старшій школі;

  -індивідуальне консультування батьків учнів,що складно переживають процес адаптації;

  -індивідуальна (консультаційна) ,групова (розвівально-корекційна) робота з дезадаптивними дітьми.

 

  Дослідження проводилось протягом листопада 2014 року.

  Обстежено:

5-А клас (класний керівник Товстенко Н.А.)

5-Б клас (класний керівник  Кондратенко Л.М. )

5-В клас (класний керівник Петренко Л.П.)

  Загальна кількість респондентів склала  87 осіб.

Відповідно до результатів дослідження в цьому навчальному році

 

 

 

Високий рівень

 

 

Достатній рівень

 

Середній рівень

 

Низький

рівень

Кількість

учнів

 

         

      10

 

        37

 

       26

 

          14

  

     %

 

 

      12

 

       43

 

       30

 

          15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 високій рівень адаптації мають  10 учнів (12 %);

 Діти адаптувалися на протязі короткого проміжку часу,не мають жодних проблем з навчанням,в школі почувають себе впевнено і комфортно.

достатній рівень адаптації мають 37 учнів  (43 %);

 Учні позитивно ставляться до школи, вимоги вчителя сприймають адекватно,уважно слухають вказівки,пояснення вчителя , мають достатній рівень розвитку мислення, сформованість пізнавальної мотивації, сформованість навчальних умінь і навичок,вільно спілкуються з однокласниками і дорослими.

 

середній рівень адаптації мають 26 учнів (15  %);

 

 Учні позитивно ставляться до школи, її відвідування не викликає негативних емоцій,але може проявляться деяка нестабільність  в навчанні,як правило такі діти мають своє коло спілкування,не прагнуть залучати в нього когось ще,добре ставляться до вчителя,намагаються виконувати його вимоги.

 

низький рівень адаптації мають  14 учнів (11%).

 

  Характерними ознаками є відсутність інтересу до предмета, страх перед вчителем. Може бути ,що учень знає матеріал, але боїться відповідати на уроці, низька успішність з предмету; заняття іншими справами під час уроку, негативні реакції на зауваження; пошук приводу для залучення уваги вчителя   ; можливі пропуски  уроків. Не сформовані  навички навчальної діяльності, неуважні, неорганізовані, не зацікавлені у схваленні або несхваленні дорослих,мають труднощі у спілкуванні з однолітками.

  Згідно з цим були надані рекомендації батькам звернутись до психолога. А також варто відвідувати корекційно-розвівальні заняття.

 

   Отже, в цілому рівень адаптації п`ятикласників до навчання у школі є достатній та середній. Учні, які мають низькі показники за всіма або більшістю досліджуваних аспектів потребують подальшого супроводу з боку вчителів, батьків та психолога. Відповідні рекомендації надані.