Адаптація першокласників

Адаптація першокласників

 Перший рік навчання - період адаптації школяра до нового кола спілкування, до нового укладу життя, до збільшення фізичного та емоційного навантаження.Щоб у дитини не сформувався комплекс неповноцінності через низку невдач, протягом першого року навчання старанність першокласників і їх успішність оцінюється виключно у словесній формі без застосування системи балів.

  Звикання до школи - тривалий індивідуальний процес.
Згідно зі статистикою, тільки 50% дітей адаптується до нових умов і вимог протягом шести місяців. Другий половині потрібно більше часу.Від чого залежить тривалість адаптації?Перш за все, від того, чи була дитина психологічно готова до школи, а також від їїстану здоров'я та рівня розвитку.

   Батькам першокласників слід розуміти, що адаптація до школи - це процес багатоплановий, тобто в ньому задіяно як фізіологічні явища, так і соціально-психологічні. Що стосується фізіологічної адаптації, медики відзначають, що більшість першокласників хворіє у вересні, деякі діти втрачають вагу у перші 2-3 місяці навчання, деякі скаржаться на втому, головний біль, стають примхливими. Що зовсім не дивно, оскільки на 5-6 річних малюків звалюється лавина завдань, що вимагають від них розумового і фізичного напруження. Соціально-психологічна адаптація полягає в освоєнні нового соціального статусу «учень», а також у налагодженні ефективного спілкування з однолітками і вчителем.

Як зрозуміти, що дитина успішно адаптувалася?

1.Процес навчання викликає у першокласника позитивні емоції, він впевнений у собі і не відчуває страх.
2.Новоспечений учень справляється зі шкільною програмою.
3.Дитина проявляє самостійність при виконанні домашніх завдань і звертається за допомогою до мами або тата тільки після того, як сама спробувала їх виконати.
4.Першокласник задоволений своїми стосунками з однокласниками і вчителем.

Як можуть допомогти батьки?

1.Пояснити дитині, що означає «бути школяром »,для чого це потрібно. Розповідати про школу, про існуючі в ній правила, щоб малюк був обізнаний і, відповідно, відчував себе впевнено, не боявся і не сумнівався у своїх здібностях.
2.Продумати режим дня і суворо його дотримуватися.
3.Навчити першокласника задавати вчителю питання (не боятися і т.д.).
4.Розвивати навички емоційного контролю, вміння підкорятися правилам.
5.Пояснити, що означає «ретельно», «старанно», формувати самооцінку.
6.Розвивати комунікабельні здібності.
7.Підтримувати бажання вчитися.
8.Уважно вислуховувати дитину, радити, як діяти в тій чи іншій ситуації.
9.Активно взаємодіяти з учителем і шкільним психологом.

 

Довідка 

про результати дослідження адаптації учнів 1-х класів до навчання в

школі у 2014-2015н.р.,проведеного практичним психологом спеціалізованої загальноосвітньої школи № 316 Серафімовою І.А.

 

 

 

    Початок навчання в школі-це складний момент в житті дитини. Це пов`язано з новим типом стосунків з оточенням (дорослими та ровесниками), новим видом діяльності (навчанням),появою нових обов`язків та зміною в режимі. Процес адаптації дитини до навчання в школі залежить від багатьох факторів. Це і загальна готовність дитини до навчання в школі, і стан ії здоров`я, і наявність у дорослих,що працюють з дитиною,знань про психологічні особливості дітей даного віку, та прояви шкільного неблагополуччя. Особливість цього періоду зумовлена також іншими психологічними та особистісними змінами.

 

   Для попередження можливих негативних явищ на цьому етапі,та виявлення труднощів адаптації,психологом проведено спеціальне психологічне дослідження. Метою дослідження було виявлення загальних зон труднощів у адаптації першокласників до навчання в школі,а також дітей,що мають проблеми у поведінці.

   

Мета дослідження:

 

   Метою дослідження є виявлення загальних зон труднощів у адаптації першокласників до навчання в колі,а також учнів,що відчувають труднощі в освоєнні нового виду діяльності (навчання),мають проблеми з поведінкою,ознаки емоційних розладів через дослідження таких адаптаційних процесів:

 

-        

вивчення емоційного фону у ставленні першокласників до школи та характеру  стосунків між учнем та однокласниками;

-        

вивчення виявів тривожності учня в шкільних умовах;

-        

дослідження самооцінки першокласника;

-        

дослідження когнітивної сфери учнів.

 

   Для досягнення поставленої мети була розроблена програма дослідження, яка містить наступні методики:

 

-визначення емоційного стану учня та його положення у сім`ї (анкета для батьків першокласників);

-виявлення рівня шкільної тривожності та самооцінки учня (методика     дослідження рівня тривожності,шкала самооцінки,проективний малюнок «Я   в школі»);

 

-дослідження властивостей уваги (методика «Коректурна проба»);

 

-дослідження процесів пам`яті (методика «Впізнання фігур»);

 

-дослідження стосунків з колективом (спостереження за класом);

 

-дослідження стосунків з вчителем (бесіди з вчителем)

 

   Щоб допомогти першокласникам легше пройти період адаптації до навчання в школі,вчителям та батькам важливо знати вікові особливості дітей даної вікової групи,ознаки дезадаптації, індивідуальні особливості дітей,у яких вони наявні. Тому психологом проводиться психологічна просвіта батьків (індивідуальні консультації,участь в батьківських зборах) і вчителів (індивідуальні консультації).

 

   Зважаючи на результати дослідження,вважаємо доречним проведення наступного комплексу психолого-педагогічних заходів,спрямованих на створення умов для кращого пристосування учнів до нового рівня вимог та профілактики шкільної дезадаптації учнів:

 

 -проведення батьківських зборів на початку навчального року з метою ознайомлення батьків з психологічними особливостями дітей даної вікової групи. Надання рекомендацій щодо полегшення процесу адаптації дитини до навчання в школі;

 

-виступи на педрадах перед класоводами перших класів на тему :

«Особливості адаптації першокласників»;

 

-проведення класними керівниками в період навчання дітей в першому класі заходів,ігрових занять,що сприяли б розвитку їх комунікативних навичок, налагодженню позитивних стосунків між однокласниками;

 

-виявлення учнів,що складно переживають процес адаптації до навчання в школі;

 

-індивідульне консультування батьків учнів ,що складно переживають процес адаптації;

 

-індивідуальна (консультаційна), групова (розвивально-корекційна ) робота з  дітьми.

 

 

Дослідження проводилось протягом жовтня 2014 року.

Обстежено:

1-А клас (класовод Чубай Л.І.);

1-Б клас (класовод Шишова О.А.)

1-В клас (класовод Завальнюк Т.Г.);

1-Г клас (класовод Проценко Н.І.)

 

Загальна кількість респондентів склала 107 осіб.

Відповідно до загальних результатів дослідження в цьому навчальному році

 

ВИСОКИЙ рівень адаптації мають 28 учнів (26 %);

  Ці діти адаптувалися до школи протягом перших двох місяців навчання,швидко влилися в колектив,освоїлися в школі,набули друзів в класі,у них майже завжди гарний настрій,вони доброзичливі,сумлінно і без напруги виконують всі вимоги вчителя.

 

ДОСТАТНІЙ рівень адаптації мають 45 учнів (42 %)

  Учні позитивно ставляться до школи, вимоги вчителя сприймають адекватно,навчальний матеріал засвоюють легко,уважно слухають вказівки,пояснення вчителя,виконують доручення без зовнішнього контролю,виявляють великий інтерес до навчальної роботи,старанні,готуються до всіх уроків,займають в класі високе статусне становище.

 

СЕРЕДНІЙ рівень адаптації мають 27 учнів (25 %);

  Учні позитивно ставляться до школи її відвідування не викликає негативних емоцій,розуміють навчальний матеріал,якщо вчитель пояснює його детально та наочно;засвоюють основний зміст навчальних програм;зосередженні і уважні при виконанні завдань,але при умові контролю з боку дорослих;зосередженні тільки тоді,коли займаються чимось цікавим;готуються до уроків та готують домашні завдання майже завжди;дружать з багатьма однокласниками.

 

НИЗЬКИЙ рівень адаптації мають 7 учнів (7 %).

  В цих дітей соціально-психологічна адаптація пов`язана із значними труднощами. Вони не засвоюють навчальну програму,у них відмічаються негативні форми поведінки,різкий прояв негативних емоцій.Учні байдуже ставляться до школи ; новий матеріал засвоюють фрагментарно,знають по прізвищах і іменах не всіх однокласників.

  Згідно з цим були надані рекомендації батькам звернутись до психолога. А також варто відвідувати корекційно-розвівальні заняття.

 

 

 Отже,в цілому рівень адаптації першокласників до навчання в школі є достатній. Учні,які мають низькі показники за всіма або більшістю досліджуваних аспектів потребують подальшого супроводу з боку вчителів,батьків та психолога. Відповідні рекомендації надані.